Autor: Aneta Walewska- Borsuk

LL.M. Adwokat, Senior Associate w Kancelarii Adwokackiej Szymańczyk Roman Deresz.

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Kiedy kilka przedsięwzięć stanowi przedsięwzięcia powiązane technologicznie?

W postępowaniach o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach istotne jest pojęcie „przedsięwzięcia powiązanego technologicznie”, ale nie ma ono jasnej definicji w przepisach prawa. Sądy administracyjne decydują o jego interpretacji, odwołując się do konkretnych artykułów i regulacji. W orzecznictwie podkreśla się konieczność przedstawiania dowodów na to, że kilka przedsięwzięć stanowi jedną zorganizowaną całość, a powiązanie technologiczne WYSTĘPUJE również w przypadku działań realizowanych przez ten sam podmiot.

Czytaj więcej

Zmiana projektowanej liczby budynków mieszkalnych

Czy zmiana projektowanej liczby budynków mieszkalnych na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę powoduje konieczność uzyskania nowej decyzji środowiskowej?

Czytaj więcej