Projekty skazane na sukces – rola firmy inżynierskiej w procesie inwestycyjnym. APP-Projekt wspiera deweloperów w sektorze nieruchomości

PROPERTY News

Ponad 16 lat doświadczenia, 3 odziały, kilkaset zrealizowanych projektów, ponad 150 ekspertów w całej Polsce, współpraca z największymi deweloperami i niezwykle szeroki zakres usług – tak w kilku słowach można opisać APP-Projekt – jedną z czołowych firm inżynierskich na rynku. Spółka zarządza i doradza w procesach całego spektrum branży budowlanej, m.in. przy powstawaniu osiedli mieszkaniowych, biurowców, centrów handlowych i hal magazynowych. W zależności od projektu działa m.in. jako inwestor zastępczy lub generalny wykonawca, sprawuje nadzór inwestorski i bankowy. W jaki sposób współpraca deweloperów z APP-Projekt zmienia procesy inwestycyjne?

Wywiad z Członkami Zarządu APP-Projekt, Jackiem i Michałem Korwin-Małaszyńskimi

Działają Państwo na rynku od 2005 r. Jak wyglądały początki i rozwój APP-Projekt?

POLECAMY

Michał Korwin-Małaszyński: APP-Projekt założył mój tata, Piotr Korwin-Małaszyński, który przez lata zdobywał doświadczenie u liderów branży, m.in. w Hochtief, Porr czy Mercury Engineering. Tata zaczynał działalność APP od współpracy z kilkoma inżynierami w warszawskim biurze. Dziś posiadamy również oddziały w Poznaniu oraz we Wrocławiu a usługi dla inwestorów świadczymy na terenie całego kraju. APP-Projekt to firma rodzinna: w radzie nadzorczej nadal zasiada tata, zaś za decyzje strategiczne i operacyjne odpowiadam ja wraz z bratem, Jackiem.

Dlaczego inwestorzy decydują się na współpracę z firmą inżynierską, jaką jest APP-Projekt? Jaka jest Państwa rola w projektach?

Jacek Korwin-Małaszyński: Nasza rola w procesach inwestycyjnych ma olbrzymie znaczenie. Jesteśmy niezwykle ważnym elementem każdego projektu deweloperskiego – przede wszystkim z punktu widzenia inwestora, ale i klienta końcowego. Prowadzenie inwestycji to bardzo skomplikowany i złożony proces – wymaga dużej wiedzy i profesjonalnych kompetencji.

Specjalizujemy się w zarządzaniu projektami - działamy jako inwestor zastępczy. Na początku określamy potrzeby i planujemy szczegółowo pracę wokół danej inwestycji, wspieramy inwestora w organizacji przetargów na wybór generalnego wykonawcy, opiniujemy umowy. Te etapy mogą trwać nawet kilka lat - korzystając z naszych usług czas ten skraca się jednak do minimum. Zarządzamy budową i prowadzimy nadzór nad jej realizacją, aby przebiegała zgodnie z harmonogramem i ustawowymi regulacjami. W trakcie budowy, na każdym etapie, mogą wystąpić rozmaite niedopatrzenia ze strony wykonawców, co skutkuje opóźnieniami, niedostateczną jakością, i może przełożyć się również na straty finansowe inwestora. Prowadząc projekt, nasza firma reaguje na bieżąco i minimalizuje ryzyko wystąpienia błędów. To bardzo odpowiedzialna, ale niezwykle satysfakcjonująca rola - daje nam poczucie rzeczywistego wpływu na kształt i przebieg budowy oraz na jej finalny sukces. Dzięki skutecznemu nadzorowi inwestor ma pewność, że inwestycja zostanie właściwie zaplanowana, przeprowadzona, rozliczona i oddana do użytku.

Michał Korwin-Małaszyński: Z kolei w ramach nadzoru inwestorskiego zapewniamy kontrolę wykonywanych prac budowlanych pod kątem technicznym i technologicznym: sprawdzamy zgodność prac z warunkami umowy, projektem i wiedzą techniczną, prowadzimy też kontrolę finansową inwestycji. W większości projektów nadzór inwestorski jest konieczny z punktu widzenia prawa. Do takich inwestycji należą m.in. zabytki, wysokościowce, centra handlowe, apartamentowce czy inwestycje mające znaczący wpływ na środowisko naturalne. Mamy doświadczenie w niemal wszystkich typach nieruchomości.

Każda budowa to tysiące zadań i kroków do wykonania, a na każdym z nich mogą pojawić się nieoczekiwane zmiany, wynikające choćby z przyczyn losowych. Wsparcie doświadczanego, rzetelnego partnera jest w tym zakresie nieocenione. Wato dodać, że nasz udział w procesach inwestycyjnych ma także pośrednio znaczenie dla klientów inwestora – przekłada się na ich satysfakcję, choćby z uwagi na terminowe oddanie lokali do użytku czy standardy wykonania i wykończenia inwestycji.

Co w sytuacji, kiedy inwestor potrzebuje wsparcia jedynie w ściśle określonym obszarze projektu?

Jacek Korwin-Małaszyński: Inwestorzy zwracają się do nas również w sytuacjach, kiedy wyzwania danej budowy wymagają zasięgnięcia specjalistycznej wiedzy i powierzenia wykwalifikowanym ekspertom konkretnych obszarów projektu inwestycyjnego. Działamy w bardzo wielu obszarach związanych z nieruchomościami, stale podnosimy kompetencje zespołu – pozwala nam to zapewnić najwyższy poziom całego spektrum usług związanych z projektami inwestycyjnymi. Prowadzimy nadzór bankowy, zarządzanie kosztami inwestycji, doradztwo techniczne i wsparcie w zakresie ustalenia możliwości lokalizacyjnych i pozyskania partnerów. Tworzymy także analizy techniczne, raporty due diligence czy opracowania Feasibility Study.

Jakiś czas temu mieliśmy okazję pracować dla Inwestora posiadającego działkę w historycznej części jednego z większych miast Polski. W przeszłości teren był częścią fabryki. Nasz Klient zamierzał nabyć nieruchomość z zamiarem wyburzenia istniejącej zabudowy i zastąpienia jej nowym budynkiem. Analiza możliwości realizacji różnych koncepcji Inwestora na terenie objętym nadzorem konserwatora zabytków była dla nas szczególnym wyzwaniem. Dodatkowym utrudnieniem było rozmieszczenie budynków oraz elementów infrastruktury pofabrycznej - znajdowały się częściowo na gruntach należących do innych właścicieli, konieczne było więc ustanowienie szeregu służebności. Nasi eksperci przeanalizowali skomplikowane zapisy dotyczące służebności (w tym przebieg przyłączy, sieci i budynków wkraczających na teren działek przyległych). Oceniono warunki gruntowo-wodne oraz zapewniono pozwolenia wodno‑prawne. Zbadano też wpływ sąsiedniej fabryki i zanieczyszczenie gruntu. Udało się nam zaproponować rozwiązania wszystkich kwestii związanych z nietypowym charakterem działki. Szereg badań i analiz pozwolił zespołowi APP wskazać Inwestorowi optymalne kierunki działań koniecznych do zrealizowania celów inwestycyjnych.

Jaki jest przepis na sukces według APP-Projekt?

Michał Korwin-Małaszyński: APP-Projekt to przede wszystkim ludzie, czyli nasz zespół. Bez posiadającej wiedzę i praktyczne doświadczenie kadry, żadna firma branży inżynierskiej nie zdziała wiele na rynku nieruchomości. Takie podejście zaszczepił nam tata, który zawsze dbał o pozyskiwanie zaufanych i sprawdzonych współpracowników. Dlatego niezmiennie dbamy o nasz zespół i zatrudniamy ekspertów o różnych specjalizacjach: inżynierów, architektów, urbanistów, managerów. To, co nas wyróżnia, to fakt, że wszyscy pracownicy działają w naszej firmie na stałe. Taka strategia buduje zaufanie, komfort pracy, motywuje i przez to zwiększa wydajność we wszystkich spółkach APP.

Silny i kompetentny zespół, dbający o doskonałe relacje z partnerami biznesowymi, wraz ze zgromadzoną wiedzą i doświadczeniem całej Grupy APP, otwierają przed nami drzwi do pracy przy kolejnych, często wymagających, ale niezwykle oryginalnych projektach.

Jacek Korwin-Małaszyński: Dodam, że w pracy stawiamy na trzy wartości: rzetelność, terminowość i jakość. Doceniają to zarówno mali, jak i najwięksi inwestorzy. Współpraca z APP-Projekt to pewność, że każdy proces zostanie przeprowadzony z należytą wiedzą i starannością. Zapewniamy najwyższe standardy jakościowe na budowie, optymalnie dysponujemy powierzonym budżetem. Nasze doświadczenie i pełne zaangażowanie przekłada się na wysoką jakość naszych usług. Dbamy o każdy kontrakt i to buduje długotrwałe relacje biznesowe. Nasi klienci wracają do nas przy kolejnych projektach. Regularnie współpracujemy z takimi inwestorami, jak Ronson Development, Echo Investment, Panattoni, OKAM Capital, Hillwood czy CPI Property Group. Nasza marka opiera się na wypracowanej przez lata renomie i dzięki temu wciąż się rozwijamy.

Czy są projekty, które z jakiegoś powodu były dla Państwa wyjątkowe lub szczególnie ważne?

Jacek Korwin-Małaszyński: Mamy za sobą całe spektrum realizacji, między innymi przy nieruchomościach biurowych, komercyjnych czy logistycznych. Trudno byłoby wybrać jeden lub kilka wyjątkowych – wiele z nich było bardzo oryginalnych. Warto wspomnieć o przebudowie poznańskiego „Okrąglaka”, gdzie byliśmy inwestorem zastępczym i współpracy przy odrestaurowaniu warszawskiego „DH Smyk” (obecnie CeDeT). Są inwestycje bardzo widowiskowe, jak „Sky Tower” we Wrocławiu – jeden z najwyższych budynków w Polsce, przy którym prowadziliśmy nadzór techniczny i kontrolę kosztów. Bardzo ciekawym projektem było też doradztwo techniczne i finansowe przy parku wodnym w Mszczonowie.

Bierzemy udział w projektach pod wieloma względami ważnymi architektonicznie. Aktualnie pełnimy funkcję bankowego inspektora nadzoru nad inwestycją „Browar Kleparz” w Krakowie: tam historyczna bryła Browaru Arcyksiążęcego otoczona została przez nowoczesne budynki mieszkalne.

Część projektów to zlecenia pełne wyzwań już od samego początku. Przed kilkoma laty prowadziliśmy nadzór nad projektowaniem i zarządzaniem realizacją fabryki wyrobów polimerowych. Projekt zakładał adaptację istniejącej hali magazynowej do potrzeb unikalnej w skali światowej technologii produkcyjnej. Z uwagi na wymogi nowatorskiej, objętej ochroną patentową metody produkcji, realizowane przez zespół APP-Projekt rozwiązania projektowe w ramach inwestycji były całkowitą nowością nie tylko w polskiej inżynierii budowlanej, ale i w skali światowej. Dodatkowe wyzwanie stanowiły ograniczenia wynikające z charakteru istniejącej hali oraz konieczności modernizacji i dostosowania budynku magazynowego do restrykcyjnych standardów obiektów laboratoryjnych. Satysfakcja Inwestora, sprawne działanie fabryki i cały projekt potwierdziły kompetencje ekspertów Grupy APP w inżynierii budownictwa przemysłowego oraz nasze elastyczne podejście do każdej inwestycji.

Przytoczył Pan inwestycje komercyjne – jakie jest doświadczenie APP-Projekt przy projektach mieszkaniowych?

Michał Korwin-Małaszyński: Nie mniejsze, niż przy pozostałych. Zarządzaliśmy i nadzorowaliśmy projekty wieloetapowych osiedli mieszkaniowych i pojedynczych apartamentowców, często o wysokim standardzie. Pracowaliśmy przy rozbudowanych osiedlach - przykładem może być „Panoramika Szczecin” (ok. 36 000 mkw.), „In City” w Warszawie (ok. 28 000 mkw.) czy zespół mieszkalno-usługowy „SJM Apartments” (blisko 44 000 mkw.) w Poznaniu. Obecnie odpowiadamy za nadzór inwestorski na osiedlu Ronson Development „Miasto Moje” (ok. 50 000 mkw.) na warszawskiej Białołęce. Ciekawym projektem jest też „Manufaktura Stare Miasto” (ok. 15 000 mkw.) w centrum Poznania, gdzie powstały lokale mieszkaniowe przy odrestaurowanych zabudowaniach byłej wytwórni alkoholi.

Jaka przyszłość czeka APP-Projekt?

Jacek Korwin-Małaszyński: Przede wszystkim dalszy rozwój. Napędza nas praca i kolejne wyzwania. Chcemy realizować zarówno obiekty mieszkaniowe, handlowe, przemysłowe jak i biurowe. Nie boimy się złożonych i nowatorskich projektów, dlatego podejmujemy się najbardziej wymagających kontraktów. Mamy wiele aktywnych projektów, a na horyzoncie czekają już kolejne inwestycje.

Nie zapominajmy też o rozwoju w strukturach Grupy APP Właśnie przeprowadziliśmy się do nowego, przestronnego biura w Poznaniu i już planujemy otwarcie nowych oddziałów w kolejnych miastach. Nie chcę jeszcze zdradzać szczegółów, ale finalizujemy obecnie bardzo ważny projekt wewnętrzny - chcemy zaoferować bardziej kompleksową jakość usług, odciążając w jeszcze większym stopniu inwestorów w całym procesie inwestycyjnym. Niebawem będziemy mogli powiedzieć o nim więcej.
 

Michał Korwin-Małaszyński (z lewej) i Jacek Korwin-Małaszyński (z prawej) - Członkowie Zarządu APP-Projekt S.A.

 

Przypisy