Dołącz do czytelników
Brak wyników

FACILITY

28 czerwca 2022

NR 3 (Czerwiec 2022)

Czystość jest wartością dodaną

0 79

Jako osoba od kilkunastu lat związana z branżą utrzymania czystości i prowadząca własną firmę sprzątającą mogę powiedzieć z całkowitym przekonaniem: czystość jest wartością. Ma ona swój konkretny wymiar finansowy. Regularne czyszczenie maszyn, suwnic, kanałów i centrali wentylacyjnych, polimeryzacja i konserwacja posadzek – chociażby te czynności pozwalają na ich dłuższe eksploatowanie i rzadsze przestoje w pracy.

Wymierną wartość czystości widać wyraźnie w świecie biznesu, gdzie rola utrzymania pewnych standardów szeroko rozumianego porządku przekłada się bezpośrednio na owocną relację z klientem i na jej wynik. Efektem jest osiągnięcie spodziewanego zysku.

POLECAMY

Jednak nie tylko tam, ale również w budynkach użyteczności publicznej, szkołach, urzędach, fabrykach i zakładach przemysłowych tematyka kompleksowego utrzymania czystości należy już do najważniejszych elementów profesjonalnego zarządzania. Warto zauważyć, że z każdym rokiem trend zapotrzebowania na usługi profesjonalnych firm sprzątających, których wachlarz możliwości jest szeroki, wyraźnie wzrasta.

Utrzymanie porządku to nie tylko kwestie estetyczne, które oczywiście także są bardzo ważne. To również refleksja, że dzięki prawidłowemu i kompleksowemu zapewnieniu czystości zrealizowane zostają konkretne funkcje:

  • estetyczna,
  • zapewnienia bezpiecznego środowiska pracy,
  • gwarancji ciągłości pracy.

Każda z nich jest istotna, lecz – co zrozumiałe – w zależności od branży waga poszczególnych funkcji może być mniejsza lub większa.

Jakość widoczna gołym okiem

To oczywiste, że czystość danej przestrzeni stanowi wizytówkę całego obiektu. Jeśli opierzeć się na ustaleniach psychologii społecznej, to można przyjąć, że tzw. pierwsze wrażenie (lub inaczej efekt aureoli) na temat danego miejsca pojawia się w ludzkiej świadomości w czasie pierwszych 5–10 sekund kontaktu z nowym otoczeniem. Te kilka sekund to dla właściciela tak naprawdę pole bitwy o to, czy potencjalny klient uzna miejsce, do którego trafił, za atrakcyjne i zgodne z jego oczekiwaniami. Wynika to stąd, że widoczny już gołym okiem poziom czystości zawsze jest czymś więcej: opowiada historię o jakości samej firmy i odzwierciedla poziom jej zorganizowania oraz standardy. W świadomości klienta szybko dokonuje się przełożenie tego, co widzi, na odczucie co do jakości usług, które może otrzymać. Tym samym w nowoczesnym biznesie czystość stanowi skuteczne narzędzie z zakresu public relations. Może być również wykorzystana szerzej – jako działanie marketingowe.

W tym przypadku ciekawym i stale rozwijającym się zjawiskiem jest aromamarketing. Polega on na wpływaniu na zachowania i odczucia klienta poprzez rozpylanie zapachów w pomieszczeniach budynku. Działanie takie stanowi doskonałe uzupełnienie funkcji estetycznych wynikających z utrzymania czystości. Gama dostępnych środków zapachowych, wykorzystywanych między innymi w obiektach gastronomicznych i hotelarskich, stale się zwiększa.

Spojrzawszy holistycznie na różne branże, trzeba sobie zdawać sprawę, że powyższy mechanizm nie dotyczy jedynie takich przestrzeni jak gabinety dentystyczne czy restauracje.

Wyobraźmy sobie warsztat samochodowy lub sklep, gdzie rozlany na posadzce olej brudzi nasze buty, a narzędzia albo półki pokryte są grubą warstwą wielomiesięcznego brudu. Nasza opinia o tym miejscu gwałtownie się pogarsza. Po prostu nie chcemy powierzać swoich pieniędzy ani zaufania komuś, kto nie potrafi zadbać o przestrzeń swojej pracy.

Prestiż i BHP

W świecie biznesowych relacji rozgrywających się w przestrzeni biur porządek i ład są kluczowymi czynnikami do skutecznego prowadzenia rozmów, spotkań i pertraktacji. Od ich pomyślnego zakończenia zależy często możliwość zawarcia korzystnych umów i wielomilionowych kontraktów. Odpowiednio przygotowane sale konferencyjne, gabinety menedżerów oraz szersze zaplecze biznesowe: korytarze, hole, windy, pomieszczenia socjalne, stanowią ważny i strategiczny element autoprezentacji firmy. Kontakt biznesowy wymaga zapewnienia odpowiednich warunków. Czystość jest tu czynnikiem dominującym.

Stopień czystości jest również oznaką prestiżu. Do tej wartości odwołują się szkoły i urzędy, prywatne gabinety oraz obiekty hotelarskie, które sięgają chociażby po usługi polimeryzacji podłóg. Można stwierdzić krótko: to, co czyste, jest atrakcyjne i generuje zysk.

Patrząc pragmatycznie, pamiętajmy o tym, że to higiena i porządek stanowią jeden z elementów zapewniających bezpieczeństwo pracy i są ściśle powiązane z zakresem BHP. Miejsce pracy, które jest zanieczyszczone, zagraża zdrowiu i życiu pracownika. Wyobraźmy sobie elementy zaplecza gastronomicznego pokrytego warstwami łatwopalnego tłuszczu, niezdezynfekowane pomieszczenia, w których roi się od insektów i zarazków, albo zapchaną wentylację w fabryce, która nie eliminuje toksycznych oparów z powietrza.

Utrzymanie ciągłości pracy i sprostanie wymaganiom BHP staje się więc możliwe dzięki kompetencjom firmy sprzątającej.

Czym jest kompleksowe utrzymanie czystości?

Spróbujmy bliżej przyjrzeć się zagadnieniu kompleksowego utrzymania czystości w różnego typu obiektach oraz jego odniesieniu do konkretnych branż wykorzystujących różne przestrzenie do organizacji pracy.

Czym więc jest wspomniane kompleksowe utrzymanie czystości? Mówiąc zwięźle: jest to cykl czynności, których celem jest utrzymanie porządku i higieny na obiekcie zgodnie z wymaganym poziomem. Zapewniają one prawidłowe funkcjonowanie miejsca, bezpieczeństwo BHP i ciągłość pracy przy zachowaniu odpowiedniej jakości.

Gdy wdrażamy taką usługę dla danego obiektu, konieczne jest stworzenie precyzyjnego planu higieny, który zostaje dokładnie dopasowany do istniejących potrzeb danego miejsca. Duże znaczenie ma tutaj branża, w której osadzone jest funkcjonowanie obiektu. W zależności na przykład od tego, czy jest to produkcja czy przestrzeń biurowa, częstotliwość i zakres prowadzonych działań będą inne.

Dopiero na podstawie tak przygotowanego założenia można zaplanować dynamikę konkretnych rodzajów czyszczenia i sprzątania:

  • codziennego,
  • cyklicznego,
  • gruntownego i specjalistycznego.

Plan higieny jest często pomijanym i lekceważonym elementem, jego brak lub nieodpowiednie nakreślenie ma jednak poważne konsekwencje. Może spowodować przeszacowanie lub niedoszacowanie nakładów potrzebnych do utrzymania czystości bądź też pominięcie istotnych kwestii.

Plan higieny i różne rodzaje czyszczenia

Sprzątanie codzienne pozwala na bieżące utrzymanie komfortu pracy oraz zachowanie sprawności wszystkich użytkowanych narzędzi. Jest ono szczególnie istotne dla obiektów biurowych oraz usługowych. Polega ono między innymi na bieżącym myciu ciągów komunikacyjnych, części wspólnych, dezynfekcji sanitariatów, czyszczeniu wyposażenia niezbędnego do pracy, uzupełnianiu podajników na papier, wyrzucaniu śmieci.

Czyszczenie cykliczne (okresowe) realizowane jest z określoną częstotliwością, w zależności od tego, jak rozpoznane zostaną potrzeby w planie higieny. Może się to odbywać na przykład raz do roku, raz na kwartał lub co miesiąc. W tym przypadku firmy sprzątające wykorzystują profesjonalne maszyny czyszczące. Usunięcie brudu i osadów gromadzących się przez dłuższy czas bezwzględnie wymaga zastosowania specjalistycznych środków i wykorzystania posiadanej wiedzy. Najczęściej zabiegom tym podlegają przeszklenia, stolarka okienna, tapicerka. Przykładem takich okresowych działań jest czyszczenie ciągów wentylacyjnych w biurowcach lub zakładach produkcyjnych.

Myśląc o doczyszczaniu gruntownym, które bardzo często dotyczy zakładów produkcyjnych, magazynów, fabryk (chociaż nie tylko), musimy mieć na uwadze, że do jego przeprowadzenia potrzebne jest chwilowe wstrzymanie działalności danego miejsca. Wymaga ono swobodnego dostępu do czyszczonej powierzchni, urządzeń i maszyn. Dla obiektów biurowych oznacza to na przykład możliwość wyprania wykładziny w całym biurowcu lub tapicerki krzeseł czy mebli tapicerowanych.

Czyszczenie gruntowne jest bezpośrednio powiązane z impregnacją i konserwacją doczyszczanych powierzchni. Potrzeba ich regularnego zabezpieczania określa rytm przeprowadzania tej usługi.

Doczyszczanie specjalistyczne realizowane jest najczęściej w obiektach przemysłowych i fabrykach. Obejmuje przede wszystkim: taśmy produkcyjne, suwnice, konstrukcje nośne, maszyny produkcyjne, przepompownie, chłodnie. Wiąże się często z usługami ozonowania, czyszczenia wentylacji i doczyszczania magazynów wysokiego składowania. Do przeprowadzenia czyszczenia specjalistycznego niezbędne jest zapewnienie odpowiednich warunków regulowanych przepisami BHP. Towarzyszą temu: użycie bardzo silnych środków chemicznych i prace na wysokościach z wykorzystaniem wysokiego ciśnienia. Już tylko te elementy wymagają odpowiedniego zabezpieczenia miejsca pracy. Firma sprzątająca musi wyposażyć swoich pracowników w odpowiednie akcesoria ochrony indywidualnej oraz zapewnić certyfikowane środki czystości.

Każda branża wymaga indywidualnego podejścia

Warto zauważyć, że oferta firm sprzątających musi elastycznie dostosowywać się do zmian zachodzących na rynku nieruchomości komercyjnych. Widać to chociażby w logistyce: coraz częściej wykorzystywane są magazyny wysokiego składowania. Wymaga to sposobu czyszczenia dostosowanego do specyfiki tych pomieszczeń. Branża utrzymania czystości musi bacznie obserwować trendy i dostosowywać do nich skuteczne narzędzia swojej pracy.

Branże, które w największym stopniu są odbiorcami usług profesjonalnych firm utrzymujących czystość, to: produkcja, logistyka (magazyny i transport), biura, medycyna (produkcja i usługi), handel (szczególnie wielkopowierzchniowe sklepy). W zależności od sektora rynku obiekty, w których odbywa się produkcja lub świadczenie usług, różnią się od siebie organizacją pracy oraz charakterem użytkowanej powierzchni. Tym samym odmienna jest specyfika utrzymania czystości w każdym z tych miejsc.

Co najczęściej w przypadku danej branży (bez uwzględnienia codziennego utrzymania czystości) podlega doczyszczaniu?

W przypadku zakładów produkcyjnych jest to doczyszczanie ciągów i linii produkcyjnych, wentylacji przemysłowej, gruntowne doczyszczanie i impregnacja posadzek, mycie instalacji technologicznych, często z użyciem specjalistycznych rozwiązań, takich jak czyszczenie sprężonym powietrzem, suchym lodem, parą pod wysokim ciśnieniem.

W logistyce najczęściej prace dotyczą posadzek i regałów wysokiego składowania, miejsc składowania palet, konstrukcji nośnych dachu i hali. Specyfiką tych miejsc jest duża ilość kurzu wzbijającego się przy dostawach towaru, przemieszczaniu palet i ruchu pojazdów.

W biurach i biurowcach szeroko zamawianymi usługami są: pranie wykładzin oraz tapicerek, mycie przeszkleń, elewacji i fasad biurowców oraz usługi specjalistyczne, wychodzące poza zakres typowych usług sprzątania (np. montowanie kolców i siatek przeciw ptakom na budynkach).

W przypadku medycznych zakładów produkcyjnych są to: układy wentylacyjne, linie produkcyjne, odkurzanie oraz mycie ścian i sufitów w pomieszczeniach czystych.

Dla branży usług najważniejsze jest zapewnienie wzorowego stanu posadzek, ich konserwacja, polimeryzacja i utrzymanie doskonałego efektu wizualnego. Podobnie jest w przypadku sklepów wielkopowierzchniowych – tutaj utrzymanie czystości obejmuje także witryny, lodówki, chłodnie, sale sprzedaży i zaplecza socjalne.

Różne środki czystości dla różnych obiektów

Specyfika danej branży i obiektu warunkuje również charakter doboru odpowiednich środków czystości. Profesjonalne środki czystości mają duże stężenie związków chemicznych. Jednocześnie zakres ich działania jest precyzyjnie zawężony do określonych powierzchni i rodzajów zabrudzeń. W obiektach przemysłowych preparaty te muszą usunąć przede wszystkim tłuste i oleiste zabrudzenia oraz ślady na posadzkach powstałe z powodu pracy wózków i pojazdów fabrycznych.

Ścisłe regulacje dotyczą środków wykorzystywanych w gastronomii i przy produkcji spożywczej. Wszystkie stosowane preparaty muszą mieć odpowiednie atesty Polskiego Związku Higieny i Higieny Żywienia.

W biurach i w obiektach medycznych stosuje się najczęściej środki dezynfekujące. Różnią się one między sobą zakresem likwidowanych bakterii, wirusów, grzybów i drobnoustrojów. Chemia przeznaczona dla szpitali i przychodni musi pod tym względem spełniać jasno określone wymogi poparte badaniami, pozwoleniami i certyfikatami.

Dobór właściwych środków czystości wymaga odpowiedniej wiedzy. Powinni dokonywać tego wyłącznie fachowcy. Jest to jeden z czynników odróżniających specjalistyczne firmy od zwykłego świadczenia usług sprzątania przez niewyszkolonych pracowników.
 

Mycie i pielęgnacja czy gruntowne doczyszczanie?

Można wskazać na pewną prawidłowość, która jest ściśle związana z branżą oraz sposobem użytkowania obiektu. Właściciele zakładów produkcji przemysłowej i fabryk najczęściej chcą, by doczyszczone zostały te elementy, które są najbardziej widoczne i szybko zauważalne (części maszyn i ciągu produkcyjnego). To właśnie te obiekty są również w największym stopniu odbiorcami usług czyszczenia specjalistycznego i gruntownego usuwania wieloletnich i ciężkich zabrudzeń.

Inaczej rzecz ma się w przypadku obiektów biurowych, gabinetów, budynków użyteczności publicznej. W miejscach tych, oprócz stawiania na codzienne utrzymanie czystości, sięga się po delikatniejsze usługi, które mają przede wszystkim zapewnić efekt wizualny. Dlatego też polimeryzacja, pranie wykładzin, pranie tapicerki, mycie elementów żaluzji i stolarki okiennej są w tym przypadku najbardziej pożądane. Coraz częściej są poszukiwane również usługi pielęgnacji terenów zielonych przylegających do biurowców.

To kolejna prawidłowość, która pokazuje, że dziś profesjonalna firma sprzątająca musi myśleć o obsługiwanym obiekcie holistycznie i odpowiadać na zapotrzebowanie całego ekosystemu czystości, w który jest on wpisany.

O krok przed klientem

Rynek nieruchomości komercyjnych w Polsce nieustannie się rozwija. Nie ma co do tego wątpliwości – wystarczy prześledzić wzrastające liczby opisujące ilość powstających hal magazynowych, hubów logistycznych czy też szybujący stale w górę metraż nowoczesnych przestrzeni biurowych w miastach. Również obiekty użyteczności publicznej zmieniają swoje oblicze i dynamicznie inwestuje się tu w poziom techniczny i estetyczny budynków. Za tymi zmianami muszą nadążyć firmy sprzątające i nieustannie inwestować w swój profesjonalizm!

Chcąc skutecznie odpowiadać na zapotrzebowanie klientów, podmioty z branży czystości muszą stawiać na rozwój zawodowy swoich pracowników poprzez system szkoleń. Niezbędne jest również ciągłe testowanie gamy dostępnych środków czystości i budowanie długotrwałych, głębokich relacji z ich producentami. Dzięki temu mamy pewność, że używana przez nas chemia jest najwłaściwsza do zrealizowania zadań stawianych nam przez klientów i pozwalająca na cykliczne powtarzanie usług na najwyższym poziomie.

Bardzo ważna jest “filozofia” tego, w jaki sposób realizowana jest usługa kompleksowego utrzymania czystości. Jeżeli wyjdziemy z założenia, że musimy być zawsze o krok przed klientem, to jesteśmy blisko sukcesu. Chodzi o to, żeby podpowiadać mu najlepsze rozwiązania, podawać gotowe recepty na rozwiązanie problemów, wykraczać poza standard ujęty w umowie. Uważam, że jest to sedno tej działalności: zżycie się z budynkiem, obiektem, za który się odpowiada, i poczucie prawdziwej troski za powierzoną przestrzeń. Czuje to również klient, który wie, że nie musi być zabsorbowany zastanawianiem się nad tym, co należy wykonać, ponieważ czuwa za niego profesjonalna firma posługująca się specjalistycznymi narzędziami. Dziś to wszechstronność firmy odpowiadającej za utrzymanie obiektu jest wartością szczególnie poszukiwaną na rynku.

Wiedza i profesjonalizm odpowiedzią na rosnące potrzeby firm i instytucji

Firmy sprzątające, jeśli chcą się utrzymać na rynku, muszą stale inwestować w rozwój swoich pracowników, sprzętu oraz zapewniać szeroki i elastyczny wachlarz możliwości. Oznacza to również umiejętność trafnego rozpoznania potrzeb klienta i zaoferowania mu pakietu rozszerzonych usług, na przykład nie tylko doczyszczenia posadzki w magazynie, ale również jej konserwacji i renowacji. Profesjonalizacja to także zdolność do prowadzenia przez firmę sprzątającą kilku, nawet dużych, realizacji jednocześnie. Wymaga to osiągnięcia odpowiedniego poziomu koordynacji i zarządzania pracą, zbudowania własnych zasobów sprzętowych i struktury.

Tym, co łączy dziś ze sobą podejście różnych branż, jest zapotrzebowanie na wysoce wyspecjalizowaną i profesjonalną ofertę kompleksowego utrzymania czystości w użytkowanym obiekcie. Biznes oczekuje od nas umiejętności doczyszczenia każdej, nawet najtrudniej dostępnej powierzchni. Porządek ma być zapewniony zarówno dzięki działaniom, które szybko przynoszą efekt, jak i długofalowej strategii utrzymania czystości.

Różnice w podejściu branż widzimy w rozłożeniu akcentów. W miejscach świadczenia usług – biurach i budynkach użyteczności publicznej – priorytetem jest zapewnienie wzorowego efektu wizualnego. W zakładach przemysłowych, fabrykach i magazynach najważniejsze jest doczyszczenie miejsc, w których brud osadza się przez dłuższy czas i często stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa pracy.

Wartość – wspólny mianownik

Firmy zapewniające kompleksowe utrzymanie czystości operują w środowisku branż, które różnią się od siebie nie tylko specyfiką pracy, ale również charakterystycznymi uwarunkowaniami dotyczącymi obiektów, w których się ona odbywa.

Dodatkowo, każda branża ma swoje preferencje i upodobania dotyczące tego, w jaki sposób usługa zapewnienia porządku powinna być zrealizowana. W takiej sytuacji punktem wyjścia dla firmy sprzątającej musi zawsze być dokładne rozpoznanie specyfiki sprzątanego obiektu i maksymalne zindywidualizowanie swojego podejścia do klienta.

Postrzeganie czystości jako wartości, która niezależnie od charakteru firmy, zakładu pracy czy po prostu obiektu przynosi owoce w postaci zysku i wizerunku, z pewnością jest tym, co stanowi wspólny mianownik dla wszystkich branż.

Przypisy