Autor: Krystyna Helińska

Prezes zarządu Okin Facility Polska.

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Poziom świadomości klienta w usługach FM

Wszyscy przechodzimy przez pięć etapów świadomości. Dzieje się tak zarówno w naszym prywatnym życiu, jak i w naszym życiu biznesowym. I o ile w życiu prywatnym pozostawanie w etapie nieświadomości bywa czasami nawet przyjemne, tak w życiu biznesowym żartów już nie ma.

Czytaj więcej

Prace dodatkowe a odchudzony kontrakt – co w cenie, a co poza nią?

Kwestia robót dodatkowych nie jest regulowana przez przepisy – poza Prawem zamówień publicznych – a zatem zgodnie z ogólnymi zasadami Kodeksu cywilnego absolutnym wyznacznikiem zakresu i charakteru robót powinna być treść umowy. Z reguły jednak typowa wersja umowy nie zawiera szczegółowej egzemplifikacji wszystkich robót. Konieczne jest zatem, aby postanowienia umowne zostały sformułowane na tyle precyzyjnie, by nie stwarzać jakichkolwiek wątpliwości co do ich zakresu oraz trybu realizacji. 

Czytaj więcej

Efektywność energetyczna w Facility Management

Obiekty budowlane, w zależności od charakteru, spełniają rozmaite funkcje. Niezależnie jednak od funkcji, jaką pełnią, ich działalność zawsze będzie związana z występowaniem zapotrzebowania na konkretne ilości energii. Zagadnienia dotyczące tematu energochłonności budynków są obecnie jednym z najważniejszych aspektów branych pod uwagę przy projektowaniu i eksploatacji obiektów budowlanych. Dlatego warto zapoznać się z pojęciami, które pozwalają na dosyć precyzyjne określenie własności danego obiektu budowlanego pod względem zużycia energii.

Czytaj więcej