Dołącz do czytelników
Brak wyników

FACILITY

28 czerwca 2022

NR 3 (Czerwiec 2022)

Palący problem – ochrona przeciwpożarowa w obiekcie logistycznym

0 209

Systemy ochrony przeciwpożarowej to instalacje, których każdy zarządca nieruchomości z pewnością ma nadzieję nigdy nie wykorzystać w pełni. Pożar jest zdecydowanie jedną z bardziej dramatycznych sytuacji, która może zagrozić zdrowiu, a nawet życiu pracowników. Może również w mgnieniu oka strawić cały obiekt wraz z wyposażeniem. Jak chronić się przed takimi wydarzeniami i o czym nie zapominać?

Systemy ochrony przeciwpożarowej (ppoż.), które są bardzo ważną częścią obsługi technicznej nieruchomości, takiej jak magazyn logistyczny, pozwalają na sprawne wykrycie zagrożenia pożarowego, umożliwienie ewakuacji użytkownikom obiektu, ochronę mienia oraz minimalizację szkód będących skutkiem pożaru. Jednak nie tylko z powodu zalet takich systemów, warto o nich pamiętać. Właściciel bądź zarządca nieruchomości jest bowiem prawnie zobowiązany do zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego na terenie obiektu. Na mocy ustawy o ochronie przeciwpożarowej z sierpnia 1991 r., do jego podstawowych obowiązków należą:

POLECAMY

  • przestrzeganie wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych w zakresie bezpieczeństwa pożarowego,
  • wyposażenie budynków w wymagane przepisami urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice,
  • zapewnienie przeglądów, napraw i konserwacji urządzeń przeciwpożarowych,
  • zadbanie o bezpieczeństwo osób przebywających w budynku oraz zapewnienie bezpiecznej ewakuacji,
  • wykonanie czynności w celu przygotowania budynku do akcji ratowniczo-gaśniczej,
  • zapoznanie pracowników z przepisami w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
  • przygotowanie instrukcji i procedur postępowania w przypadku pożaru lub innego zagrożenia.

Uwzględniwszy wyżej wymienione obowiązki, warto zwrócić uwagę na to, jak ważnym elementem obsługi technicznej nieruchomości jest terminowane przeprowadzanie przeglądów technicznych i konserwacji urządzeń przeciwpożarowych oraz gaśnic. Należy zadbać o to, aby firma wykonująca przeglądy urządzeń ppoż. dokonywała ich na podstawie obowiązujących norm polskich oraz zagranicznych. W zakresie częstotliwości i czynności do wykonania przez serwisantów systemów ochrony przeciwpożarowej należy również wykonywanie serwisów urządzeń zgodnie z wytycznymi producentów. Jednak przeprowadzenie prawidłowego przeglądu to dopiero połowa sukcesu. Na jego podstawie powinien zostać sporządzony protokół przeglądu zawierający stwierdzone nieprawidłowości. W kolejnym kroku zostaje przygotowany kosztorys dotyczący przywrócenia instalacji ochrony przeciwpożarowej do pełnej sprawności. Ważne jest, aby wykryte nieprawidłowości zostały usunięte jak najszybciej, a system ppoż. przywrócony do normalnej pracy.

Wsparcie firmy świadczącej usługi facility management

W przeciwieństwie do nieruchomości, takich jak biurowce czy centra handlowe, specyfiką obiektów logistycznych jest praca 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Pewnym wyzwaniem pozostaje więc zorganizowanie remontów czy przeglądów, ponieważ każda godzina przestoju w pracy magazynu to często realne, poważne straty dla najemców budynku. Dlatego tak ważne pod kątem ochrony przeciwpożarowej jest wdrożenie w obiekcie logistycznym prawidłowo działających systemów bezpieczeństwa pożarowego, które zapewnią odpowiednie funkcjonowanie magazynu, a także bezpieczeństwo znajdujących się w nim pracowników, urządzeń i towaru.

Profesjonalny serwis z zakresu systemów ochrony przeciwpożarowej jest gwarancją, że przeglądy urządzeń i systemów ppoż. zostaną wykonane zgodnie z obowiązującymi wymaganiami. Dodatkowo szybkość reakcji i czas naprawy są tu wyjątkowo istotne. W przypadku awarii wyspecjalizowana i wyposażona w odpowiednie urządzenia firma świadcząca usługi ppoż. daje pewność, że naprawa zostanie wykonana sprawnie i z dbałością o komfort użytkowników obiektu.

Standardy ochrony przeciwpożarowej w magazynach w Polsce

Klienci z branży logistycznej stanowią ważną część naszego portfolio. Każdego roku serwisanci ppoż. Sodexo, posiadający odpowiednie autoryzacje oraz niezbędne uprawnienia z zakresu ochrony przeciwpożarowej, wykonują w obiektach logistycznych przeglądy instalacji ochrony ppoż. Tylko w ubiegłym roku wykonaliśmy blisko 2 tys. przeglądów i ponad 600 napraw. Na podstawie tych doświadczeń możemy wyszczególnić najczęstsze nieprawidłowości w systemach ochrony ppoż. w obiektach logistycznych znajdujących się na terenie naszego kraju, w których świadczymy serwis konserwacji urządzeń ppoż.

Najczęściej pojawiającą się niezgodnością jest brak przygotowanego scenariusza współdziałania urządzeń przeciwpożarowych znajdujących się w obiekcie. Taki dokument krok po kroku określa sposób działania instalacji przeciwpożarowych od momentu zaistnienia zdarzenia potencjalnie zagrażającego pożarem. Dzięki temu w przypadku niebezpiecznego zdarzenia można reagować szybko, bez zbędnej straty czasu na zastanawianie się, gdzie zlokalizowany jest konkretny element instalacji, potrzebny w danym momencie. Dodatkowo dokument ten, dzięki wykonaniu testów, pozwala potwierdzić z pełnym przekonaniem współdziałania urządzeń ppoż. Dzięki niemu wiadomo, że system sygnalizacji alarmu jest sprawny, a scenariusz zadziałania wszystkich elementów systemu – prawidłowo realizowany.

Inną nieprawidłowością, którą zdarza nam się identyfikować w trakcie przeglądów, jest brak zwolnienia kontroli dostępu w czasie pożaru. Po otrzymaniu powiadomienia o konieczności ewakuacji użytkownicy obiektu powinni mieć zapewnioną swobodną możliwość opuszczenia budynku przez najbliższe wyjście na zewnątrz obiektu bądź do sąsiedniej strefy pożarowej. Zamontowana na drogach ewakuacji kontrola dostępu, która uniemożliwia swobodne przemieszczanie się strumienia osób w razie zagrożenia pożarem, może spowodować ogromną dezorientację i panikę wśród ewakuujących się i doprowadzić do nieszczęścia.

Zdarza się również, że budynek nie jest wyposażony w sygnalizatory akustyczne. W obiekcie powinny znajdować się co najmniej dwa takie sygnalizatory, nawet jeśli zalecany poziom natężenia dźwięku może być osiągnięty przez jeden. W każdej strefie pożarowej należy przewidzieć sygnalizator akustyczny, który będzie informował o zagrożeniu pożarowym osoby znajdujące się w nieruchomości.

Najważniejsze to dobrze się przygotować

Nieprawidłowości wykrywanych podczas wykonywania prac serwisowych jest dużo więcej, jednak te najczęstsze, wymienione powyżej, bezpośrednio wpływają na poziom bezpieczeństwa w użytkowanym obiekcie. Poza typowo technicznymi kwestiami dotyczącymi sprzętu istnieje jeszcze jeden istotny element związany z ochroną przeciwpożarową, czyli plan ciągłości biznesu (BCP – Business Continuity Planning). Dokument BCP określa, jak będą wyglądały procesy organizacji w momencie wystąpienia katastrofy lub innego zagrożenia mającego negatywny wpływ na działalność przedsiębiorstwa czy bezpieczeństwo w nieruchomości. Do potencjalnych zdarzeń można zaliczyć między innymi właśnie pożar. Wśród najczęściej opisywanych w BCP elementów są te dotyczące instalacji wewnętrznych, również przeciwpożarowych. Kwestie dotyczące postępowania w obliczu zagrożenia ppoż. są nieodłączną częścią BCP i muszą się w nim znaleźć, aby każda z osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w nieruchomości znała dokładnie swoją rolę w przypadku okoliczności kryzysowych.

Potencjalne zagrożenie pożarem to sytuacja, w której na szali może być nie tylko zdrowie, ale również życie użytkowników danego obiektu. Działania reaktywne nie są w tym wypadku wystarczające, ponieważ niekiedy może być już za późno. Właśnie dlatego tak ważne jest, aby cały system instalacji i zabezpieczeń działał bez najmniejszych zastrzeżeń, zanim będzie potrzebny do użycia. Powaga tych spraw wskazuje jasno na zasadność bieżącej ewaluacji mechanizmów ochrony przeciwpożarowej w obiektach i powierzenia zadań z tego zakresu profesjonalistom.

Przypisy