Dołącz do czytelników
Brak wyników

Efektywność energetyczna w Facility Management

Artykuł | 20 marca 2020 | NR 4
0 607

Obiekty budowlane, w zależności od charakteru, spełniają rozmaite funkcje. Niezależnie jednak od funkcji, jaką pełnią, ich działalność zawsze będzie związana z występowaniem zapotrzebowania na konkretne ilości energii. Zagadnienia dotyczące tematu energochłonności budynków są obecnie jednym z najważniejszych aspektów branych pod uwagę przy projektowaniu i eksploatacji obiektów budowlanych. Dlatego warto zapoznać się z pojęciami, które pozwalają na dosyć precyzyjne określenie własności danego obiektu budowlanego pod względem zużycia energii.

 

Co wpływa na efektywność energetyczną?

W klimacie umiarkowanym największy udział w bilansie energetycznym budynku ma energia zużywana na zapewnienie właściwej temperatury wewnątrz obiektu. W przypadku budynku mieszkalnego wydatki na ogrzewanie i wentylację oraz ciepłą wodę (c.o i c.w.u.) mogą wynosić ok. 70-80% całkowitego kosztu zużywanej energii.

POLECAMY

Wśród cech budynku związanych z jego zapotrzebowaniem na ciepło, a co za tym idzie – całkowitym zużyciem energii, wymienić należy:

 • geometrię konstrukcji i rozmieszczenie pomieszczeń;
 • stopień izolacji zapewniany przez przegrody zewnętrzne (posadzki, ściany, dachy) oraz przegrody przeźroczyste (np. okna);
 • rozwiązania konstrukcyjne minimalizujące ryzyko powstania mostków cieplnych;
 • typ wentylacji i ogólna szczelność budynku;
 • sprawność instalacji grzewczej, ciepłej wody użytkowej i innych instalacji budynkowych;
 • otoczenie budynku (zieleń, sąsiedztwo innych budynków itp.).

Jak zwiększyć efektywność energetyczną budynku?

Kluczowym działaniem przy zwiększaniu efektywności energetycznej budynku jest termomodernizacja. Terminem tym określa się szereg działań, które mają na celu zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło do ogrzania budynku i zapewnienia ciepłej wody użytkowej. W swym zakresie obejmują one:

 • prace termoizolacyjne – docieplenie ścian zewnętrznych budynku, stropów oddzielających część ogrzewaną od nieogrzewanej budynku i/lub dachu;
 • modernizacje systemów grzewczych (m.in. zmiana źródła ciepła, likwidacja indywidualnych pieców i podłączanie do systemów centralnego ogrzewania, zmniejszenie strat na transporcie ciepła – izolacja przewodów grzewczych, montaż zaworów podpionowych czy automatyki sterującej przerwami dobowymi i tygodniowymi);
 • wymiana lub naprawa okien i drzwi, w tym montaż nawiewników ciśnieniowych lub higrosterowanych;
 • zainstalowanie systemów pozwalających na korzystanie z odnawialnych źródeł energii (kolektory i baterie słoneczne, pompy ciepła itd.).

Do zabiegów termomodernizacyjnych należy zaliczyć również prace związane z modernizacją instalacji elektrycznej, nakierowane na zmniejszenie zużycia energii elektrycznej.

 

Co musimy wiedzieć, aby wyznaczyć poprawę efektywności energetycznej?

Przede wszystkim, aby poprawić efektywność energetyczną, musimy zebrać informacje na temat stanu początkowego, czyli przed wymianą lub modernizacją urządzeń, instalacji lub konkretnych zmian w danym procesie. Następnie należy wskazać, jak te planowane lub zakończone działania wpłynęły na zużycie energii. Innymi słowy: porównujemy stan przed do stanu po, a następnie oceniamy, jak zmniejszyło się zużycie energii lub zwiększyła się efektywność badanego procesu. Efektywność energetyczną można wyrażać w różny sposób w zależności od potrzeb. 

Efekt energetyczny wynikający z danej modernizacji można przedstawić poprzez:

 • obliczenie średniorocznego efektu energetycznego wynikającego z przeprowadzonego przedsięwzięcia;
 • pokazanie stosunku uzyskanej dzięki wykonaniu danego przedsięwzięcia oszczędności energii do całkowitej energii zużywanej do zasilenia w energię urządzenia technicznego, procesu przed wykonaniem tego przedsięwzięcia.

Są przypadki, w których poprawa efektywności energetycznej jest równoznaczna ze zmniejszeniem zużycia energii, ale nie jest to jednoznaczne. Analogicznie: każdy kwadrat jest prostokątem, ale nie każdy prostokąt jest kwadratem.

 

Istnieje wiele sposobów wskazywania i obliczania poprawy efektywności energetycznej. Potrafią się one diametralnie różnić w zależności od typu przedsięwzięcia, skutków jego przeprowadzenia, uzyskanych efektów oraz możliwych do zmierzenia i porównania danych. Do wy...

Czasopismo jest dostępne dla zalogowanych użytkowników.

Jak uzyskać dostęp? Wystarczy, że założysz bezpłatne konto lub zalogujesz się.
Czeka na Ciebie pakiet inspirujących materiałów pokazowych.
Załóż bezpłatne konto Zaloguj się

Przypisy