Dział: FACILITY

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Przychodzimy z południa

Dojrzewali razem z krakowskim rynkiem biurowym, na którym do dziś są liderami. Ich profil działalności opiera się głównie na obsłudze technicznej budynków w zakresie serwisowania instalacji specjalistycznych, a także projektowania i wykonawstwa systemów HVAC, Fire & Security oraz BMS. W rozmowie z prezesem zarządu FM Solutions - Grzegorzem Gałką dowiadujemy się, jakie plany rozwoju ma firma która wyrastała u boku Grupy BUMA.
Czytaj więcej

Kiedy i jak wyprowadzić się z biura co-workingowego?

Biura co-workingowe tworzą doskonałe warunki do zakładania i rozwoju firm. Oferują kreatywne, swobodne przestrzenie oraz środowisko oparte na współpracy i wymianie wiedzy, a elastyczne warunki najmu umożliwiają szybkie dostosowanie powierzchni do rosnącego czy zmniejszającego się poziomu zatrudnienia.
Czytaj więcej

C&W: Wizja przyszłości 2040

Innowacyjność stanowi obecnie najważniejszy filar strategii rozwoju przedsiębiorstw, które mają ambicję, by osiągnąć sukces globalny. Przy rosnących inwestycjach w rozwój nowych technologii na świecie, zmiany zachodzą coraz szybciej. Niemalże z dnia na dzień.
Czytaj więcej

Jak poradzi sobie bran‘•a handlowa bez niedziel?

Jeszcze tylko kilka tygodni i sklepy bŽ?dŽ? dzia‘?aŽ? jedynie w pierwszŽ? i ostatniŽ? niedzielŽ? miesiŽ?ca. Niemal ca‘?kowity zakaz handlu w niedziele wejdzie w ‘•ycie od 2020 r. Jak to wp‘?ynie na rynek handlowy w Polsce?
Czytaj więcej

Jedna ‘?cie‘•ka kariery w ramach wspƈ‘?pracy IFMA i RICS

Jeden zestaw kwalifikacji zawodowych, wspƈlna platforma learningowa i jedna ‘?cie‘•ka kariery w FM, to kluczowe elementy wspƈ‘?pracy IFMA i RICS, ktƈrej celem jest zwiŽ?kszenie strategicznego znaczenia FM.
Czytaj więcej

Globalny krajobraz rynku us‘?ug typu Real Estate Management

Najwa‘•niejsze wyzwania i czynniki motywujŽ?ce do outsourcingu us‘?ug typu Real Estate Facility Management.
Czytaj więcej

Starszy biurowiec wymaga nowoczesnego zarządzania

Case study Warsaw Trade Tower
Czytaj więcej

Wyciągnij wtyczkę, nie tylko w kryzysie

Aby uniknąć negatywnych następstw 20. stopnia zasilania, niezbędne jest podjęcie przez właścicieli, administratorów i zarządców nieruchomości konkretnych działań, które poprawią efektywność energetyczną nieruchomości.
Czytaj więcej

Rynek usług FM w Polsce i w Czechach

Wprowadzanie zmian i innowacji na rynek lokalny
Czytaj więcej

Generałowie pod gradem pytań

Koledzy z branży żartobliwie nazywają ich generałami. General Property to polska firma, która przeszła długą drogę od momentu start-upu do miejsca jednego z liderów w branży FM, w którym jest obecnie. Z jej wiceprezesem Tomaszem Buczyńskim rozmawiamy o jego opinii na temat branży i sytuacji na rynku.
Czytaj więcej

Czyste powietrze – czysty zysk

Codziennie wdychamy ok. 11 tys. l powietrza, a 90% czasu spędzamy wewnątrz pomieszczeń. Jakość powietrza jest zatem kluczowa zarówno dla komfortu pracy, jak i zdrowia pracowników.
Czytaj więcej

Jakość a cena w kontraktach na obsługę techniczną

Zamawiający powinien zwracać na nie uwagę przy ustalaniu warunków kontraktu na obsługę swojej nieruchomości. Ich korelacja stanowi efekt finalny, którym zamawiający powinien być w pełni usatysfakcjonowany.
Czytaj więcej