Zmiany w działach HR branży nieruchomości. Podsumowanie roku 2023 i prognozy na 2024

Administration&Business

Rok 2023 był okresem znacznego spowolnienia w branży nieruchomości. Po wcześniejszych latach prosperity inflacja i związany z nią spadek siły nabywczej, podobnie jak kolejne podwyżki stóp procentowych negatywnie wpłynęły na sytuację w branży nieruchomości. Nie należy zapominać również o sytuacji za wschodnią granicą. Wojna w Ukrainie wywołała wzrost cen materiałów i surowców, łańcuchów dostaw, na rynku pracy, a co za tym idzie na same realizowane inwestycje.

Obecny rok obfitował w wiele wyzwań dla działów personalnych branży nieruchomości. Kluczową odpowiedzią na pytanie o zmiany w nieruchomościach w 2023 roku jest spadek dochodów firm. Zauważalne jest wstrzymanie nowych inwestycji na rynku, czego efektem jest redukcja zatrudnienia. W branży pozostali kluczowi fachowcy, zauważalny jest też spadek zainteresowania zatrudnianiem pracowników i pracowniczek na stanowiska juniorskie wobec chęci pozyskania wykwalifikowanych talentów. Skoncentrowano się na utrzymaniu i zatrzymaniu kluczowych pracowników, aby zachować konkurencyjność i jakość usług.
W kontekście procesów HR-owych sektor nieruchomości musiał zmierzyć się z licznymi zadaniami w trwającym jeszcze 2023 roku. Coraz bardziej stawia się na społeczną i środowiskową odpowiedzialność biznesu. Starano się poprawiać warunki pracy, promować różnorodność czy budować zaufanie. Działy HR zajmowały się również adaptacją do nowej rzeczywistości, w której upowszechniają się rozwiązania sztucznej inteligencji.

Trendem utrzymującym się w 2023 jest bardziej elastyczne postcovidowe podejście do trybu pracy. Praca hybrydowa utrwaliła się jako stały element funkcjonowania w sektorze nieruchomości. Digitalizacja procesów stała się trwałym elementem pracy w branży. Dzięki możliwości łączenia pracy zdalnej i pełnienia obowiązków zawodowych w biurze pracownicy otrzymują też możliwość dostosowania swojego harmonogramu pracy do własnych potrzeb. W branży nieruchomości istotna jest również mobilność, w związku z czym hybryda pozwala sprawniej wykonywać swoje obowiązki poza siedzibą firmy. Jednocześnie ciągle udoskonalana digitalizacja procesów pozwala pracownikom znacznie skrócić czas przeznaczony na wykonywanie danych obowiązków. Organizacje, które efektywniej wykorzystują model hybrydowy czy home office, są wybierane również chętniej przez potencjalnych kandydatów i kandydatki. Warto jednak zaznaczyć, że preferencje co do pracy hybrydowej różnią się w zależności od specjalizacji i indywidualnych potrzeb. Obecnie firmy starają się coraz częściej dostosować swój model pracy do oczekiwań, które stawia przed nimi rynek.

W działach HR zauważalne jest znaczne wykorzystanie nowych technologii, w tym sztucznej inteligencji (AI), np. w procesie rekrutacji. Prompty (krótkie zapytania wprowadzane do modelu sztucznej inteligencji) są już używane jako pomoc dla procesów rekrutacyjnych. Znacznie łatwiej bowiem przygotować opis na poszukiwane stanowisko za pośrednictwem AI lub przygotować pytania na rozmowę rekrutacyjną z pomocą, oczywiście zanimizowanego CV kandydata. Modele językowe są wykorzystywane przez działy HR jako wirtualny asystent w prowadzonym procesie, co ułatwia i przyspiesza pracę. Wykonywanie powtarzalnych obowiązków nigdy wcześniej nie było tak proste. Wykorzystanie polecenia jednemu z popularnych narzędzi sztucznej inteligencji w postaci nieskomplikowanego zapytania: „Wciel się w rolę specjalisty ds. HR. Bazując na wiedzy z zakresu przeprowadzania wywiadów kompetencyjnych, stwórz listę 10 pytań, które można zadań osobie ubiegającej się o stanowisko X” może nie zastępuje jeszcze działu HR, ale z pewnością staje się coraz większym usprawnieniem jego pracy.

Wobec rekordowo niskiego bezrobocia w Polsce (zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego za wrzesień 2023: 2,8%) coraz trudniej firmom z branży nieruchomości o wartościowych pracowników. Niepewna sytuacja gospodarcza również nie motywuje potencjalnych nowych pracowników do zmiany pracy. W celu zainteresowania kandydatów swoją ofertą organizacje z branży nieruchomości oferują, często nietypowe we wcześniejszych latach, benefity pozapłacowe (oprócz naturalnie satysfakcjonującego dla obu stron wynagrodzenia za wykonywaną pracę). Oczywistym standardem stała się karta sportowa, ubezpieczenie na życie czy prywatna opieka medyczna, normą zaś możliwość pracy hybrydowej. Firmy od lat zmierzają ku kompleksowemu wsparciu pracowników w każdej sferze ich życia. Coraz częściej stawiają na społeczną odpowiedzialność prowadzonego biznesu. Rok 2023 przyniósł niemałą rewolucję w pracowniczych benefitach. Zauważalne są nowe społeczne typy benefitów, tj. opieka psychologiczna dla pracowników, dodatkowe dni urlopu dla rodziców czy zielone rozwiązania w postaci dofinasowania do wykorzystania komunikacji miejskiej zamiast auta w drodze do pracy.

Należy podkreślić, że dbanie o zdrowie psychiczne i fizyczne zatrudnionych pomaga de facto zwiększyć ich produktywność w pracy. Pracownicy radzący sobie ze stresem i innymi problemami emocjonalnymi są bardziej skupieni na swoich obowiązkach oraz bardziej efektywni. Jednocześnie propozycje związane z opieką psychologiczną pozwalają zmniejszyć absencję w organizacji. Społeczne i proekologiczne benefity pozapłacowe pomagają firmom promować dobrostan pracowników, wykazywać się odpowiedzialnością w prowadzeniu działalności. Stanowią dodatkową zachętę do angażowania się w struktury organizacji.

Utrzymującym się trendem jest dbanie o dobrą atmosferę w pracy. Częstym benefitem pozapłacowym są spotkania integracyjne, inicjatywy dobroczynne czy firmowe drużyny sportowe. Po okresie pandemii zauważa się zwieszone zainteresowanie działaniami tego typu. Integracja osób w zespole staje się kluczowym pozapłacowym elementem utrzymania zainteresowania daną ofertą pracy. Działania team buildingowe zwiększają współpracę i zaangażowanie wśród pracowników. Wszelkiego rodzaju warsztaty, gry zespołowe czy szkolenia outdoorowe są świetnym, na nowo odkrywanym przez firmy elementem budowania satysfakcjonującego środowiska pracy utrzymującego zaangażowanie zatrudnionych i motywującego potencjalnych pracowników do zainteresowania pracą.

Należy również podkreślić zmiany w kontekście oczekiwań finansowych obecnej i przyszłej kadry. Wobec galopującej w 2023 roku inflacji kwestie finansowe naturalnie pozostają najważniejszym tematem rozmów o zmianie pracy. Sytuacja gospodarcza wpływa w tym samym stopniu i na organizacje branży nieruchomości, i na pracowników, zmniejszając siłę nabywczą pieniądza, przez co kwestie finansowe są priorytetem w kontekście poszukiwania nowego miejsca pracy. Rosnące oczekiwania kandydatów wobec spadku dochodów firm branży nieruchomości w 2023 roku stanowią wyzwanie dla HR i wymagają elastycznego podejścia do rekrutacji i zarządzania zasobami ludzkimi. Spadek dochodów firm wpływa na wiele aspektów związanych z pracą i zatrudnieniem. Zrozumienie zmian w kontekście oczekiwań finansowych pracowników i wpływu inflacji na sytuację gospodarczą stało się ważną kwestią w 2023 roku, zarówno dla pracowników, firm z branży nieruchomości, jak i działów HR.

Oczekiwania pracodawców branży nieruchomości

Klienci firmy HRK z branży nieruchomości naturalnie oczekują od nowych pracowników branżowego doświadczenia popartego osiągniętymi sukcesami czy zrealizowanymi projektami. Niezmiernie ważne, a nawet kluczowe, jest posiadanie kompetencji miękkich sprzyjających wykonywanej pracy. Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, kreatywność, zarządzanie czasem, umiejętność szybkiej adaptacji czy krytyczne myślenie – to tylko kilka z nich, które są pożądane na rynku nieruchomości w Polsce.

Klienci zwracają często uwagę na umiejętności radzenia sobie ze stresem i rozwiązywania sytuacji konfliktowych i kryzysowych. Zdolności rozpoznawania, analizy i w następstwie rozwiązywania sytuacji kryzysowych są w organizacjach cenione, podobnie jak zarządzanie w kryzysie i skuteczne minimalizowanie jego skutków.

Podstawowym wymaganiem jest również umiejętność posługiwania się branżowym językiem angielskim w stopniu biegłym; znajomość innych języków obcych oczywiście zawsze jest mile widziana przez pracodawców. Firmy branży nieruchomości coraz częściej zwracają uwagę również na multidyscyplinarność pracowników, oczekując od kandydatów doświadczenia zawodowego z różnych dziedzin, ponieważ dywersyfikacja umiejętności pracownika może przynieść wiele korzyści dla potencjalnego pracodawcy. Zespoły zbudowane z osób o różnorodnym doświadczeniu lepiej radzą sobie w dynamicznym środowisku branżowym, a sama multidyscyplinarność może przyczynić się do zwiększonej konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku.

Równie istotna jest znajomość lokalnego środowiska. Zdaniem dużej części klientów HRK z branży nieruchomości pracownik dobrze zorientowany w lokalnej specyfice rynku, jej trendach i kontaktach jest wart znacznie więcej niż osoba z zewnątrz. Zbudowane regionalne relacje biznesowe, dostęp do kontaktów i źródeł informacji w oczach pracodawców branży nieruchomości tworzy ciężką do przebicia barierę konkurencyjną.

Oczekiwania zatrudniających w branży nieruchomości różnią się w zależności od stanowiska, jego poziomu czy samej firmy, na ogół jednak oprócz twardych umiejętności to kompetencje miękkie są kluczowe dla sukcesu procesu rekrutacji.

Prognozy na 2024 rok

Wyzwania na 2024 rok są mocno skorelowane z przewidywaną sytuacją gospodarczą na rynkach światowych i w samej Polsce. Ostateczne uruchomienie Krajowego Planu Rozbudowy (KPO) pomoże w uruchomieniu wcześniej zaplanowanych inwestycji, przyspieszy wzrost gospodarczy oraz zwiększy zatrudnienie.

Pozytywny wpływ KPO będzie również widoczny w branży nieruchomości. Szczególnym wyzwaniem dla działów HR na przyszły rok będzie zarządzanie talentami. W mocno konkurencyjnej dynamicznej gospodarce działy rekrutacji muszą coraz bardziej dbać o pozyskanie i utrzymanie talentów. Zatrzymanie najlepszych pracowników i pracowniczek uczestnictwem w wartościowych projektach, stałym dbaniem o ich rozwój i oczywiście sprostanie wymaganiom finansowym będą największymi wyzwaniami na 2024 rok. Zatrudnieni coraz częściej zawracają uwagę na uczestnictwo w projektach wymagających i mających pozytywny społeczny oraz środowiskowy wpływ. Jeśli w 2024 roku nadal odczuwalne będzie spowolnienie gospodarcze, działy HR staną przed wyzwaniem utrzymania swoich obecnych pracowników. W tym celu można zastosować kilka strategii komunikacji wewnątrz zespołów, strategiczne planowanie zasobów ludzkich czy optymalizację wykorzystania tychże zasobów.

Działy HR w branży nieruchomości powinny coraz bardziej skupiać się na aktywnym poszukiwaniu talentów, wykorzystując direct search i inne, czasami niekonwencyjne źródła pozyskiwania kandydatów. Współpraca z podmiotami doradztwa personalnego wspierającymi tego typu działania może się okazać dobrym rozwiązaniem w tych poszukiwaniach. Kolejnym elementem jest employer branding, który przez kreowanie pozytywnego wizerunku firmy jako atrakcyjnego pracodawcy może pomóc w przyciągnięciu top talentów. Warto budować markę pracodawcy, która promuje wartości i korzyści związane z pracą w danej organizacji.

Pozostawanie na fali nowoczesnych technologii i wykorzystanie ich w procesach HR jest niezmiernie ważne w kontekście wyzwań na nadchodzący rok. Wprowadzenie technologii w procesie pozyskiwania kandydatów do pracy może znacząco ułatwić efektywność działań HR-owych. Ulepszenie analizy danych pomoże lepiej identyfikować trendy na ciągle zmieniającym się rynku pracy oraz dopasować profil kandydatów do poszukiwanych stanowisk. Należy również skupić się na większej automatyzacji procesów z wykorzystaniem ChatBotów czy systemu oceny kandydatów – można w ten sposób znacząco usprawnić i przyspieszyć proces rekrutacji. Ciekawym rozwiązaniem jest również użycie narzędzi do analizy predykcyjnej pozwalającej na zaplanowanie przyszłych potrzeb rekrutacyjnych.

Postawienie na nowoczesne technologie w kontekście prowadzenia procesów HR-owych w branży nieruchomości pomoże sprostać rosnącym oczekiwaniom pracowników. Jest także ułatwieniem w znalezieniu odpowiednich talentów i dalszym ich rozwoju w strukturach danej organizacji.

Pozytywna kultura pracy, dobre i konkurencyjne wynagrodzenie, bogate świadczenia społeczne, wsparcie pracowników w ich dobrostanie fizycznym i psychicznym, inspiracja oraz motywowanie do pracy, świadoma komunikacja – to tylko część wyzwań, przed którymi stoi branża nieruchomości w nadchodzącym 2024 roku.

Przypisy