Ponowne wykorzystanie materiałów w remontach

FACILITY

Współczesne wyzwania związane z ochroną ŚRODOWISKA wymagają nowatorskich podejść do redukcji odpadów i zrównoważonego użytkowania zasobów. W tym kontekście ekologiczny ruch reuse (jako jedno z trzech „r” w akronimie RRR – reduce, reuse, recycle), czyli ponowne wykorzystanie mebli biurowych oraz materiałów budowlanych, staje się coraz bardziej potrzebnym rozwiązaniem. Ideą tego ruchu jest unikanie marnotrawstwa dzięki znalezieniu nowego zastosowania dla używanych ruchomych mebli, zabudów, a nawet materiałów budowlanych. Pozwala to zarówno na dbanie o środowisko, jak i na ograniczenie kosztów zakupu nowego wyposażenia.

W miarę jak wizja zrównoważonego rozwoju i ekologii staje się coraz bardziej powszechna, coraz więcej firm, instytucji oraz inwestorów decyduje się na wspieranie ekologicznych praktyk. Zamiast pozbywać się mebli biurowych i materiałów budowlanych, które nadal są w dobrym stanie, częściej są wykorzystywane do innych celów, dzięki czemu zyskują drugie życie. Pozwala to również uniknąć kosztów związanych z odbiorem i przetworzeniem odpadów.

W ramach działań charytatywnych wiele firm decyduje się oddać używane meble i materiały z remontów na szczytne cele. Przekazanie ich np. na budowę domu dziecka lub organizacjom wspierającym powstawanie mieszkań komunalnych może sprawić, że te przedmioty znajdą nowe miejsce, przeznaczenie i pomogą tym, którzy tego najbardziej potrzebują. Takie inicjatywy nie tylko pomagają środowisku, lecz także przyczyniają się do tworzenia więzi i rozwiązywania konkretnych problemów, a korporacjom do rozwoju swoich wartości i zaangażowania w odpowiedzialność społeczną.

Firmy budowlane odgrywają kluczową rolę w inicjowaniu odpowiedzialnych środowiskowo praktyk podczas remontów przestrzeni komercyjnych czy biurowych. Ważnym elementem projektowania nowych przestrzeni jest wybieranie jakościowo dobrych materiałów. W takim wypadku zwiększamy szansę, że przy remoncie zostaną one ponownie użyte. Często inwestorzy zwracają się z prośbą o propozycję odświeżenia powierzchni z uwzględnieniem ponownego wykorzystania istniejących elementów, takich jak podłogi, sufity, wykładziny, szklane ścianki. Firma może stawiać na produkty z recyklingu, organiczne oraz certyfikowane drewno, np. oznaczone symbolem FSC® (Forest Stewardship Council®), które pochodzi z odpowiedzialnie zarządzanych lasów. Dzięki temu zmniejsza się ślad węglowy projektu i korzysta się w nim z bardziej zrównoważonych surowców.

Ważne jest również dbanie o minimalizację odpadów w trakcie prac budowlanych, m.in. przez staranny demontaż, a także planowanie i zarządzanie dostawami w taki sposób, aby uniknąć nadmiernych zakupów, oraz segregacja i recykling na placu budowy. To proste i skuteczne działania, które przyczyniają się do osiągnięcia celów związanych z ekologią.

Aktualnie firma CBRE GWS wraz z inwestorami i zaprzyjaźnionymi podwykonawcami zgodziła się wesprzeć remont Rodzinnego Domu Dziecka w Żyrardowie. Podczas wykończenia przestrzeni mieszkalnych zostaną wykorzystane materiały z biur naszych klientów, w których obecnie trwają prace remontowe. Odzyskujemy całe aneksy kuchenne oraz wykładziny. Dzięki uprzejmości CBRE BSO jesteśmy też w stanie przekazać placówce krzesła, stoły i komody. Wybrane zostały tylko te meble, które pozostają w idealnym stanie i mogą posłużyć mieszkańcom jeszcze wiele lat. Wspieramy wykończenie kuchni i łazienek, a także całość prac koordynacyjnych na budowie.

W budynku są 3 piętra dla 12 dzieci, wydzielone części dla chłopców, dziewczynek, chłopca z niepełnosprawnością oraz minikawalerka dla najstarszej podopiecznej. Prace mają zakończyć się na jesieni.

Zachęcamy wszystkich do wsparcia Rodzinnego Domu Dziecka w Żyrardowie przy ul. Malinowej 22.

Link do wpłat:
https://zrzutka.pl/remont-domu-dla-dzieci-z-rodzinnego-domu-dziecka

Oto kilka sposobów, na które można ponownie materiały wykorzystać:

  • Kanały wentylacyjne – zamiast wyrzucać stare, można je oczyścić, naprawić i dostosować do nowego układu wentylacyjnego albo przekształcić w elementy dekoracyjne, tworząc unikalne i funkcjonalne detale architektoniczne.
  • Płytki – zdemontowane płytki mogą zostać oczyszczone, a następnie wykorzystane ponownie w innych pomieszczeniach lub projektach, stając się interesującym elementem dekoracyjnym na ścianach, blatach czy w innych obszarach aranżacji wnętrz.
  • Płyty gipsowo-kartonowe – mogą być ponownie wykorzystane do naprawy lub konstrukcji nowych ścian i sufitów, a także przekształcone w praktyczne regały, biurka czy inne meble, stając się wyrazem kreatywnego designu.
  • Wykładziny – jeśli są w dobrym stanie, można je poddać czyszczeniu i użytkować dalej bez konieczności zmiany na inną wykładzinę lub oczyszczoną wykładzinę zdemontować i użyć na innych powierzchniach. Poprawnie ułożona wykładzina, której stan techniczny jest zadowalający może być bez problemu użyta ponownie w innym miejscu.
  • Okablowanie – odpowiednio ocenione i przetestowane może być użyte ponownie w innych obszarach budowy lub remontu, co znacznie obniży koszty i zmniejszy ilość zużywanych surowców.
  • Belki, słupy, elementy nośne – po ocenie pod kątem przydatności do ponownego użycia i ocenie stanu technicznego mogą one zostać wykorzystane do wzmocnienia lub rozbudowy. Elementy konstrukcyjne, takie jak stalowe lub drewniane belki, często są demontowane, przetwarzane i ponownie używane w innych obszarach budynku lub w następnych projektach.
     

Podsumowując: ekologiczny ruch reuse staje się coraz bardziej istotny dla przemysłu budowlanego. Ważne jest, aby w przypadku ponownego wykorzystania materiałów budowlanych zwracać uwagę na ich stan techniczny i spełnienie obowiązujących standardów bezpieczeństwa. Zachęcamy zarówno firmy budowlane, jak i Inwestorów do bardziej ekologicznego podejścia na realizowanych inwestycjach.

Przypisy