Dołącz do czytelników
Brak wyników

FACILITY

1 marca 2021

NR 1 (Luty 2021)

Zielone FM – czyli Facility Management w zgodzie z przyrodą

0 317

Choć utrzymanie terenów zewnętrznych – w tym: pielęgnacja zieleni – to element szeroko pojmowanego FM i popularna usługa w naszej ofercie, to tym razem chcemy mówić o innym znaczeniu „Zielonego FM”. W erze rosnącej świadomości opinii publicznej na temat dbałości o środowisko, a także w świetle zobowiązań wielu firm wynikających z przyjętej polityki zrównoważonego rozwoju, nie sposób oddzielić współczesnego Facility Management od kwestii ochrony przyrody. Oto, jak środowisko skupione wokół FM może wpływać na środowisko naturalne.

POLECAMY


Granie „w zielone” z klientami

Dostawcy usług Facility Management działając w oparciu o globalne standardy i certyfikacje mają realny wpływ na wdrażanie rozwiązań przyjaznych środowisku – zarówno w odniesieniu do swojej działalności, jak i działalności ich klientów. Tych ostatnich, często również do określonych działań obliguje wspomniana polityka zrównoważonego rozwoju. Współpraca z podmiotem certyfikowanym, który zaprojektuje i wdroży usługi z uwzględnieniem kwestii zarządzania środowiskowego, to wartość dodana dla biznesu, ale i mniejszy ślad węglowy. Bezpośrednia emisja gazów cieplarnianych w wyniku działalności stricte Sodexo stanowi tylko niewielką część naszego śladu węglowego, dlatego nasze działania koncentrujemy na ograniczeniu pośrednich emisji dwutlenku węgla w wyniku wspólnych działań z naszymi klientami i dostawcami. A stoją za nami konkrety – certyfikaty ISO m.in.: 9001, 5501, 14001, jak również autorskie rozwiązania w zakresie zarządzania zasobami, które pozwalają przenosić działalność naszych klientów na inny, zrównoważony poziom.

Do naszych codziennych zadań należą analizy zużycia mediów w nieruchomościach, weryfikacja kosztów oraz doradztwo mające na celu wskazanie dobrych rozwiązań energooszczędnych. Kompleksowa analiza efektywności energetycznej obiektów obejmuje audyt nieruchomości, analizę danych historycznych, analizę energochłonności urządzeń, analizę zużycia energii przez najemców i analizę inicjatyw. W trakcie audytu wykonywana jest szczegółowa analiza umów na dostawę energii i porównanie trendów zużyć rocznych oraz zestawienie danych w porównaniu do trendów średnich i benchmarków z podobnego typu nieruchomości. Przeprowadzana jest też inwentaryzacja urządzeń, ustalane harmonogramy ich pracy (np. schody ruchome aktywne tylko w czasie otwarcia obiektu, a nie przez całą dobę) i wskazywane są możliwości zmiany urządzenia na mniej energochłonne. Podejmowane systematycznie działania i wdrożone modernizacje mają realne przełożenia na pozyskanie białego certyfikatu, czyli świadectwa efektywności energetycznej dla danej nieruchomości. W temacie ochrony klimatu kluczowe jest konsekwentne działanie i cykliczna analiza działań, która może wygenerować oszczędności w zużyciu energii i zasobów czy gospodarce odpadami. W Sodexo zawsze poszukujemy możliwości współpracy z Klientami, aby móc opracować rozwiązania w zakresie zrównoważonego rozwoju na lata. Jednocześnie, stale stawiamy na samodoskonalenie się. Monitorujemy zmiany w prawie, śledzimy trendy, ulepszamy procesy i procedury, aby minimalizować nasz wpływ na środowisko, weryfikujemy wiedzę i przygotowanie naszych managerów do sprawnego reagowania na wszelkie sytuacje, które zaburzałyby delikatną harmonię między biznesem a przyrodą.

Wywieranie „Pozytywnego Wpływu”

W Sodexo mamy misję poprawy jakości życia, co wiąże się z innym, bliskim nam pojęciem „pozytywnego wpływu”, który powinien iść w parze z każdą naszą działalnością. Wielokrotnie przekonaliśmy się, że nawet małe zmiany mogą nieść ze sobą szereg korzyści – chociażby dla środowiska naturalnego. Wycofanie plastiku, korzystanie z produktów i usług wytworzonych w sposób odpowiedzialny, nowatorskie wykorzystanie istniejącego na rynku rozwiązania na zupełnie innym polu eksploatacji – to kierunki, którymi podążaliśmy na naszej drodze do zrównoważonego rozwoju w obszarze Facility Management. Przykładem tego ostatniego niech będą szkolenia specjalistyczne w technologii rzeczywistości wirtualnej (Virtual Reality/VR).

Wirtualna rzeczywistość, ale realne korzyści dla środowiska

Sodexo jako pierwsza firma FM na rynku polskim wprowadziła szkolenia z użyciem technologii Virtual Reality. Szkolenia techników realizowane w modelu rzeczywistości wirtualnej są efektem wielomiesięcznej wymiany wiedzy i doświadczeń między Sodexo a partnerem biznesowym firmą Skillmmersion. Pierwszym modułem do weryfikacji i treningu umiejętności praktycznych, jaki wdrożyliśmy, był moduł „Pompowni przeciwpożarowej”. Dzięki zastosowaniu tego rozwiązania nasi pracownicy mają możliwość odbyć szkolenie praktyczne z przeglądu pompowni przeciwpożarowej. Szkolenie VR ma swój bardzo wymierny wymiar proekologiczny. W tradycyjnym szkoleniu zużywa się bowiem średnio aż 40 do 100 litrów oleju napędowego, a cała logistyka związana z tym przedsięwzięciem konsumuje kolejne zasoby. To przykład jak z funkcjonującego od dawna rozwiązania można uczynić zupełnie nową jakość i novum w danej branży, a wszystko to z poszanowaniem dla środowiska naturalnego.

To nie chwilowa moda…

Działań podejmowanych w imię ochrony środowiska branża FM nie powinna się obawiać, ale i nie traktować ich jako chwilowego trendu, mody. Wiele wskazuje na to, że wykazana odpowiedzialność przedsiębiorstw w tym zakresie staje się absolutnym standardem, trwałym elementem DNA biznesów, niezależnie od branży. Projektowanie działań z obszaru, czy to CSR, czy zrównoważonego rozwoju, pomaga przyjęta na poziomie organizacyjnym strategia – choćby przyjęcie priorytetów płynących ze Zrównoważonych Celów Rozwoju (opracowanych przez ONZ), działanie w duchu normy ISO 26000, utworzenie dedykowanej komórki odpowiedzialnej za realizację postanowień w tym obszarze. Warto podejmować działania, aby jeszcze lepiej wykorzystywać zasoby własne i klienta, przedłużać czas życia produktu, wykorzystywać ponownie zużyte materiały, eliminować odpady. Należy w tym zakresie również edukować – samych siebie, naszych pracowników, klientów i otoczenie. Wierzymy, że w niedalekiej przyszłości będziemy mogli pochwalić się Raportem najlepszych praktyk prośrodowiskowych z branży Facility Managment, którą to inicjatywę z pewnością będziemy wspierać.
 

 

Przypisy