Dołącz do czytelników
Brak wyników

FACILITY

5 września 2022

NR 4 (Sierpień 2022)

Mentoring odpowiedzią na trudne czasy

0 111

W dzisiejszych czasach coraz mocniej dążymy do samodoskonalenia się i nabywania nowych umiejętności. Ale czy robimy to w sposób skuteczny? W jakim stopniu te działania wpływają na naszą markę osobistą? Między innymi o tym rozmawiamy dziś z Anną Zacharą-Widłą i Michałem Miazkiem, współzałożycielami International Mentoring Community of Real Estate (IMCR), nowej formuły na rynku, polegającej na dzieleniu się wiedzą i doświadczeniem bezpośrednio z międzynarodowymi ekspertami.

Marta Bober: Dzień dobry Aniu i Michale. Opowiedzcie na początku skąd pomysł i od czego się zaczęło?

Anna: Pomysł powstał jakiś czas temu, kiedy doszliśmy do wniosku, że dziś warto i trzeba inwestować w siebie, a naszym zdaniem jedną z lepszych inwestycji w rozwój jest praktyczna nauka od najlepszych.

Michał: Dokładnie tak. Warto dodać, że mentoring w klasycznym wydaniu jest wszystkim dookoła już znany. My poszliśmy o krok dalej.

Marta Bober: Jaka jest idea i czym tak naprawdę jest International Mentoring Community of Real Estate (IMCR)?

Michał: IMCR powstał przede wszystkim z myślą o tym, aby umożliwiać pełną, profesjonalną i inspirującą wymianę wiedzy pomiędzy osobami, które posiadają już bardzo bogate doświadczenie zawodowe i życiowe, a tymi którzy mają także wysoki poziom umiejętności, ale nadal chcą się rozwijać, kształcić i samodoskonalić w obszarze real estate oraz retailu.

Anna: Główną ideą IMCR jest to, aby człowiek czerpał od drugiego człowieka. Głęboko wierzymy w to, że nauka w ujęciu klasycznym jest bardzo ważna, potrzebna i daje podstawy, natomiast później, w ramach dalszego rozwoju zawodowego, im więcej zaczynamy czerpać od osób doświadczonych i ekspertów, tym stajemy się bardziej elastyczni i kreatywni. Umiemy dzięki temu spojrzeć szerzej na problemy, jakie napotykamy na swojej drodze zawodowej i poszukać dla nich optymalnych rozwiązań. Na takiej bazie i idei powstał IMCR.

Kolejna rzecz jaka nam tutaj przyświeca to chęć i ambicja do łączenia środowisk międzynarodowych. Nie chcielibyśmy i nie chcemy operować tylko na rynku polskim. Głównym założeniem IMCR jest bowiem łączenie ekspertów międzynarodowych z polskimi.

Marta Bober: Z Waszych wypowiedzi jasno wynika, że IMCR ma mocny związek z mentoringiem, prawda?

Anna: Jak najbardziej, International Mentoring Community Of Real Estate jest oparty na relacji typowo mentoringowej pomiędzy mentorem a podopiecznym, którego odpowiednikiem w języku angielskim jest słowo mentee. Ideą mentoringu jest nie tyle nauka podopiecznego przez mentora, ale to jest przede wszystkim obustronna relacja. IMCR wspiera budowanie i podtrzymywanie długofalowych relacji pomiędzy mentorami a podopiecznymi. Głęboko wierzymy, że właśnie tego typu forma może być najbardziej efektywna i bogata w doświadczenia, dla obu stron. Podstawą bowiem dla relacji mentoringowej są korzyści jakie czerpią zarówno podopieczni jak i ich mentorzy. Uczą się od siebie nawzajem i nawzajem inspirują.

Marta Bober: Dlaczego uważacie, że potrzebujemy mentoringu właśnie teraz?

Michał: Nie powiem nic odkrywczego. Żyjemy w nieprzewidywalnych czasach i nie do końca wiemy, co będzie jutro. W ostatnich latach zetknęliśmy się z pandemią i obostrzeniami z nią związanymi, a obecnie z agresją militarną blisko naszych granic. Mierzymy się obecnie z pierwszymi skutkami tych wydarzeń, a przed nami kolejne. Dlatego dla pokolenia, które dziś jest najbardziej aktywne zawodowo, jest to jedna z większych do tej pory prób odnalezienia siebie i swojego miejsca w nowej rzeczywistości. Te czasy budują niepewność nie tylko zawodową, ale też prywatną czy materialną oraz cały szereg mniejszych niepewności, których na co dzień się obawiamy. Gdy wyposażymy się w odpowiednie wsparcie merytoryczne, mądrość oraz doświadczenie innych potrafiąc z tego czerpać, będziemy w stanie wypracować sobie skuteczne sposoby radzenia sobie z kryzysem oraz z nagłymi zmianami. To jeden ze sposobów na odnalezienie się w świecie, który cały czas się zmienia, a co za tym idzie wymaga i od nas zmiany dotychczasowych przyzwyczajeń, doskonalenia dotychczasowych umiejętności, a nawet zmiany zawodu i dotychczasowej ścieżki rozwoju.
 


Marta Bober: Czy IMCR odpowiada na te dzisiejsze potrzeby?

Anna: Zdecydowanie tak. Świat nie jest już taki jaki był. Retail dziś i ten sprzed dwóch lat, to są dwa różne światy. Jeżeli spojrzymy szerzej na świat real estate czy ogólnie na branżę nieruchomości obecnie i porównamy z tą z przed pandemii, to są również dwie różne rzeczywistości. Oba rynki przeszły dużą przemianę i głęboki kryzys. Przetrwanie takiego kryzysu wymaga elastyczności i mądrości. Im więcej wiemy, im szerzej patrzymy i mamy szerszy horyzont, tym trafniej jesteśmy w stanie przewidywać nadchodzące zmiany, które zmuszą nas do działania i wyjścia ze strefy komfortu.

Marta Bober: Dużo już dziś powiedzieliśmy o działaniu samego mentoringu, ale prosiłbym o podanie przykładów tego jak mentoring może zadziałać w tym konkretnym przypadku i jak IMCR może w tym pomóc przyszłym menteesom?

Anna: Działalność IMCR opiera się na budowie spersonalizowanych programów mentoringowych, które za każdym razem tworzone są indywidualnie z danym ekspertem, specjalizującym się w konkretnym obszarze. Każdy z naszych programów ma wymiar relacyjny i silnie merytoryczny. Sam program mentoringowy to nie jest tylko relacja z mentorem. Założeniem IMCR jest budowanie więzi mentora z podopiecznym poprzez wspólną pracę nad projektem badawczym, publikacją, wystąpieniem na konferencji czy tez webinarium branżowym. Te wszystkie działania są i będą koordynowane przez IMCR, a także odpowiednio promowane i komunikowane. To wpływa bezpośrednio na zawodowy wizerunek podopiecznego i wzmacnia jego pozycję jako specjalisty, który posiada unikatową wiedzę i doświadczenia.

Marta Bober: Rozwijając samą specyfikę programów mentoringowych, warto wspomnieć jakich obszarów dotyka IMCR?

Michał: Obecnie IMCR skupia się na tematach związanych z rynkiem nieruchomości komercyjnych oraz szeroko rozumianego retailu. Poruszamy między innymi tematy związane z tym jak dziś wygląda retail i co go czeka, jak możemy działać, aby osiągnąć sukces, w jaki sposób powinniśmy budować strategie, aby dostosować się do otaczających nas zmian na rynku i nie ponieść porażki. Dotykamy również takich kluczowych zagadnień jak zrównoważony rozwój, a co za tym idzie tego jak bardzo biznes, który prowadzimy wpływa na nasze otoczenie zarówno w lokalnym jak i globalnym ujęciu. Musimy mieć tego świadomość. Dlatego też odpowiadamy na potrzebę rynku i oferujemy trzy unikatowe programy mentoringowe.

Anna: Tak, mamy trzy wyjątkowe propozycje. Pierwsza z nich jest autorstwa Chrisa Igwe, Międzynarodowego Ambasadora IMCR, niezwykle doświadczonego eksperta w segmencie centrów handlowych i budowania strategii retailowych brandów. Chris to wybitny ekspert z zakresu międzynarodowego handlu, budowania strategii biznesowej, wizerunku marek czy zarządzania relacjami między najemcami a wynajmującymi w obiektach handlowych.

Drugi program przygotowany został również przez wybitną ekspertkę, związaną od lat z problematyką zarządzania centrami handlowymi, Shannon Quilty, która swoje doświadczenie budowała między innymi poprzez zarządzanie centrami handlowymi w różnych częściach globu, w Turcji, Rosji czy rodzimych Stanach Zjednoczonych. Z programu mentoringowego Shanonn można wydobyć wiedzę niezwykle praktyczną, mogącą służyć bardziej efektywnemu zarządzaniu obiektem czy też choćby taką, która wspomoże nas w zarządzaniu kryzysowym.

Trzeci program oparty jest na problematyce zrównoważonego rozwoju i zbudowany został wraz z dwiema wybitnymi specjalistkami w tej dziedzinie ze Szwecji, Anną Bergstrom oraz Ingelą Ljung. Obie panie zajmują się praktycznym wdrażaniem idei zrównoważonego rozwoju w różnych obliczach biznesu z uwzględnieniem społecznej odpowiedzialności. To nauka o tych małych, drobnych, ale także tych większych inwestycjach, które czynią biznes zrównoważonym oraz odpowiedzialnym społecznie. Z programu można dowiedzieć się i czerpać niezwykle szeroką i konkretną wiedzę na temat nowoczesnych metod działania w obszarze sustainability.
 


Marta Bober: W poprzednim numerze obszernie pisaliśmy o marce osobistej. Czy zgodzicie się ze mną, że mentoring oraz działania oferowane i realizowane przez IMCR mogą być związane z budowaniem marki osobistej?

Michał: Oczywiście że tak. Mentoring jest inwestycją w siebie, zarówno mentora jak i podopiecznego. Zakładając, że to relacja obustronna, jest inwestycją w swoją markę zarówno po jednej jak i drugiej stronie. Mentee czerpie od swojego mentora, ale działa to również w drugą stronę. Budowanie marki własnej to inwestowanie w siebie i dbanie o swój wizerunek, umiejętności i rozwój personalny. Z pewnością mentoring może być jednym ze sposobów na jej budowanie.

Marta Bober: Czy uważacie że warto budować markę osobistą właśnie w oparciu o elementy mentoringowe i udział w tego typu programach?

Anna: Myślę, że tak. Im więcej inwestujemy w siebie, im bardziej się rozwijamy, tym nasza marka osobista ma szanse stać się silniejsza i bardziej ukierunkowana. Programy mentoringowe i udział w tego typu relacjach może znacząco sprzyjać rozwojowi osobistemu i wzmacniać nasz wizerunek nie tylko na zewnątrz, ale również w naszych oczach.

Marta Bober: Fakt, nie sposób się z tym nie zgodzić, a co najważniejsze mentoring w pozytywnej konsekwencji buduje markę eksperta, zgadzasz się z tym stwierdzeniem?

Anna: Zdecydowanie tak. Należy podkreślić, że podopiecznym może być każdy. Bardzo często w relacji mentoringowej podopiecznymi są wysoce doświadczeni eksperci, posiadający już duży bagaż doświadczeń i szerokie horyzonty. Ważny jest dla takich osób również aspekt relacyjny i budowania sieci nowych kontaktów i co za tym idzie obecności w środowisku międzynarodowym. Wychodzenie poza klasyczną formę nauki, poza lokalne otoczenie biznesowe pozwala spojrzeć z innej perspektywy, złapać wiatr w żagle i w sposób nowoczesny kształtować swoją przyszłość.

Marta Bober: Wiedza, umiejętność i doświadczenie to są elementy które wpływają na budowanie marki, Czy IMCR korzysta z tych elementów opracowując wspólnie z ekspertami programy oferowane już dziś?

Anna: Nasze działania nie opierają się tylko na obsłudze programów mentoringowych. IMCR to jest szeroka idea oparta na wymianie wiedzy. Odbywa się to w gronie ekspertów, w którym znajdują się zarówno mentorzy jak i podopieczni. Chcemy wspierać tę wymianę wiedzy, aby miała ona wymierne efekty. Mam tu na myśli chociażby plany związane z realizowaniem wspólnych paneuropejskich projektów badawczych, które będą mogły spojrzeć szeroko i perspektywicznie na zjawiska obecne w obszarach real estate i retailu. Oprócz tego zależy nam na motywowaniu obu stron, aby wspólnie występować i dyskutować na zorganizowanych razem z pomocą IMCR konferencjach tematycznych. Spotkania i dialog są początkiem do wymiany myśli i doświadczeń. Tam, gdzie zaczyna się dyskusja, tam pojawiają się wspólne wnioski, niejednokrotnie bardzo inspirujące dla obu stron. Nasi mentorzy i podopieczni nie będą działać w piwnicy, ale świat będzie o tym wiedział.

Marta Bober: Idea IMCR bazuje na bezpośredniej relacji mentoringowej pomiędzy mentorem a menteesem, czyli podopiecznym. Ale moje pytanie jest takie, czy to jest zamknięta usługa, którą dziś proponuje IMCR? Czy istnieje inna, bardziej rozbudowana forma skierowana na potrzeby firm i ich pracowników?

Anna: Udział w programie mentoringowym to nic innego jak inwestycja w swój rozwój. Może być ona osobista, ale również może być ideą popularyzowaną ramach całej firmy. W ten sposób można wspierać i inwestować w rozwój swoich pracowników. Także z pewnością nasza oferta skierowana jest nie tylko do osób indywidualnych.

Michał: Zapraszamy zatem do współpracy z nami wszystkich tych, którzy w ramach swoich organizacji chcą inwestować w wiedzę i rozwój.

Dziękuję za rozmowę

Kontakt: www.imcre.eu

Przypisy