Dołącz do czytelników
Brak wyników

FACILITY

1 października 2020

NR 4 (Sierpień 2020)

Kompetencje przyszłości w świecie fm

84

Rozpoczęła się czwarta rewolucja przemysłowa – tak twierdzi spora grupa badaczy. Zmienia się także sytuacja na rynku pracy. Obecnie o losach pracownika nie decyduje już wyuczony zawód. Znacznie istotniejsza stała się umiejętność dostosowania się do nowych warunków i zestaw odpowiednich kompetencji.

Rzeczywistość, w której aktualnie funkcjonujemy, to czas szybkich i nieprzewidywalnych zmian. Wielu badaczy mówi o czwartej rewolucji przemysłowej. W przeszłości życie społeczności zmieniły maszyny parowe, następnie energia elektryczna i masowa produkcja, kolejno ogromną rolę odegrała automatyzacja i komputery. Dzisiaj rzeczywistość kreuje sztuczna inteligencja.

Jakie kompetencje są niezbędne wśród przedstawicieli branży FM, aby podążać za tymi zmianami? Czy w świecie VUKA, gdzie zmiana jest jedną ze stałych elementów, możemy opierać się na umiejętnościach stanowiących dotychczasowy trzon jeszcze względnie młodej branży?

Myślę, że trudno nie zgodzić się ze stwierdzeniem, iż przewagę konkurencyjną zdobywają te firmy, które niezależnie od otoczenia biznesowego szybko reagują na zmiany, czy to technologiczne, czy społeczne i mają w swoich zasobach pracowników, którzy bez większego wysiłku adaptują się do nowej rzeczywistości.

Kiedy wrócimy pamięcią do projektów, którymi zarządzaliśmy przed dziesięcioma czy piętnastoma laty, zauważamy ogromny postęp technologiczny. Bardzo wiele procesów zostało usprawnionych, relacji opisanych i zaprogramowanych. Partnerzy biznesowi coraz bardziej świadomi swoich oczekiwań, komunikują o potrzebach związanych ze współpracą z doświadczoną firmą, w której zwraca się uwagę na stały rozwój kompetencji pracowników. Bo im więcej w naszym otoczeniu nowych technologii, tym większy nacisk musimy kłaść na kompetencje miękkie.

W przygotowanym i opublikowanym przed trzema laty raporcie RISC i IFMA „Raising The Bar”1 autorzy zwracają uwagę na umiejętności kluczowe do sprawnego świadczenia usług, takich jak zarządzanie relacjami i wykorzystanie nowych technologii. Zatem kompetencje przyszłości pracownika branży FM, rozumiane jako zbiór wiedzy, a także umiejętności i cech, pozwalających na efektywne wykonywanie powierzonych zadań, powinny te procesy usprawniać.

Wśród pracowników, którzy łatwiej zaadaptują się do zmieniającego się środowiska biznesowego, będą osoby, które charakteryzuje:

  • krytyczne myślenie,
  • kreatywność,
  • umiejętność samodzielnej nauki,
  • kompetencje cyfrowe,
  • empatia,
  • umiejętność współpracy w zróżnicowanych wiekowo i kulturowo grupach,
  • komunikacja,
  • współpraca w rozproszonej grupie.

Krytyczne myślenie, rozumiane jako logiczne analizowanie, łączenie faktów, zdarzeń, oddzielenie faktów od ocen czy emocji. W czasach nowoczesnych technologii, ogromnej ilości danych – cenną umiejętnością jest rozróżnienie, które informacje są prawdziwie, jak możemy zastosować dotychczasowe doświadczenia, aby wykorzystać te umiejętności w celu poprawy efektywności, optymalizacji procesów budynkowych.

W moim pokoleniu powszechne było przekonanie, że zawód wybieramy na całe życie. Dzisiaj wiemy, że o naszej sytuacji na rynku pracy nie będzie decydować wyuczona profesja, ale dotychczasowe doświadczenie zawodowe oraz odpowiedni zestaw kompetencji, duża elastyczność w działaniu. Zatem kiedy świat wokół nas się zmienia i branża FM także tym zmianom podlega, pracownik przyszłości powinien zadbać o rozwój umiejętności niezbędnych do podążania za nową rzeczywistością. Ogromną rolę w rozwoju potencjału kadry odrywają świadomi liderzy, którzy kształtują politykę personalną wzmacniającą zaangażowanie, wytrwałość i lojalność pracowników.

 

Kreatywność rozumiana jako myślenie niestandardowe, odejście od wypracowanych, utartych schematów działania. Otwartość na implementowanie nowych rozwiązań. Kreatywność mocno koreluje z innowacyjnością. W tym podejściu pracownik branży FM poprzez dostrzeganie problemów budynkowych z różnych perspektyw, prezentując analityczne podejście do rozwiązania problemów, inicjuje i wprowadzana zmiany i ulepszenia.

Zatem kreatywność i innowacyjność odzwierciedlają oczekiwania względem branży FM. Termin Facility Management tłumaczony jest bowiem jako „zarządzanie udogodnieniami” i wskazuje na taką rolę operatora FM.

Umiejętność samodzielnej nauki rozumiana jako wykorzystanie naszych wrodzonych predyspozycji do poznawania nowych zagadnień, samodzielnego dokształcania się. Alvin Eugene Toffler, amerykański pisarz, autor prac na temat cyfrowej rewolucji, rewolucji komunikacyjnej i korporacyjnej oraz osobliwości technologicznej powiedział, że „analfabetami XXI wieku nie będą ludzie nieumiejący czytać czy pisać, ale ci, którzy nie będą się uczyć, oduczać i uczyć na nowo”. Kluczem do wzmacniania tej kompetencji jest zarówno poznanie swojego potencjału poprzez diagnozę kompetencji, np. DISC D3, którą wykorzystujemy w VINCI Facilities Polska, jak i m.in. analiza inteligencji wielorakich, wskazująca, w jaki sposób wykorzystać nasze wrodzone zdolności, aby uczyć się, koncentrować czy abstrakcyjnie myśleć, podążając za naszymi unikatowymi predyspozycjami.

Kompetencje cyfrowe rozumiane jako umiejętność używania technologii do kreowania wartości. Istotna będzie zdolność do współpracy wirtualnej w sposób wydajny i zaangażowany, umiejętne korzystanie z mediów społecznościowych poprzez krytyczną ocenę treści i wykorzystanie ich w skutecznej komunikacji. Niezwykle istotne będzie właściwe korzystanie z informacji i danych o kliencie w sposób bezpieczny, dbanie o właściwe pozyskiwanie, przetwarzanie danych i unikanie incydentów związanych z cyberprzestępstwami.

Empatia rozumiana zarówno jako umiejętność rozpoznania i nazwania emocji własnych, jak i emocji innych. Rozwój tej kompetencji pozwala na rozładowanie napięć i konfliktów. Budowanie zaufania i efektywną współpracę poprzez zwracanie uwagi na stany psychofizyczne współpracowników i przedstawicieli klientów. Zwłaszcza teraz, kiedy pracujemy częściowo zdalnie, ograniczamy współpracę bezpośrednią, kluczowym elementem wspierającym stabilność jest chęć zrozumienia faktu, że każdy z nas jest inny. Inaczej reagujemy na zmianę, mamy inny styl komunikacji, nasze reakcje na stres są odmienne. Inne jest też tempo przystosowania się do nowego otoczenia. Za tymi działaniami kryją się różne stany emocjonalne wpływające na efektywność zawodową.

Umiejętność współpracy w zróżnicowanych wiekowo i kulturowo grupach rozumiana jako akceptacja odmienności stylów pracy wynikających z wieku i kulturowego pochodzenia pracowników. W przywołanym uprzednio raporcie RISC i IFMA „Raising The Bar” autorzy wskazują na potrzebę rekrutacji nowych talentów, aby zastąpić nimi starzejącą się społeczność branży FM. Jest to długotrwały proces, zatem za Camem Marstonem, ekspertem ds. zmiany pokoleniowej i jej wpływu na miejsce pracy oraz rynek, powiedziałabym, że umiejętność w...

Czasopismo jest dostępne dla zalogowanych użytkowników.

Jak uzyskać dostęp? Wystarczy, że założysz bezpłatne konto lub zalogujesz się.
Czeka na Ciebie pakiet inspirujących materiałów pokazowych.
Załóż bezpłatne konto Zaloguj się

Przypisy