Dział: Administration&Business

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

ESG w polskich nieruchomościach komercyjnych

Rozwój rynków kapitałowych spowodował, że powstała potrzeba pogłębionej analizy biznesu, nieograniczającej się wyłącznie do udziału w rynku, rentowności i wypłacalności. Inwestorzy, partnerzy biznesowi, najemcy oraz klienci zaczęli zwracać uwagę na wszelkie aspekty funkcjonowania firm, wpisujące się w koncepcję zrównoważonego rozwoju.

Czytaj więcej

Zmiany w działach HR branży nieruchomości. Podsumowanie roku 2023 i prognozy na 2024

Rok 2023 był okresem znacznego spowolnienia w branży nieruchomości. Po wcześniejszych latach prosperity inflacja i związany z nią spadek siły nabywczej, podobnie jak kolejne podwyżki stóp procentowych negatywnie wpłynęły na sytuację w branży nieruchomości. Nie należy zapominać również o sytuacji za wschodnią granicą. Wojna w Ukrainie wywołała wzrost cen materiałów i surowców, łańcuchów dostaw, na rynku pracy, a co za tym idzie na same realizowane inwestycje.

Czytaj więcej

Klucz do sukcesu strategii rynkowej – transakcje M&A

Fuzje i przejęcia (M&A – mergers & acquisitions) to transakcje stanowiące kluczowe narzędzia strategii korporacyjnych, które pozwalają firmom na osiągnięcie różnorodnych celów. Polegają one na łączeniu, nabywaniu lub sprzedawaniu przedsiębiorstw w celu zwiększenia konkurencyjności, zdolności adaptacyjnych, rozszerzenia działalności i uzyskania korzyści skali. Szczególnie ważne stają się w handlu i usługach, gdzie lokalizacja nieruchomości komercyjnych może decydować o sukcesie.

Czytaj więcej

Mindspace – od polityki ESG do filozofii zrównoważonego rozwoju

Coraz więcej firm traktuje ESG (environmental, social, governance) nie tylko jako obowiązek regulacyjny i zestaw zasad do spełnienia. Charakter prowadzonej działalności sprawia, że sfery, których dotyka ta koncepcja, stają się dla wielu firm – w tym dla Mindspace, globalnego operatora elastycznych przestrzeni biurowych – głębszą filozofią, która wpływa na sposób myślenia o biznesie i na codzienne działania.

Czytaj więcej

Ekspansja JM na Słowacji to klucz do sukcesu w CEE

Biedronka to popularna sieć sklepów w Polsce, należąca do międzynarodowego detalisty Jerónimo Martins, który posiada sklepy w Portugalii i Kolumbii. 19 sierpnia bieżącego roku ukazały się informacje o tym, że Jerónimo Martins rozpoczął ekspansję w Słowacji, rejestrując spółkę „Jerónimo Martins Slovensko”. Słowacja stała się kolejnym krajem w strategii rozwoju tej firmy. Jakie korzyści przyniesie to spółce i SŁOWACKIM KONSUMENTOM – o tym w dalszej części artykułu.

Czytaj więcej

Big Data w świecie badań konsumenckich

Badania rynku były zawsze integralną i ważną częścią poznawania świata konsumenckiego. Pomagały zrozumieć klienta końcowego, naprowadzały na spokojniejsze wody, a analiza dobrych i złych nawyków konsumenckich zawsze pomagała podejmować ważne i strategiczne decyzje biznesowe. Dziś również są nieodłącznym elementem życia produktu. Chociaż definicja produktu nie uległa znaczącej zmianie, to dziś produktem może być w zasadzie wszystko, co nas otacza. Produktem są dobra materialne czy usługowe, również organizacje bądź idee. Produktem OBECNIE są także miejsca. Bez wątpienia każda rzecz, w rozumieniu przedmiotu, która może być obiektem rynkowej wymiany, jest dziś produktem.

Czytaj więcej

Strategia zarządzania powierzchniami najmu magazynów BOMA INDUSTRIAL jest lepsza niż PN-ISO 9836?

Nie ma tygodnia, by ktoś ze strony wynajmującego nie zadzwonił z palącą sytuacją dotyczącą problemów umowy najmu, pomiaru powierzchni, liczenia współczynników czy załączników graficznych z pomiaru powierzchni. Nie ma miesiąca, by nie wpływała do zaopiniowania sprawa sądowa z tytułu roszczeń o powierzchnie między najemcą a wynajmującym. Dotyczy to również magazynów, a najemcy coraz częściej kontrolują powierzchnie najmu.

Czytaj więcej

Nowelizacja przepisów dotyczących świadectw energetycznych budynków. Wyzwania, dylematy i kreatywne rozwiązania

W ostatnich miesiącach sporo zamieszania wzbudziła nowelizacja przepisów związanych ze świadectwami charakterystyki energetycznej budynków. Obowiązuje ona od 28 kwietnia 2023 r., a jednym z jej głównych celów było wprowadzenie kary grzywny za brak takiego świadectwa. Próby stosowania nowych regulacji po kilku miesiącach uwydatniły w praktyce sporo problemów, które warto przybliżyć i – w miarę możliwości – rozstrzygnąć.

Czytaj więcej

Fundacja rodzinna jako narzędzie zarządzania majątkiem w sektorze deweloperskim

Wielu inwestorów i ekspertów branżowych uważa, że inwestowanie w nieruchomości stanowi jedno z najbezpieczniejszych miejsc na lokatę kapitału. Takie aktywa ze względu na ich trwałość i potencjał generowania stałego dochodu często stają się kluczowym elementem majątku wielu rodzin. Jednak zarządzanie takim majątkiem może być skomplikowane, zwłaszcza w przypadku rodzin wielopokoleniowych, u których różne interesy oraz perspektywy mogą prowadzić do konfliktów i nieefektywnego zarządzania. W tym kontekście fundacja rodzinna staje się ciekawym narzędziem, mogącym pomóc w zarządzaniu majątkiem rodzinnym, jednocześnie zapewniając jego ochronę przed potencjalnie negatywnymi skutkami procesów sukcesyjnych czy też różnorodnością beneficjentów.

Czytaj więcej

Nowe terminy i obowiązki podatkowe po ustaniu stanu zagrożenia epidemicznego

W dniu 16 czerwca br. został opublikowany projekt rozporządzenia ministra zdrowia znoszący z końcem czerwca 2023 r. stan zagrożenia epidemicznego w Polsce. Oznacza to, że od 1 lipca br. kilka istotnych terminów podatkowych ulegnie skróceniu, a część obowiązków raportowych powróci. warto pamiętać, co się zmieni, by uniknąć negatywnych konsekwencji.

Czytaj więcej

Reforma planistyczna a nieruchomości zabytkowe. Czy będzie trudniej inwestować w zabytki?

Ku końcowi zmierzają prace nad reformą planowania przestrzennego i zastąpienia studium uwarunkowań planami ogólnymi gmin, które mają być aktami prawa miejscowego, a więc będą obligatoryjne. Projekt nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (upzp) ma uchylić studium, a te obecnie obowiązujące w gminach mają zachować moc do dnia wejścia w życie planów, ale nie dłużej niż do 31.12.2025 r.

Czytaj więcej