Dołącz do czytelników
Brak wyników

FACILITY

11 lutego 2021

Konsolidacja w Grupie Seris Konsalnet – silny lider najnowszych technologii w branży usług utrzymania czystości

18

Grupa Kapitałowa Seris Konsalnet Holding S.A. ogłasza zakończenie procesu konsolidacji spółek świadczących kompleksowe usługi sprzątające w obszarze B2B w Polsce: Seris Klinet i Seris AS PAK. W wyniku tej strategicznej operacji powstała spółka Seris Konsalnet Cleaning sp. z o.o., którą kieruje dotychczasowy zarząd Seris Klinet, Andrzej Chodacz i Tomasz Lichota. Powodem połączenia spółek jest dynamiczny wzrost zapotrzebowania na nowoczesne usługi sprzątania i dezynfekcji, które w okresie pandemii nabierają jeszcze większego znaczenia.

- Od wielu lat posiadamy w Grupie Seris Konsalnet spółkę świadczącą usługi utrzymania czystości – mówi Tomasz Wojak, Prezes Zarządu Seris Konsalnet Holding S.A. - W dyskusjach na temat przyszłości jesteśmy zgodni w zarządzie firmy, że rynek usług, które wykonujemy zmienia się i będzie się zmieniał dynamicznie w najbliższych latach, z powodu nie tylko rozwoju technologii, ale też rosnących kosztów pracy oraz zmieniających się oczekiwań Klientów. Zbudowaliśmy więc silny, profesjonalny zespół, z którym stworzyliśmy strategię na kolejne lata. Sądzimy, że tak jak zmienia się sposób sprzedaży towarów, tak samo ewoluować będzie biznes usługowy. Mając ambicje bycia liderem w usługach, które świadczymy, podejmujemy szybkie decyzje i działania inwestując w rozwój, a nasza strategia zakłada postępującą digitalizację procesów sprzedaży i obsługi Klienta. Uważamy również, że dalszy rozwój w oparciu o technologie przyjazne środowisku i człowiekowi to obowiązkowy element strategii każdej nowoczesnej firmy i w oparciu o takie wartości zamierzamy działać w kolejnych latach – dodaje Tomasz Wojak.

- Usługi utrzymania czystości rozwijamy w większości segmentów rynku, od przemysłu poprzez powierzchnie komercyjne aż po instytucje publicznemówi Andrzej Chodacz, Prezes Zarządu Seris Konsalnet Cleaning. - W tym celu wdrażamy kluczowe w naszej ocenie przewagi technologiczne: automatyzację i informatyzację usług przy jednoczesnym zwiększaniu kompetencji pracowników. Chcemy być liderem na polskim rynku, tworząc zupełnie nowy wymiar usług, nowy model działania – Cleaning 4.0. To połączenie nowoczesnych, wysokich technologii, monitoringu, mapowania pomieszczeń, programowania robotów sprzątających, szkolenia ekip nadzorujących oraz monitorowanie wykonanej pracy. Dzięki temu mamy możliwość przedstawienia klientowi raportu z wykonania naszej pracy, a nawet monitorować ją w czasie rzeczywistym online. Wszystko to w celu podniesienia wydajności, konkurencyjności i wygody klienta w trudnym dla nas wszystkich okresie COVID-19 i po jego zakończeniu – podkreśla Andrzej Chodacz.

Cleaning 4.0 – co to jest

Koncepcja Cleaning 4.0 jest zbudowana na czterech głównych filarach: robotyzacji, automatyzacji, digitalizacji oraz zaawansowanej ochronie środowiska, które stają się liniami produktowymi, tworząc zintegrowany model działania, choć mogą być stosowane także pojedynczo. Ich wspólnym mianownikiem staje się zaangażowanie technologii, Internetu w budowanie usług o możliwie wysokiej jakości, dlatego wszystkie mają wspólny symbol Q. Potwierdzeniem dążenia do jakości w działaniach całej Grupy Seris Konsalnet jest Certyfikat ISO 9001 - System zarządzania jakością.

Nowe usługi i wdrożenie filozofii Cleaning 4.0 mają na celu osiągnięcie przez Seris Konsalnet Cleaning pozycji lidera nowoczesnych technologii w branży sprzątającej, ugruntowanie pozycji rynkowej marki Seris Konsalnet oraz dostarczenie klientom usług w jakości nieosiągalnej dotychczas na polskim rynku. Jednocześnie wpisują się w dynamikę zmiennego otoczenia biznesowego i wyzwań, z jakimi – zwłaszcza w okresie pandemii – muszą mierzyć się klienci i partnerzy biznesowi Seris Konsalnet Cleaning. W obliczu COVID-19 obserwowany jest intensywny wzrost znaczenia i zapotrzebowania na usługi czystości przy jednoczesnym nacisku na ich aspekty ekologiczne oraz zapewnienie zgodności z rygorami sanitarnymi.

Dynamiczny wzrost zapotrzebowania na nowoczesne usługi utrzymania czystości jest widoczny zwłaszcza w branży przemysłowej, logistycznej oraz retail. Pojawiły się nowe potrzeby – m.in. dezynfekowania dużych powierzchni i obiektów, w których pracują i przebywają ludzie, takich jak: galerie handlowe, supermarkety, zakłady produkcyjne czy magazyny. Wpisuje się w to również wzmożona konieczność ochrony pracowników oraz podwyższone standardy bezpieczeństwa i higieny pracy – m.in. w zakresie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 i konieczności monitorowania stref, w których przebywają zespoły pracowników. Dlatego Seris Konsalnet Cleaning wdrożył do swojego modelu biznesowego unikalny Standard ISO BHP 45001:2015. Na to nakładają się potrzeby związane z kryzysem gospodarczym – badanie skali ponoszonych przez firmy kosztów w obszarze zarządzania obiektami, a zatem potrzeba zwiększenia wydajności usług na stałe wspierających utrzymanie budynków, nieruchomości, powierzchni przemysłowych, magazynowych czy sklepowych. Stanowi to duże wyzwanie między innymi dla facility managerów czy zespołów administrujących stałym nadzorem nad utrzymaniem obiektów. Seris Konsalnet Cleaning stawia sobie za zadanie sprostać temu wyzwaniu, będąc innowacyjnym i skutecznym partnerem polskiego biznesu w powyższych obszarach.

Trzy innowacyjne linie usługowe

W tym celu Seris Konsalnet Cleaning wprowadza trzy, wzajemnie uzupełniające się, linie usług:
 

Q BOT to linia jakościowych usług roBOTotycznych, angażujących maszyny autonomiczne i pracę ludzi. Usługi łączą w sobie odkurzanie, czyszczenie i dezynfekcję, realizowane poprzez zróżnicowany park maszynowy z wykorzystaniem zaawansowanych kompetencji ludzkich. Przeznaczone dla wielu branż, dla obiektów średnio i wielkopowierzchniowych, wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Świetne rozwiązanie dla branży TSL, CH, przemysłu, powierzchni komercyjnych.
 

Q EYE to cyfrowy model zarządzania usługami czystości, oparty o platformę internetową, która łączy wszystkie procesy i wszystkich jej użytkowników w czasie rzeczywistym. Platforma pozwala dynamicznie planować i rejestrować czas pracy, wydajności oraz zarządzać serwisami. Stanowi narzędzie pomiaru, monitorujące realizację usługi przy pomocy smartfonu czy tabletu. Zapewnia bieżącą interakcję w przyjaznym i łatwym dla użytkowania interfejsie. Q EYE pozwala na systematyczne gromadzenie informacji, raportowanie zmian, status realizacji zadań i informowania klientów. Tworzy jednocześnie ramy dla bezpieczeństwa pracowników, co Seris Konsalnet Cleaning zdefiniował w standardzie ISO 45001:2015 – System zarządzania BHP.
 

Q EKO to jakościowa linia usług czystości, chroniących środowisko naturalne. Seris Konsalnet Cleaning oferuje ekologiczne środki czystości (niealergiczne, szybko rozkładające się), maszyny oszczędzające wodę, wykorzystuje parownice do czyszczenia i dezynfekcji oraz czyszczenie wodą zdemineralizowaną. W ramach stosowanych technologii rozwija także czyszczenie suchym lodem (bez wykorzystania środków chemicznych) oraz piaskowanie czy czyszczenie kulkami szklanymi. W tym obszarze spółka działa zgodnie z certyfikacją ISO 14001 – System zarządzania środowiskiem.

Zarząd – sylwetki

Tomasz Wojak pracuje w Grupie Seris Konsalnet od 1995 r. Od 2000 r. w zarządach spółek Grupy.  Od 2018 r. Prezes Zarządu Seris Konsalnet Holding S.A. Wykształcenie wyższe, absolwent studiów MBA, wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej. Prezes Polskiego Związku Pracodawców Firm Ochrony oraz Wiceprezes Federacji Przedsiębiorców Polskich. Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za działania na rzecz aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami.

Andrzej Chodacz jest prezesem Seris Konsalnet Cleaning od listopada 2020 r. Wcześniej kierował spółką Seris Klinet. Jest odpowiedzialny za całokształt pracy spółki oraz linii biznesowej cleaning. Doświadczenie
w zarządzaniu zdobywał w wielu branżach rynku, sprawując funkcje zarządcze m.in. w Orange, AmeriGas, GASPOL, w których odpowiadał za obszary sprzedaży, marketingu, komunikacji, transformacji, rozwoju,
w tym za przejęcia i akwizycje.

Tomasz Lichota jest wiceprezesem spółki Seris Konsalnet Cleaning od listopada 2020 r. Wcześniej współkierował spółką Seris Klinet. Jest odpowiedzialny za obszar finansowy oraz rachunkowość zarządczą spółki oraz wszystkich linii biznesowych Grupy Seris Konsalnet, w tym również za Cleaning. Od 2001 r. związany z Grupą, w której pełni funkcje zarządcze w obszarze finansowym i rachunkowości zarządczej. Wcześniej nabywał doświadczenie w controlingu w branży budowlanej i firmach produkcyjnych.


O firmie Seris Konsalnet

Największa firma branży ochrony w Polsce oraz część międzynarodowej Grupy Seris – jednego z globalnych leaderów w branży Security. Firma działa od ponad 25 lat, świadcząc usługi w każdym segmencie rynku Security: ochronie fizycznej, monitoringu obiektów stacjonarnych oraz monitoringu GPS pojazdów, a także projektowaniu i realizacji technicznych systemów zabezpieczeń. Zapewnia ochronę fizyczną ponad 3500 obiektów, a usługę monitoringu świadczy dla 64 000 obiektów stacjonarnych i 13 000 pojazdów. Wśród Klientów Grupy Seris Konsalnet można znaleźć największe sieci handlowe, banki, przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, obiekty strategiczne, firmy przemysłowe oraz jednostki wojskowe. Firma posiada zaawansowane zaplecze technologiczne: centralną stację monitorowania alarmów, systemy informatyczne oraz największy w Polsce dział projektowy. W skład Grupy wchodzi również spółka Seris Konsalnet Cleaning, oferująca usługi profesjonalnego utrzymania czystości dla firm.

O firmie Seris Konsalnet Cleaning

Seris Konsalnet Cleaning to specjalistyczna firma świadcząca usługi utrzymania czystości w branży B2B. Oferuje kompleksowe usługi porządkowe dla pomieszczeń biurowych, hal produkcyjnych, przemysłu, powierzchni magazynowych, sklepów i supermarketów, kompleksów rekreacyjnych, placówek służby zdrowia, obiektów administracji publicznej. Marka stawia na innowacje, w które inwestuje w trzech kluczowych liniach usług: Q BOT (automatyzacja i robotyzacja usług sprzątających); Q EYE (nowoczesne systemy monitorowania usług utrzymania czystości) oraz Q EKO (odpowiedzialne środowiskowo
i ekologicznie rozwiązania dla branży sprzątającej). Mocną cechą marki jest także otwarte i partnerskie podejście do współpracy z klientem biznesowym: wykwalifikowani technologowie dobierają odpowiednie środki czystości i sprzęt na podstawie oględzin obiektu oraz sugerują zakres i harmonogram usług odpowiadających indywidualnym potrzebom Klienta. Seris Konsalnet Cleaning powstała w wyniku konsolidacji spółek Seris Klinet i Seris As Pak. Jest częścią międzynarodowej Grupy Kapitałowej Seris. Ambicją Seris Konsalnet Cleaning jest wdrożenie na polskim rynku w obszarze usług sprzątających dla B2B filozofii Cleaning 4.0.

Przypisy