Mindspace – od polityki ESG do filozofii zrównoważonego rozwoju

Administration&Business

Coraz więcej firm traktuje ESG (environmental, social, governance) nie tylko jako obowiązek regulacyjny i zestaw zasad do spełnienia. Charakter prowadzonej działalności sprawia, że sfery, których dotyka ta koncepcja, stają się dla wielu firm – w tym dla Mindspace, globalnego operatora elastycznych przestrzeni biurowych – głębszą filozofią, która wpływa na sposób myślenia o biznesie i na codzienne działania.

Jeszcze kilka dekad temu prawdopodobnie z wielkim niedowierzaniem przyjęlibyśmy fakt, że dla wielu firm równie ważne co zyski są strategie opierające się na koncepcji zrównoważonego rozwoju. Jak jest dzisiaj? We współczesnym świecie biznesu zrównoważony rozwój oraz standardy ESG określające, jak przedsiębiorstwo dba o środowisko (environmental), społeczeństwo (social) i własny ład korporacyjny (corporate governance), coraz częściej są czynnikami, które mogą te zyski zagwarantować. Sustainable development oraz ESG nie tylko bowiem nakładają na organizację obowiązki, lecz także tworzą możliwości, dzięki którym może wzmocnić swoją przewagę konkurencyjną. Inwestowanie w te sfery pomaga budować długoterminową wartość marki w oczach pracowników, klientów i inwestorów, którzy coraz częściej oczekują, że firmy będą działać z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju. „30 proc. Europejczyków było w 2022 r. gotowych zapłacić 5–10 proc. więcej za produkt zgodny z ESG” (sondaż firmy doradczej Kearney). „Prawie siedmiu na dziesięciu Polaków wierzy, że ma wpływ na działania marek, a część wdraża to przekonanie w życie. Co piąty z uczestników badania zrezygnował z marki i jej produktów za nieetyczne lub antyspołeczne działanie” (Sustainable Brands Poland, Ipsos). Kolejnym sygnałem rosnącej popularności ESG jest wycena globalnego rynku uług doradczych w tym zakresie. Według raportu firmy badawczej i konsultingowej Fact.MR w 2023 roku wartość tego rynku wyniesie 39,3 mld USD.

Czy jednak ESG jest tylko kolejną polityką i obowiązkiem regulacyjnym, któremu muszą sprostać organizacje? Coraz więcej firm, w tym Mindspace – globalny operator elastycznych przestrzeni biurowych – traktuje te kryteria nie tylko jako zestaw zasad do spełnienia. Charakter prowadzonej działalności i przyświecająca jej misja sprawiają, że sfery, których dotyka ESG, są firmie niezwykle bliskie i stały się dla Mindspace filozofią, która wpływa na sposób myślenia o biznesie i na codzienne działania.

Wdrażanie planów ESG, zarówno krótko-, jak i długoterminowych, koncentrując się na projektach, które mają duży wpływ nie tylko na pracowników, partnertów i członków, lecz także na lokalną społeczność, firma rozpoczęła w 2022 roku. Główne obszary zainteresowań obejmują kwestie środowiskowe i społeczne, w tym gospodarkę odpadami i recykling, budownictwo, dywersyfikację i integrację pracowników, wspieranie lokalnych projektów, ograniczenie śladu węglowego, rozwój pracowników, inicjatywy wspierające cele społeczne i środowiskowe.

Elastyczne przestrzenie biurowe

Mindspace to globalny operator elastycznych przestrzeni biurowych dla firm dowolnej wielkości, który łącząc trendy globalnego wzornictwa z lokalnym klimatem, na nowo definiuje doświadczenie w miejscu pracy. Jego misją jest dostarczanie innowacyjnych rozwiązań biurowych, pozwalających firmom pracować bardziej elastycznie i efektywnie. W praktyce oznacza to stylowo zaprojektowane wnętrza, spersonalizowany poziom usług i starannie dobrane wydarzenia sprzyjające większemu zaangażowaniu pracowników oraz silnemu poczuciu wspólnoty. Pozytywnie wpływają na to, w jaki sposób ludzie pracują, uczą się, wprowadzają innowacje i się rozwijają.

Czterdzieści pięć lokalizacji w 20 miastach w 7 państwach Europy i w USA oferuje nowoczesną przestrzeń do pracy społeczności Mindspace, którą tworzą zarówno freelancerzy, start-upy, małe i średnie firmy, jak i duże korporacje, takie jak Samsung, Microsoft, Barclays Bank, Techstars, Taboola, GoPro i Klarna. Pierwszy polski oddział – Mindspace Koszyki – mieści się w Warszawie i sąsiaduje z kultową Halą Koszyki. Łącznie oferuje blisko 5500 m2 elastycznej powierzchni biurowej i 780 stanowisk pracy. Drugi oddział – Mindspace Skyliner – znajduje się na trzech piętrach wieżowca Skyliner w pobliżu ronda Daszyńskiego w Warszawie i zajmuje ok. 4400 m2 powierzchni, zapewniając ponad 600 stanowisk do pracy.

Nowa definicja miejsca pracy

Coraz częściej, mówiąc o elastyczności na rynku pracy, mamy na myśli nie tylko kompetencje pracownicze, lecz także miejsce, w którym praca jest wykonywana. I to właśnie tak rozumiana elastyczność – wg globalnego badania opinii przeprowadzonego przez Mindspace we współpracy z OnePoll – dla aż 92% pracowników jest najbardziej oczekiwanym elementem nowego wzorca pracy.

Nowy typ biura powinien być więc przestrzenią łączącą w sposób elastyczny przyzwyczajenia pracowników nabyte podczas pracy zdalnej z funkcjonalnością, technologią oraz społeczną funkcją, która może dawać miejsce pracy. Pięknie zaprojektowane prywatne biura, butikowe sale konferencyjne, designerskie strefy wypoczynkowe – wszystko to dzisiaj składa się na idealną przestrzeń do pracy będącą miejscem zarówno sprzyjającym kreatywności, jak i zapewniającym interakcję zespołów oraz pomagającym w nawiązywaniu relacji z otoczeniem. Taką elastyczność oraz na nowo zdefiniowane pojęcie miejsca pracy, które na pierwszym planie stawia potrzeby i dobrostan pracowników, oferują biura typu flex, w tym właśnie przestrzenie oferowane przez Mindspace.

Hybrydowy model pracy – oszczędność dla firm i środowiska

Elastyczne przestrzenie biurowe również z perspektywy pracodawców są rozwiązaniem niezwykle korzystnym. Są alternatywą dla tradycyjnie wynajmowanych biur o konkretnej liczbie metrów kwadratowych i długoterminowej umowie. Dzięki spersonalizowanym usługom i szerokiej ofercie udogodnień w pełni odpowiadają na równie elastyczne potrzeby najemców, które krążą dzisiaj w dużej mierze wokół pracy hybrydowej.

Według raportu Hybrid and Beyond opublikowanego przez Colliersa 92% organizacji wdrożyło hybrydowy model pracy. Proces przejścia na ten tryb nie w każdej firmie przebiega jednak bezproblemowo. Istnieją bowiem znaczące rozbieżności między oczekiwaniami pracowników a preferencjami organizacji. Efekt? Firmy zmieniają swoje oczekiwania względem przestrzeni biurowych. Najemcy dążą do optymalizacji kosztów najmu, ale muszą również zapewnić sobie odpowiedni poziom elastyczności, która z czasem nabiera coraz większego znaczenia. Jednocześnie organizacje starają się zrównoważyć pracę zdalną przez stacjonarną, podejmując działania, które mają na celu zachęcić pracowników do powrotu do biura.

Ekspertem w ułatwianiu hybrydowego modelu pracy firmom, które chcą usprawnić swoją działalność, jest właśnie Mindspace. Warto pamiętać, że skutecznie wdrożony hybrydowy model pracy to nie tylko oszczędność dla przedsiębiorstw, lecz także korzyść dla środowiska. Praca w trybie hybrydowym pozwala ograniczyć wpływ na środowisko związany z dojazdami do biura o ok. 30%.

Nowa era gospodarki współdzielonej

Zwiększone zainteresowanie i ciągły wzrost zapotrzebowania na biura typu flex wynikają również z tego, że ludzie przyzwyczaili się do zalet ekonomii współdzielenia (sharing economy) w wielu dziedzinach życia. Nie mają już problemu z carsharingiem czy streamingiem wideo, więc coraz częściej interesują się również współdzieleniem przestrzeni biurowej.

Elastyczne przestrzenie biurowe opierają się na współdzieleniu zasobów, budowaniu społeczności i współpracy. Dzięki temu są bardziej zrównoważone niż tradycyjne biura. Dodatkowo są elastyczne i mają szeroki zasięg geograficzny – społeczność Mindspace ma możliwość korzystania z 47 lokalizacji! – dzięki czemu mogą również zmniejszyć ślad węglowy. Ekspansja geograficzna Mindspace może ułatwić firmom hybrydową organizację pracy przez biura satelitarne lub zdalne zatrudnianie.

Różnorodność i inkluzywność

Działania związane z budowaniem społeczności oraz wszelkiego rodzaju aktywności uwzględniające dobrostan ludzi zajmują szczególne miejsce w przypadku Mindspace.

Realizacja polityki równych szans, szkolenia dla managerów z zakresu inkluzywności oraz różnorodności (inclusion and diversity), regularna ocena dostawców pod kątem ich zaangażowania w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju… Kreowanie kultury korporacyjnej, opartej na różnorodności i inkluzywności, jest jedną z praktyk zrównoważonego rozwoju w firmie. Równe szanse dla wszystkich oraz brak zgody na dyskryminację to nie tylko górnolotne hasła niepoparte konkretnymi działaniami, lecz wartości, którymi Mindspace zarówno jako firma, jak i pracodawca kieruje się na co dzień.

Przypisy