Obsługa FM w całym kraju

Szanse oraz wyzwania dla struktur rozproszonych w branży FM

FACILITY

W wielu obszarach gospodarczych Polskę postrzega się jako zieloną wyspę na mapie Europy, obserwujemy wysokie tempo wzrostu gospodarki oraz dążenie do bardziej rozwiniętych rynków zachodnich. Jednym z silnych trendów dojrzałych gospodarek jest umacnianie się wskaźnika outsourcingu usług, a tym samym coraz większa specjalizacja. Przenosząc to na branżę FM, obserwujemy wzrost rynku, nie tylko wynikający z powstawania nowych budynków, ale również z rosnącej świadomości przedsiębiorców, którzy wydzielają te usługi ze swoich obszarów działalności, oddając je w ręce specjalistów.

W ostatnich latach obszarem branży FM, w którym można zaobserwować trend umacniania się outsourcingu usług, jest segment klienta sieciowego, który charakteryzuje się dużą liczbą rozproszonych geograficznie lokalizacji takich jak budynek/oddział/sklep/budowla obsługiwanych przez wyspecjalizowane zespoły mobilne. Odpowiadając na potrzeby rynku, spółka General Property Sp. z o.o. 
z początkiem 2019 r. nabyła 100% udziałów w spółce OPCO Sp. z o.o., która od lat specjalizuje się w obsłudze klientów sieciowych. 

Posiadanie zespołu liczącego ponad 200 pracowników mobilnych daje olbrzymie możliwości, jednak z drugiej strony stanowi duże wyzwanie operacyjno-logistyczne. 

Do najsilniejszych zalet posiadania takiej struktury należy zaliczyć:

Możliwość kompleksowej obsługi dużych klientów sieciowych na terenie...

Czasopismo jest dostępne dla zalogowanych użytkowników.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • Dostęp do portalu
  • 6 numerów czasopisma w wersji papierowej
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych numerów
  • ... i wiele więcej!

Przypisy