Dołącz do czytelników
Brak wyników

PROPERTY , News

22 lutego 2021

Najem w Polsce nie zwalnia tempa. O jego standardy zadba nowo powstała Fundacja Rynku Najmu

40

Mieszkań na wynajem jest coraz więcej. Geometrycznie wzrasta przy tym odsetek lokali oferowanych przez profesjonalne firmy najmu instytucjonalnego. To doskonała okazja, by zadbać o zrównoważony rozwój tego rynku i jasne zasady działania, atrakcyjne dla wszystkich jego uczestników. Z tą myślą powołana została Fundacja Rynku Najmu. „Segment najmu instytucjonalnego, stanowiący dziś 5,5 tysiąca lokali, urośnie o ponad 17 tysięcy w 2023 roku. Według zapowiedzi inwestorów w 2025 będzie już co najmniej 66 tysięcy mieszkań na wynajem w rękach instytucji. Skala tych inwestycji wpłynie znacząco na cały rynek najmu, postanowiliśmy więc dołączyć do aktywnego tworzenia jego przyszłych standardów.“ – komentuje Przemysław Chimczak-Bratkowski, prezes Fundacji Rynku Najmu.

Geometryczny wzrost liczby mieszkań powstających na cele najmu instytucjonalnego

Najem mieszkań od profesjonalnych podmiotów instytucjonalnych to w naszym kraju nadal nowość, ale już zauważamy ich duży wpływ na cały rynek najmu. Obecnie w tej formule oferowanych jest około 5,5 tys. mieszkań, wrażenie robi jednak tempo rozwoju rynku - w budowie znajduje się ponad 17 tysięcy lokali. Do 2023 roku liczba mieszkań w posiadaniu podmiotów instytucjonalnych wzrośnie do blisko 23 tysięcy, natomiast w połowie dekady - do nawet 66 tysięcy. Gwałtowna ekspansja możliwa jest dzięki coraz częstszej współpracy inwestorów, operatorów i deweloperów już na etapie planowania i projektowania nowych budynków, które coraz częściej przeznaczane są w całości na wynajem.

Tak dynamiczny rozwój zaczął rodzić pierwsze obawy. W dużych miastach podnoszone są głosy krytyczne wobec wykupywania pakietów mieszkań przez dużych inwestorów, co z jednej strony wynika z obawy o wzrost cen nieruchomości, a z drugiej z braku zaufania do najmu. „Zrównoważony rozwój rynku najmu leży w interesie lokalnych społeczności, stabilny i bezpieczny najem stanowi bowiem integralną część dojrzałej kultury mieszkaniowej. By odwrócić utrwalony przez dekady sposób myślenia, że jedynie własność zapewnia godne i stabilne warunki mieszkaniowe, potrzebna jest przemyślana edukacja społeczna. Profesjonalizacja i tworzenie wyższych standardów rynku najmu będzie wielkim wyzwaniem obecnej dekady.” – mówi Tomasz Bojęć, partner w ThinkCo.

Kształtowanie się całego segmentu nieruchomości daje szansę na utrwalanie dobrych praktyk i standardów, które powielane będą w przyszłości. Poza aspektem społecznym, przed najmem instytucjonalnym stoi wiele wyzwań, w tym prawnych, funkcjonalnych i ekologicznych. Ich uporządkowanie i rozwiązywanie obrała sobie za cel nowo powołana Fundacja Rynku Najmu.
 


Fundacja Rynku Najmu

Fundacja Rynku Najmu (ryneknajmu.org) została powołana przez ThinkCo, firmę doradczą specjalizującą się doradztwie dla rynku nieruchomości. Partnerami Fundacji, od samego początku jej działalności, są wiodące podmioty polskiego rynku najmu instytucjonalnego - LivUp, Resi Capital oraz Resi4Rent. Współpraca ponad podziałami ma pomóc w tworzeniu standardów odpowiadających na realne potrzeby, a także stworzyć pole do wymiany doświadczeń i obserwacji dotyczących rynku najmu. Prezesem Fundacji został Przemysław Chimczak-Bratkowski, architekt i specjalista w zakresie społecznych aspektów rynku nieruchomości.

– Choć liczba mieszkań wynajmowanych po czynszu rynkowym na ponad 1,2 miliona lokali, co stanowi 8,3% zasobu mieszkaniowego Polski, to jest to nadal rynek rozdrobniony, nieuregulowany i pełen wad zarówno z perspektywy najemcy, jak i wynajmującego. Na profesjonalnych firmach działających na rynku najmu ciąży więc odpowiedzialność kształtowania odpowiednich standardów. Chcemy w tym pomóc, tak by był to rynek zrównoważony społecznie, zarządzany profesjonalnie i transparentnie, a przez to bezpieczny i atrakcyjny dla najemców. Wierzymy także, że takie działania doprowadzą do redefinicji zasad i standardów funkcjonujących na rozproszonym rynku, podnosząc jakość całego najmu – mówi Przemysław Chimczak-Bratkowski, prezes Fundacji Rynku Najmu.

– W Polsce dopiero pojawiają się profesjonalne firmy wynajmujące mieszkania, jak Resi4Rent, które gwarantują przejrzyste warunki, elastyczność, dobre wyposażenie i liczne usługi dodatkowe. We współpracy z Fundacją Rynku Najmu będziemy dążyć do wzmocnienia przekonania, że najem może być rozwiązaniem długoterminowym, docelowym i wynikającym z racjonalnej analizy finansowej. Wspólnymi siłami będziemy w stanie utworzyć nową kategorię preferencji Polaków, co będzie mieć przełożenie np. na rzetelną prezentację oferty na portalach ogłoszeniowych, gdzie wciąż brakuje zakładki dedykowanej najmowi instytucjonalnemu – dodaje Sławomir Imianowski, prezes Resi4Rent.
 


Misją Fundacji jest kształtowanie profesjonalnych standardów rynku najmu

Najem często postrzegany jest negatywnie. Dlatego jednym z filarów Fundacji Rynku Najmu są działania związane z edukacją oraz budowaniem pozytywnego wizerunku najmu w Polsce. Innym ważnym aspektem działalności fundacji jest kształtowanie standardów dla całego rynku najmu. Fundacja tworzyć będzie bazę wiedzy poświęconą najważniejszym zagadnieniom tego sektora – profesjonalnemu zarządzaniu, standardom projektowym, polityce mieszkaniowej czy uwarunkowaniom prawnym. Tam, gdzie odpowiednich regulacji brakuje, organizacja inicjować ma tworzenie jasnych norm i wytycznych oraz opiniować zmiany prawne dotyczące rynku najmu. Fundacja zainteresowana jest jednak również rozwojem najmu na poziomie regionalnym, w czym pomóc może czynny udział w rozmowach z samorządowcami. Wszystkie jej działania oparte będą o agregację i analizę regularnie aktualizowanych danych.

– Resi Capital należący do grupy kapitałowej Cavatina w pierwszym etapie, do końca 2022 r., zostanie operatorem blisko 2200 lokali na wynajem, budując nowoczesną platformę oraz scentralizowany i wygodny system zarządzania najmem. Działania prowadzone w ramach Fundacji Rynku Najmu tworzą dobre środowisko do wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami rynku, analizowania trendów i lepszego zgłębienia potrzeb po obu stronach – inwestorów oraz najemców. Dzięki agregacji danych możemy też wyjść na zewnątrz z jasnym, zobiektywizowanym przekazem rozwijającej się dynamicznie branży. – komentuje Szymon Będkowski, prezes zarządu Resi Capital S.A.

Jednym z projektów Fundacji Rynku Najmu jest opracowanie serii przewodników po świecie najmu długoterminowego, skierowanego do najemców i inwestorów, ale też prawodawców i projektantów. Kilka publikacji rocznie tłumaczyć będzie zagadnienia związane z prawnymi i finansowymi aspektami najmu, jak też zmieniającymi się potrzebami użytkowników. Ich istotnym elementem będzie podsumowanie i wyznaczenie nowych standardów, które pozwolą rosnącemu rynkowi działać w sposób zrównoważony społecznie, środowiskowo i ekonomicznie. Fundacja stawia sobie za cel edukowanie Polaków w zakresie najmu, jak również wychodzenie naprzeciw ich potrzebom.

– Obecnie na rynku brakuje mieszkań na wynajem o wysokiej jakości. Na tle krajów, gdzie najem instytucjonalny jest segmentem dojrzałym, widać, że w Polsce rynek ten stawia pierwsze kroki. Wraz z jego rozwojem profesjonalnych podmiotów, potencjalni najemcy będą mogli zrozumieć zalety tego rozwiązania, jakimi są stabilność połączoną z elastycznością oraz usługi dodatkowe w budynkach na wynajem. Własność przestanie być jedynym rozwiązaniem spełniającym potrzeby mieszkaniowe, osób poszukujących wyższego standardu. – mówi Roee Shamir, managing director w LivUp.
 


Założyciele Fundacji Rynku Najmu

ThinkCo to firma doradcza specjalizująca się w działalności badawczo-rozwojowej i zmianach zachodzących na rynku nieruchomości. Łącząc wiedzę badaczy i projektantów z doświadczeniem świata biznesu, pomaga właściwie rozpoznać grupy docelowe dla produktów i usług. Doradza największym deweloperom oraz funduszom inwestycyjnym przy budowaniu strategii nowych inwestycji. Realizuje także działania badawcze i tworzy publikacje sektorowe skupiające się na potrzebach zmieniającego się społeczeństwa.

Partnerzy Fundacji

LivUp to marka stworzona przez firmę Aurec Capital. Jednym z filarów jej działalności jest realizacja projektów inwestycyjnych na rynku mieszkaniowym i komercyjnym oraz zarządzanie nimi. Pod marką LivUp oferuje wyjątkowe i nowoczesne apartamenty z dodatkowymi korzyściami i udogodnieniami dla najemców. Pierwsza inwestycja LivUp, Jagiellońska 36, jest dostępna do wynajęcia od jesieni 2020 r.

Resi Capital to deweloper i operator nowoczesnych mieszkań na wynajem, funkcjonujący w ramach grupy kapitałowej Cavatina. Portfolio Resi Capital do końca 2022 r. zaoferuje ponad 2 tys. nowych mieszkań, natomiast do końca 2025 r. firma planuje wybudować aż 5,5 tys. lokali w ramach prestiżowych projektów wielofunkcyjnych realizowanych w wiodących polskich miastach takich jak Wrocław, Katowice i Łódź.

Resi4Rent jest największą prywatną firmą w Polsce oferującą mieszkania na wynajem. Obecnie ma dostępnych blisko 1,5 tys. lokali we Wrocławiu, Łodzi i Warszawie. Jeszcze w tym roku jej oferta pojawi się w Poznaniu i Gdańsku. Docelowo, do 2025 roku firma będzie oferować 10 tys. mieszkań w abonamencie w sześciu największych polskich miastach.

Przypisy