Prace dodatkowe a odchudzony kontrakt – co w cenie, a co poza nią?

FACILITY

Kwestia robót dodatkowych nie jest regulowana przez przepisy – poza Prawem zamówień publicznych – a zatem zgodnie z ogólnymi zasadami Kodeksu cywilnego absolutnym wyznacznikiem zakresu i charakteru robót powinna być treść umowy. Z reguły jednak typowa wersja umowy nie zawiera szczegółowej egzemplifikacji wszystkich robót. Konieczne jest zatem, aby postanowienia umowne zostały sformułowane na tyle precyzyjnie, by nie stwarzać jakichkolwiek wątpliwości co do ich zakresu oraz trybu realizacji. 

Zamawiający z reguły uzurpują sobie prawo domagania się realizacji robót dodatkowych, zaś wykonawcy próbują ograniczać zakres robót lub wskazują na literalne brzmienie umowy, która tego rodzaju robót wyraźnie nie przewiduje. 

Roboty dodatkowe często błędnie określa się jako roboty, które nie zostały szczegółowo opisane w dokumentacji umownej i przetargowej i są zawarte w konkretnych pozycjach oferty lub kosztorysu, mimo że nie zostały wprost nazwane i nie mogły zostać niedostrzeżone przez wykonawcę działającego z zachowaniem należytej staranności. Prac tych jednak nie powinno określać się jako robót dodatkowych, ponieważ nie są one dodatkiem, lecz jedynie pracami niewyszczególnionymi w umowie. Zawsze wykonuje się je w ramach przedmiotu umowy, bez dodatkowego wynagrodzenia. 

Wynagrodzenie za roboty dodatkowe,...

Czasopismo jest dostępne dla zalogowanych użytkowników.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • Dostęp do portalu
  • 6 numerów czasopisma w wersji papierowej
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych numerów
  • ... i wiele więcej!

Przypisy