Dołącz do czytelników
Brak wyników

FACILITY

3 października 2020

NR 3 (Czerwiec 2020)

Historia lubi się powtarzać?

18

Kaszel, gorączka, duszności? – podobne pytania zadawane są przez służby medyczne chroniące wejścia do szpitali. Nie może to dziwić, bo każdy wchodzący do szpitala jest profilaktycznie traktowany jako potencjalnie stanowiący zagrożenie epidemiczne. Inaczej niż wcześniej działa rejestracja osób. Przy wejściach do budynków placówek służby zdrowia mierzona jest temperatura, szczegółowej ocenie zdrowia poddawani są pracownicy tych placówek i pacjenci. Czy podobne działania są wystarczające, żeby przeciwdziałać rozwojowi pandemii w trakcie gospodarczego odmrażania?

Zmienia się nasze otoczenie bez względu na to, czy tego chcemy, czy nie. W ostatnich latach przed pandemią nie przykładaliśmy wystarczającej wagi do jakości powietrza wewnątrz nowoczesnych budynków, w których spędzamy często nawet kilkanaście godzin w ciągu doby. Zalecenia higieniczne opisane w odpowiednich normach, kontrolowane przez Głównego Inspektora Sanitarnego dają pole dla niejednoznacznej interpretacji.

W okolicznościach towarzyszących obecnej pandemii uwypuklają się niedociągnięcia w zakresie funkcjonowania systemów wymuszonej wentylacji. Brak odpowiedniej cyrkulacji powietrza w intensywnie eksploatowanych przestrzeniach zakładów produkcyjnych, urzędów, biurowców, centrów handlowych, obiektów sportowych może stwarzać warunki wpływające na rozprzestrzenianie się pandemii – tych napędzanych infekcjami układu oddechowego. Niestety, zagrożenia są odwrotnie proporcjonalne do bieżącej wiedzy o nawet drobnych awariach sprzętu przekładających się na pogorszenie warunków higienicznych. Najemcy komercyjnych biurowców przenieśli swoją działalność z biur do domów z konieczności. Powroty do biur, przywracanie handlu, odmrażanie gospodarki niosą ze sobą ryzyko nowych fal infekcji dróg oddechowych, za którymi prawdopodobnie pójdą fale masowego przechodzenia na przymusową kwarantannę. Obecna interpretacja przepisów jest mocno rygorystyczna, w przypadku prac biurowych kwarantanna nie przekłada się tak negatywnie na wyniki finansowe, jak w przypadku przedsiębiorstw produkcyjnych.

Ocena stanu zdrowia ludzi przebywających w budynkach

Nowe metody oceny stanu zdrowia zwiększą bezpieczeństwo działalności prowadzonej na terenie placówek opieki zdrowia, zakładów produkcyjnych, obiektów użyteczności publicznej, biurowców, placówek handlowych. Nie ma gotowej recepty na szybkie i skuteczne podniesienie bezpieczeństwa eksploatacji nowoczesnych budynków bez uprzedniego przeglądu stanu technicznego, uzupełnienia lub naprawy urządzeń. Nie unikniemy również wprowadzenia nowych procedur eksploatacyjnych. Takie procedury powinny obejmować zarówno to, co widoczne dla użytkowników budynków (np. dezynfekcja rąk, używanie maseczek ochronnych, pomiar temperatury), jak i działania mniej zauważalne z perspektywy pracowników przedsiębiorstw produkcyjnych lub najemców przestrzeni biurowych itp. Warto wprowadzić lepsze zarządzanie systemami zapewniającymi komfort oraz higienę powietrza wewnątrz budynków, w szczególności również zasady postępowania w sytuacji, kiedy zidentyfikowane zostało zagrożenie epidemiczne. Dopiero wówczas infrastruktura zakładów produkcyjnych, obiektów służby zdrowia oraz innych nowoczesnych budynków wielkokubaturowych zostanie dostosowana do wymagań zapewniających higieniczne użytkowanie w okresie po COVID-19, bo przecież w przyszłości ujawnią się kolejne zagrożenia epidemiczne. 

Jednym z powszechnie używanych sposobów określania zagrożeń epidemicznych za granicą1 jest stosowanie systemów bazujących na kamerach termowizyjnych i wykrywanie podwyższonej temperatury ciała.

Prowadzenie takich pomiarów jest działaniem wspierającym profilaktykę chorób zakaźnych. Zaletami są relatywnie wysoka szybkość pomiarów oraz ich bezkontaktowe wykonywanie. Termografia opiera się na analizowaniu promieniowania cieplnego emitowanego przez ciała fizyczne w zakresie średniej podczerwieni (9–14 µm). Organizm ludzki jest stałocieplny, utrzymuje temperaturę jam ciała na poziomie 36,6°C.

W odróżnieniu od stałocieplnych jam ciała temperatura powierzchni ciała jest zmienna. Kluczowe dla wyższej dokładności pomiarów jest uwzględnianie jak największej liczby czynników mających wpływ na rozkład temperatury powierzchniowej. Podczas przeprowadzania badań termograficznych należy zminimalizować wpływ czynników zakłócających pomiar. Kluczowe znaczenie ma odpowiedni dobór sprzętu pomiarowego, przygotowanie przestrzeni pomiarowej oraz warunki, jakie musi spełniać osoba przystępująca do badania. Praktyka dowodzi, że dokładność pomiarów pogarsza się, jeśli obiekty poddawane pomiarom termograficznym znajdują się w ruchu. Optymalne wyniki termograficzne przy ocenie temperatury twarzy człowieka osiągane są dla odległości (między kamerą termowizyjną a twarzą badanej osoby) nie większej niż 1 m. Niestety, wykonywane w zmiennych warunkach otoczenia pomiary termograficzne często nie są dokładne.

Jednocześnie wiadomo, że dokładność rozpoznawania zagrożeń epidemicznych wzrasta po poddaniu analizie danych termograficznych uzupełnionych o informacje z innych pomiarów takich jak oddech czy puls.

Wykorzystanie większej liczby pomiarów do zdefiniowania zagrożenia epidemicznego jest obecnie w fazie badawczej lub fazie wstępnych wdrożeń w kilku krajach. Japońskie badania zespołu dr Guanghao Sun2 skupiają się na tzw. screeningu przy wykorzystaniu pomiarów termograficznych oraz analizy obrazu. Firma Oxehealth3 opracowała system bezkontaktowego monitorowania funkcji życiowych z wykorzystaniem analizy obrazu w celu wspomagania personelu medycznego podczas obchodów w szpitalach na salach z pacjentami po operacjach. Wartościowe w zapobieganiu rozprzestrzeniania się pandemii są technologie opracowywane przez firmę Vayyar4. Polegają one m.in. na bezkontaktowej analizie wybranych cech oddychania oraz pracy układu krwionośnego poprzez skanowanie poddawanych badaniu osób przy pomocy radaru o niskiej mocy.

Jednym z powszechnie używanych sposobów określania zagrożeń epidemicznych za granicą1 jest stosowanie systemów bazujących na kamerach termowizyjnych i wykrywanie podwyższonej temperatury ciała. Prowadzenie takich pomiarów jest działaniem wspierającym profilaktykę chorób zakaźnych. Zaletami są relatywnie wysoka szybkość pomiarów oraz ich bezkontaktowe wykonywanie.  

 

Jak usprawniać wentylację?

Oddawane do użytku budynki wielkokubaturowe wyposażone są w relatywnie niewielką liczbę punktów pomiarowych pozwalających na precyzyjne monitorowanie jakości powietrza. W czasach pand...

Ten artykuł dostępny jest tylko dla Prenumeratorów.

Sprawdź, co zyskasz, kupując prenumeratę.

Zobacz więcej

Przypisy