Souly IoT – technologia w służbie oszczędności

INVESTMENT & CONSTRUCTION

Już nie tylko regulacje Unii Europejskiej, lecz także oczekiwania konsumentów i inwestorów, a ponadto rosnące ceny energii powodują fundamentalne zmiany na rynku nieruchomości komercyjnych. Deweloperzy stają przed prawdziwymi wyzwaniami – po pierwsze, monitorowania; po drugie, systematycznego zmniejszania w budynkach zużycia energii, w tym cieplnej. Z pomocą przychodzi technologia.

Jak podaje Komisja Europejska, 75% budynków w UE jest nieefektywnych energetycznie. Daje to szerokie pole do zastosowania strategii, które pozwolą do minimum ograniczyć marnowanie energii. Niektóre z nich, jak energooszczędne materiały użyte do budowy czy pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych, należą do strategii kontrolowanych przez deweloperów. Co jednak ze sferą, której ta kontrola już nie obejmuje, czyli zachowaniami mieszkańców?

Przyjrzyjmy się, jak wygląda sytuacja w dynamicznie rozwijającym się sektorze PRS (private rented sector) – na rynku instytucjonalnego najmu mieszkań, a w szczególności PBSA (Purpose-Built Student Accommodation) – w prywatnych akademikach dla studentów.

Jak stwierdza Arkadiusz Kulikowski, dyrektor prywatnego akademika Student Depot we Wrocławiu, w którym system Souly wdrożyliśmy po raz pierwszy:

– Akademiki najczęściej mają standardowe ogrzewanie. Przy kaloryferze umieszczony jest potencjometr, na którym można ustawić maksymalną temperaturę. Zdarza się często, że kiedy najemca wyjedzie na święta, zostawi w pokoju otwarte okno i grzejnik ustawiony na maksymalną wartość. To marnowanie energii. Myślę, że w związku z tym główny problem większości akademików to koszty ponoszone na ogrzewaniu. Nie zawsze musi to wynikać ze złej woli najemców, tylko ze zwykłego roztargnienia, odkręcenia potencjometru na maksymalną wartość i dogrzewania pokoju, kiedy tak naprawdę nie jest to potrzebne.

By umożliwić śledzenie, zarządzanie i w efekcie redukcję zużycia energii cieplnej w budynkach, postanowiliśmy stworzyć system wykorzystujący najnowsze technologie i wiedzę specjalistów z dziedziny automatyki, teleinformatyki i programowania. W praktyce wykorzystaliśmy koncepcję tzw. internetu rzeczy, czyli Internet of Things (IoT). Zgodnie z tą ideą urządzenia mogą komunikować się między sobą za pośrednictwem Internetu, wymieniać danymi i analizować je w czasie rzeczywistym, reagując na poszczególne zdarzenia według założonych algorytmów.

Tak powstał system Souly, czyli innowacyjne rozwiązanie typu smart home przeznaczone na rynek PBSA, czyli dużych obiektów składających się z kilkuset niezależnych lokali. Zastosowaliśmy w Souly kombinację czujników ruchu i temperatury, a także sensorów reagujących na otwarcie okien i drzwi. Wszystko to zamknęliśmy w niewielkim urządzeniu Soulbox, które jest umieszczone w każdym z lokali. Dodatkowo Soulbox pełni również funkcję punktu dostępowego, dzięki któremu lokatorzy mogą korzystać z bezprzewodowego połączenia z siecią Wi-Fi.

Poszczególne elementy systemu komunikują się ze sobą za pośrednictwem sieci, a logika Souly działa nawet wtedy, gdy w obiekcie wystąpi problem z łącznością z Internetem. System Souly IoT działa zgodnie z następującymi algorytmami:

POLECAMY

  • mieszkaniec może ustawić w lokalu komfortową dla siebie temperaturę w ramach zakresu ustalonego przez administratora budynku;
  • system wykrywa otwarte okno i automatycznie wyłącza ogrzewanie w pomieszczeniu – po zamknięciu okna system doprowadza temperaturę do ustawionego poziomu i gwarantuje jej utrzymanie;
  • dzięki czujnikowi ruchu system wykrywa, kiedy w pokoju nie ma lokatora i uruchamia Eco Mode w taki sposób, by pod jego nieobecność utrzymać pokój w stałej, odpowiednio niższej temperaturze. Po powrocie lokatora pokój znów ogrzewa się do wyznaczonego poziomu.

To właśnie tryb Eco Mode jest kluczowy w ograniczeniu marnotrawienia ciepła i uzyskaniu oszczędności energii cieplnej rzędu 40% rok do roku. Adresuje problem, którego rozwiązanie do tej pory znajdowało się całkowicie poza zasięgiem administratorów obiektów.

– System Souly jest dość nowatorskim systemem na rynku. Po raz pierwszy zastosowaliśmy go w naszym obiekcie we Wrocławiu. Oprócz zalet, m.in. możliwości regulacji temperatury w pokoju, zauważamy też ogromne oszczędności na ogrzewaniu. W naszej sieci widzimy, że w starszym obiekcie o podobnej powierzchni i liczbie pokoi, gdzie system nie jest wdrożony, występują dużo większe koszty ogrzewania – kontynuuje Arkadiusz Kulikowski, dyrektor Student Depot we Wrocławiu. – Oprócz głównego celu, którym była redukcja kosztów ogrzewania, priorytetowo potraktowaliśmy kwestię komfortu najemców, którzy mogą wygodnie sterować systemem dzięki aplikacji mobilnej. Do dyspozycji administratorów przeznaczona jest aplikacja web dająca dostęp do analiz i raportów oraz pozwalająca na zdalne zarządzanie temperaturą w budynku i poszczególnych lokalach.

W zależności od potrzeb inwestora system Souly może być uzupełniony modułem Souly Booking, służącym do obsługi najmu obiektów. Administracja ma wtedy możliwość kompleksowego obsługiwania całej platformy z jednego interfejsu, najemcy natomiast oprócz opcji sterowania temperaturą mogą w aplikacji mobilnej dokonać rezerwacji, płatności online czy skontaktować się z zarządcami.

W nowej rzeczywistości, w której prócz cen energii, rosną społeczne oczekiwania wobec biznesu i znaczenie czynników ESG (environmental, social, governance) zwiększających wartość nieruchomości, warto przyjrzeć się możliwościom, jakie daje technologia. Dzięki wdrożeniu odpowiednich rozwiązań, takich jak Souly IoT, możemy nie tylko ciąć koszty i sprostać regulacjom, lecz także pokazać inwestorom i klientom, jak ważna jest dla nas kwestia wspólnego dobra – środowiska.

Chcesz wiedzieć więcej? Wejdź na Souly.pl.

Przypisy