Dział: FACILITY

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Wentylacja pożarowa nadciśnieniowa dróg ewakuacyjnych w praktyce

Prawidłowa eksploatacja i kontrola instalacji wentylacji pożarowej jest niezmiernie ważna dla ułatwienia ewakuacji osób przebywających w budynku. Dlatego przedstawiamy zasady działania nadciśnieniowej wentylacji pożarowej, przestrzegamy przed zagrożeniami, jakie niesie ze sobą niesprawna wentylacja dróg ewakuacyjnych, a także uczulamy na pojawiające się niesprawności instalacji i podpowiadamy gotowe rozwiązania.

Czytaj więcej

Obsługa FM w całym kraju

W wielu obszarach gospodarczych Polskę postrzega się jako zieloną wyspę na mapie Europy, obserwujemy wysokie tempo wzrostu gospodarki oraz dążenie do bardziej rozwiniętych rynków zachodnich. Jednym z silnych trendów dojrzałych gospodarek jest umacnianie się wskaźnika outsourcingu usług, a tym samym coraz większa specjalizacja. Przenosząc to na branżę FM, obserwujemy wzrost rynku, nie tylko wynikający z powstawania nowych budynków, ale również z rosnącej świadomości przedsiębiorców, którzy wydzielają te usługi ze swoich obszarów działalności, oddając je w ręce specjalistów.

Czytaj więcej

Jak IPOE wizualizuje prawdziwe oszczędności?

Inteligentna Platforma Optymalizacji Energii (IPOE) stanowi rozwiązanie wspierające procesy analityczne oraz decyzyjne, mające na celu poprawę efektywności energetycznej przedsiębiorstwa. Platforma wizualizuje elementy systemu energetycznego, takie jak charakterystyki prądowe, zużycie energii elektrycznej czy generacja energii biernej oraz związane z nimi statystyki ponoszonych kosztów. Zastosowanie algorytmów przetwarzania oraz analizy powyższych danych pozwala na wyciągnięcie wniosków przekładających się na realne oszczędności.

Czytaj więcej

Trzej muszkieterowie w austriackim szkarłacie

To jedna z najbardziej znanych rozpoznawalnych marek w świecie nieruchomości i infrastruktury. Strabag - austriacki gigant budowlany, który posiada również swoją dywizję FM, jest znany ze swego charakterystycznego czerwonego logo oraz gigantycznych rozmiarów działalności. Dziś Strabag Property and Facility Services, spółka córka koncernu to ponad miliard złotych obrotu oraz zatrudnionych 600 ludzi, którzy realizują obsługę techniczną wszystkich typów obiektów na terenie całego kraju. To również długodystansowy gracz, który wzmacnia swoją obecność w Polsce poprzez odważną praktykę zakupów innych firm.

W ostatnim czasie spółka kupiła dwóch silnych graczy z rynku FM - Caverion i PORREAL, wchodząc tym samym do trójki największych dostawców zintegrowanych usług technicznych w Polsce. O procesie integracji i wyzwaniach, jakie czekają wkrótce Strabag PFS rozmawiamy z Urszulą Kruszewską, Tomaszem Pałką i Łukaszem Siudakiem - członkami zarządu.

Czytaj więcej

W zdrowym budynku zdrowi ludzie

Sezon grypowy w Polsce trwa od początku września do końca marca. W tym czasie w latach 2018–19 odnotowano prawie 3,5 mln zgłoszeń przypadków zachorowań lub podejrzeń zachorowań na grypę. Z powodu powikłań pogrypowych zmarło 118 osób. Te liczby robią wrażenie. Możemy je jednak znacznie ograniczyć, podejmując kilka prostych niskokosztowych działań. Dzięki nim podniesiemy prestiż budynku oraz jako zarządcy zdobędziemy kolejną przewagę konkurencyjną.

Czytaj więcej

FM to profesja strategiczna

Gdy Peter Maitland po raz pierwszy pojawił się w Polsce, w 1995 r., w naszym kraju niezbyt wiele wiedziano o FM-ie. Współtworząc lokalny oddział amerykańskiego oddziału IFMY (International Facility Management Association), sądził, że postrzeganie tego zawodu szybko zmieni się w branży i że stanie się on profesją o mniejszym zabarwieniu technicznym aspirującym do wyższego poziomu zarządzania. Jednak nie do końca tak się stało. Powodów było kilka, jednak jeden z nich odegrał szczególną rolę w tym, jak dziś powszechnie postrzegany jest FM.

Czytaj więcej

Architektura kompetencji w FM

Seweryna Afanasjew, MRICS, to od wielu lat aktywny uczestnik i obserwator rynku nieruchomości komercyjnych. Jest członkiem zarządu RICS Europe, autorem m.in serii artykułów na temat zarządzania umowami najmu w nieruchomościach komercyjnych publikowanych w magazynie „Real Estate Manager”, współautorem publikacji RICS „Real estate fund, asset and property management: investment services” i prelegentem na wielu branżowych konferencjach i szkoleniach.. Rozmawiamy o tym, jak wygląda Facility Management, który Seweryna obecnie realizuje dla jednego z największych dostawców usług teleinformatycznych, a także o tym, dlaczego strategiczne wsparcie organizacji jest tak ważne dla każdej osoby na podobnym stanowisku.

Czytaj więcej

IFMA – nowe rozdanie

To najstarsza polska organizacja branżowa dla branży Facility Management w Polsce. Teraz pod przewodnictwem Wojciecha Walani z Olivia Business Center ma szansę zaistnieć szerzej na rynku i stać się odpowiedzią na potrzebę nowego definiowania tej dziedziny w oparciu o międzynarodowe standardy. O potrzebie rozwoju stowarzyszenia i o angażowaniu się w projekty branżowe rozmawiamy z nowym prezesem IFMA Polska.

Czytaj więcej

Jak zwiększyć bezpieczeństwo i płynność procesów logistycznych, stosując platformę Nazca?

Logistyka to dynamiczne, pełne zmiennych środowisko. Ogromna liczba czynników i podmiotów (także zewnętrznych) zaangażowanych w proces sprawia, że firmy zajmujące się składowaniem towarów nieustannie borykają się z brakami magazynowymi, opóźnieniami w wysyłce lub odbiorem produktów. Czy nowoczesne systemy do zarządzania budynkami i przestrzeniami przemysłowymi mogą pomóc skoordynować i usprawnić te procesy? Przykład platformy Nazca, zastosowanej w firmie zajmującej się dystrybucją fabrykatów metalowych, pokazuje, że jak najbardziej tak.

Problemem, który chyba najczęściej powtarza się wśród firm wydających lub przyjmujących duże ilości towarów na magazyn, jest nieskoordynowanie pracy zewnętrznych dostawców z własnym systemem ERP i procesami zachodzącymi w magazynie. Liczba danych, które każdego dnia generowane są w takim miejscu, sprawia, że nawet w najlepiej zarządzanym magazynie mogą pojawiać się problemy logistyczne, a na rampie załadunkowej tworzą się korki.
Nie inaczej było w przypadku, który omawiamy w tym artykule. Dopiero skoordynowanie pracy wszystkich podmiotów w ramach jednej platformy usprawniło pracę magazynu i wyeliminowało chaos, jaki pojawiał się w momencie, gdy po odbiór towaru zjawiała się niezapowiedziana wcześniej ciężarówka. 
W ramach Nazca zostały skoordynowane elementy automatyki budynkowej, takie jak system CCTV, ppoż., alarmy, analiza energii, klimatyzacja, ogrzewanie czy oświetlenie, ale również zewnętrzny, rozbudowany system parkingowy oraz istniejący już w magazynie system ERP. Przyjrzyjmy się, jak proces logistyczny zaczął wyglądać po wprowadzeniu automatyzacji i jak wpłynęło to na usprawnienie załadunku ciężarówek.

Przyjazd pojazdu do magazynu
Działania rozpoczęto od wprowadzenia w firmie systemu awizacji pojazdów i połączenia go z platformą Nazca, która zaczęła przetwarzać dostarczone dane. Każdy z przyjeżdżających na załadunek kierowców musi zalogować się teraz w systemie komputerowym i w panelu kalendarzowym wybrać wolne okno załadunkowe, podzielone na 30-minutowe interwały. Wprowadzenie numeru rejestracyjnego pojazdu oraz danych kierowcy ułatwia jego identyfikację w momencie pojawienia się przy wjeździe – Nazca skanuje dokument kierowcy oraz weryfikuje numery rejestracyjne pojazdu. Tym samym do magazynu nie wjedzie pojazd, który nie był wcześniej zarejestrowany w systemie. Co więcej, przy wjeździe na teren zakładu samochód jest ważony, a kierowca otrzymuje informację na tablicy świetlnej, pod którą halę lub rampę ma podjechać.

Kiedy kierowca przyjedzie 
o złej porze
Spóźnienia i pomyłki zdarzają się każdemu. Kiedy kierowca nie zdąży na konkretną godzinę, system kieruje go na parking buforowy, gdzie w wygodnych warunkach oczekuje na informację systemu w postaci wiadomości SMS o kolejnym wolnym okienku załadunkowym. Do dyspozycji kierowcy jest również infokiosk, w którym może sprawdzić bieżące informacje o załadunku, a także pomieszczenie socjalne i automat z ciepłymi napojami. Aby ponownie nie przegapić swojego momentu na załadunek, kierowca otrzymuje kolejny SMS informujący go o podjechaniu pod bramę wjazdową. 

Załadunek i w drogę
Po ponownej weryfikacji przy wjeździe kierowcy wskazana zostaje odpowiednia hala załadunkowa. Na miejscu Nazca ponownie weryfikuje tablice rejestracyjne pojazdu, a w trakcie załadunku zostaje wygenerowany dokument wydania towaru, tzw. WZ. Pojazd zostaje również automatycznie zważony. Przy wyjeździe z terenu magazynu jego masa jest podobna jak w trakcie załadunku. Jeśli wszystko jest w porządku, kierowca może spokojnie opuścić teren zakładu, jeśli nie – zostaje zatrzymany do wyjaśnienia.

Rozbudowane analityka i optymalizacja
Oprócz samej automatyzacji procesu załadunku warto też zwrócić uwagę na możliwości analityczne, jakie oferuje podpięcie pod Nazcę innych systemów obecnych w magazynie. Dane gromadzone przez platformę trafiają do internetowej chmury, gdzie dokonując ich analizy, możemy wyciągnąć wnioski na temat okresów o wzmożonym ruchu towarowym lub zastoju, pomyśleć o dodatkowym zatowarowaniu magazynu lub przygotować się na potrzebę dodatkowej obsługi pracowniczej. Oczywiście im dłużej system pracuje w jednym miejscu, tym więcej pożytecznych informacji możemy wyciągnąć.
Plusy?
Opisany przypadek dotyczy firmy z branży stalowej, jednak platformę Nazca możemy skonfigurować z dowolnym typem magazynu i przyniesie nam ona dokładnie te same korzyści.
Łatwy dostęp do kluczowych informacji – zarówno przez osoby zarządzające magazynem, jak i podmioty zewnętrzne np. kierowców, którzy przyjeżdżają lub zwożą towar (system działa na komputerach tradycyjnych, mobile oraz offline).
Zmniejszenie liczby pracowników potrzebnych do obsługi magazynu – dokładnie tak stało się w opisywanym przypadku, a powstanie nowych magazynów nie wiązało się z nowymi zatrudnieniami.
Zwiększenie płynności ruchu w magazynie oraz poprawienie bezpieczeństwa – na co wpływ mają głównie skanowanie tablic rejestracyjnych, ważenie pojazdów oraz połączenia Nazca z systemem monitoringu i alarmowym, a także kompleksowe zarządzanie pracą parkingu.
Kontrola nad całością procesu oraz możliwość przewidywania potencjalnych zagrożeń.
Stosunkowa łatwość konfiguracji platformy, która działając w oparciu o popularne standardy automatyki budowlanej i otwartą strukturę, umożliwia włączenie w jej ekosystem dowolnych, innych systemów do zarządzania pracą magazynu. 
 

Czytaj więcej

Budynki zagrażające życiu ludzi

Projektowanie budynków i obiektów budowlanych to niełatwe zadanie, a wręcz należałoby powiedzieć, że skomplikowane. Niezbędna jest współpraca wielu specjalistów, aby obiekt spełniał wymagania podstawowe, które zostały określone w ustawie Prawo budowlane, a sposób ich osiągnięcia – doprecyzowany w aktach wykonawczych do tego aktu prawego.

Czytaj więcej

Due diligence – czyli wszystko, co powiesz, może być użyte przeciwko Tobie

Określenie statusu prawnego nieruchomości, stanu technicznego oraz aktualnego i potencjalnego ryzyka związanego z planowaną transakcją kapitałową to cel procedury prowadzonej przez wyspecjalizowane podmioty oraz osoby o wysokich kwalifikacjach. Jest to jeden z ostatnich etapów poprzedzających sprzedaż nieruchomości. Od tego, jakie będą jego ustalenia, zależy, czy dojdzie do transakcji i jaka będzie akceptowalna cena dla kupującego. Strony, a więc sprzedający i kupujący, kierując się najlepiej pojętym własnym interesem, powinny w swoich działaniach być merytoryczne, transparentne i etyczne. Due diligence – należyta staranność – właściwie opisuje istotę tego procesu. 

Czytaj więcej

Prace dodatkowe a odchudzony kontrakt – co w cenie, a co poza nią?

Kwestia robót dodatkowych nie jest regulowana przez przepisy – poza Prawem zamówień publicznych – a zatem zgodnie z ogólnymi zasadami Kodeksu cywilnego absolutnym wyznacznikiem zakresu i charakteru robót powinna być treść umowy. Z reguły jednak typowa wersja umowy nie zawiera szczegółowej egzemplifikacji wszystkich robót. Konieczne jest zatem, aby postanowienia umowne zostały sformułowane na tyle precyzyjnie, by nie stwarzać jakichkolwiek wątpliwości co do ich zakresu oraz trybu realizacji. 

Czytaj więcej