Dołącz do czytelników
Brak wyników

FACILITY

30 kwietnia 2021

NR 2 (Kwiecień 2021)

Kryteria wyboru podwykonawcy przez Facility Managera

0 99

Życie Facility Managera nie jest łatwe ani usłane różami. Od jego sprawności, umiejętności managerskich, zaangażowania i wiedzy zależy często pomyślność procesów biznesowych całego obiektu. Na jego głowie jest także wybór najlepszych dostawców i podwykonawców.

Kluczowym elementem, którym kierują się Facility Managerowie przy wyborze dostawców usług jest jakość, niezawodność, a także optymalizacja kosztów i procesów. Według normy PN-EN 15221-1:2012 proponuje się następujący cel dla działań z zakresu Facility Management:

Poprzez koordynację składników mienia i usług, wykorzystując umiejętności zarządcze i kierując wieloma zmianami w otoczeniu organizacji, Facility Management wpływa na jej zdolność do proaktywnego działania i spełniania wszystkich wymagań. Proces ten ma na celu także optymalizację kosztów i wyników osiąganych przez aktywa i usługi.

Zarządcy nieruchomości muszą zatem szukać synergii i optymalizacji w kosztach i procesach. Zainteresuje ich zapewne podejście Cleaning 4.0, które zakłada zwiększenie wydajności usług podwykonawców dzięki automatyzacji i synergii. „Cleaning” oznacza, że mówimy tu o usługach utrzymania czystości, natomiast to pojęcie wpisuje się w szerszy trend Przemysł 4.0, którego założenia są bardzo istotne dla Facility Managerów. Koncepcję Cleaning 4.0 opracowaliśmy w Seris Konsalnet Cleaning, która świadczy zautomatyzowane usługi czystości.

Na co zatem powinien zwrócić uwagę Facility Manager, kierując się wytycznymi normy PN-EN 15221-1:2012 oraz wykorzystując podejście Cleaning 4.0? Przede wszystkim na to, by jakość usługi była powtarzalna. Wydaje się, że obecnie jest to możliwe jedynie dzięki wdrożeniu robotów autonomicznych, które pracują zgodnie z zadaniami, wskazanymi po procesie mapowania. Dzięki zrobotyzowanej usłudze mogą liczyć każdego dnia na taki sam efekt wykonanej pracy oraz być pewni, że została ona zawsze zrealizowana na określonym wcześniej wysokim poziomie. Dzięki temu powinno nastąpić podniesienie wydajności usługi i optymalizacja kosztów poprzez redukcję czynnika ludzkiego zastępowanego przez roboty, zmniejszenie wykorzystania środków chemicznych i wody, czyli trzech czynników, które w największym stopniu wraz z umaszynowieniem wpływają na koszt usługi. Prawidłowe wdrożenie usług w duchu Cleaning 4.0 powinno doprowadzić do optymalizacji procesów czyszczenia dzięki wsparciu personelu liniowego maszynami autonomicznymi.

Wybierając podwykonawców do usługi cleaningu, Facility Manager powinien zwrócić też uwagę na zdolność firmy do oferowania nowoczesnych usług takich jak np. zrobotyzowany proces dezynfekcji pomieszczeń poprzez technikę zamgławiania.

Optymalizacja usług cleaningu może dotyczyć nie tylko samego wykonawstwa – kluczowa jest także współpraca z podwykonawcą. Dobry Facility Manager zwraca uwagę na to, czy firma cleaningowa udostępnia bez problemów informację nt. realizowanej usługi z możliwością dokumentacji zdjęciowej; czy udostępnia możliwość zdalnego nadzoru i delegowania zadań online; czy pozwala na koordynację wszystkich potrzebnych usług za pośrednictwem aplikacji oraz czy daje wgląd do raportów w czasie rzeczywistym.

Coraz częściej Facility Managerowie w swoich wytycznych mają wskazane ograniczanie wpływu na otoczenie i środowisko naturalne. Koncepcja Cleaning 4.0 odpowiada także na takie wyzwania. Wybierając firmę sprzątającą wg tych zasad warto zatem zwrócić uwagę, by stosowane przez nią metody czyszczenia minimalizowały wpływ na środowisko naturalne (np. poprzez wykorzystanie wody demineralizowanej i pary wodnej). Odpowiedź twierdzącą Facility Manager powinien dostać także na pytanie o optymalizację wykorzystania środków chemicznych, stosowanie specjalistycznych oraz nowatorskich środków i artykułów higienicznych, które ograniczają ich zużycie. Innowacyjna firma cleaningowa ogranicza ilości ścieków poprzez wykorzystanie maszyn o kilkukrotnym systemie filtracji wody i odzysku wody lub montaż systemu odzyskiwania wody ze ścieków.
 

POLECAMY

Seris Konsalnet Cleaning 
Specjalistyczna firma świadcząca usługi utrzymania czystości w branży B2B. Oferuje kompleksowe usługi porządkowe dla pomieszczeń biurowych, hal produkcyjnych, przemysłu, powierzchni magazynowych, sklepów i supermarketów, kompleksów rekreacyjnych, placówek służby zdrowia, obiektów administracji publicznej. Marka stawia na innowacje, w które inwestuje w trzech kluczowych liniach usług: Q BOT (automatyzacja i robotyzacja usług sprzątających); Q EYE (nowoczesne systemy monitorowania usług utrzymania czystości) oraz Q EKO (odpowiedzialne środowiskowo i ekologicznie rozwiązania w branży cleaningowej). Mocną cechą marki jest także otwarte i partnerskie podejście do współpracy z klientem biznesowym: wykwalifikowani technolodzy dobierają odpowiednie środki czystości i sprzęt na podstawie oględzin obiektu oraz sugerują zakres i harmonogram usług odpowiadających indywidualnym potrzebom klienta. Seris Konsalnet Cleaning powstała w wyniku konsolidacji spółek Seris Klinet i Seris As Pak. Jest częścią międzynarodowej Grupy Seris. Ambicją Seris Konsalnet Cleaning jest wdrożenie na polskim rynku w obszarze usług utrzymania czystości dla B2B filozofii Cleaning 4.0. 

Przypisy