Czas na modernizację! Na rynku nieruchomości komercyjnych obserwujemy wzrost renowacji budynków i rearanżacji biur

FACILITY

W porównaniu z rynkami zagranicznymi takich państw jak Stany Zjednoczone czy kraje Europy Zachodniej, polski rynek powierzchni biurowych jest stosunkowo młody. Tam średni wiek budynków oscyluje na poziomie 30–50 lat, a w Warszawie wynosi około 13 lat.

Do tej pory w stolicy obserwowaliśmy rok do roku wzrost liczby nowych inwestycji, ale między innymi czas pandemii COVID-19 wpłynął na wyhamowanie aktywności deweloperów. Na mniejszą podaż nowych biurowców ma też wpływ malejąca liczba dostępnych działek w atrakcyjnych lokalizacjach i rosnące koszty budowy. Z kolei większość firm powróciła już do modelu pracy stacjonarnej lub hybrydowej i okazało się, że komfortowe miejsce pracy to obecnie istotny element budowania tożsamości firmy oraz integracji pracowników. Powyższe czynniki przekładają się na rosnące zainteresowanie modernizacjami – zarówno wśród właścicieli i zarządców nieruchomości, szczególnie tych oddanych do użytku około 20 lat temu, jak i samych najemców.

Ekologia jako must have nieruchomości

Społeczna świadomość ekologiczna z roku na rok rośnie. Polacy coraz częściej i z większym entuzjazmem angażują się w różne działania nakierowane na ochronę środowiska: zwracają uwagę na oszczędzanie wody i prądu w gospodarstwach domowych, segregują śmieci czy wybierają rower zamiast samochodu. Szczególnie młodsze pokolenia chcą pracować w firmach odpowiedzialnych społecznie, w których cele ESG zajmują ważne miejsce w strategii, a nie budują tylko marketingowy przekaz. Ma to istotny wpływ na świat biznesu i potrzebę wprowadzania kolejnych zmian w obowiązujących przepisach. Na poziomie międzynarodowym i lokalnym budowane są ramy regulacyjne starające się uporządkować, zwymiarować i wpłynąć na wdrażanie przez coraz większe grono podmiotów proekologicznych zmian.

W ostatnich latach wśród projektów realizowanych przez Tétris było coraz więcej tych związanych z modernizacją – obejmującą całe budynki lub tylko ich części. Zarządcy i właściciele nieruchomości z branży biurowej chcą konkurować z nowymi obiektami. I nie chodzi tu tylko o współczesny design czy technologiczne nowinki. Pojawia się mocny aspekt dekarbonizacji i zrównoważonego, zeroemisyjnego budownictwa.

Największe korporacje już wykazują swoje działania, związane między innymi ze zrównoważonym rozwojem w rocznych raportach ESG, a od 2023 roku obowiązek ten obejmie wszystkie firmy zatrudniające powyżej 250 pracowników. W dobie rosnącej świadomości na temat zagrożenia klimatycznego i stawiania ambitnych celów związanych z dekarbonizacją możemy spodziewać się, że więcej firm będzie wybierało na swoje siedziby budynki z zielonymi certyfikatami, mającymi rzeczywiste odzwierciedlenie w ich użytkowaniu.

Wyzwania, które przed firmami stawia prawo, to jedno, a drugie to aspekt ludzki. Ostatnie lata pandemii sprawiły, że firmy bardziej skupiają się na poczuciu komfortu pracowników oraz dążą do zapewniania im zdrowego i przyciągającego środowiska pracy. Z kolei coraz większa liczba zatrudnionych osób z pokolenia „Z”, które przykłada dużą wagę do troski o środowisko, ma wpływ na większe zainteresowanie firm właśnie tą sferą.

W efekcie nie chodzi tylko o same certyfikaty. One są po prostu gwarantem, że budynek czy przestrzeń spełniają określone normy, jednak oczekiwania społeczne są takie, by zrównoważony rozwój był widoczny w każdym zakresie działania danej organizacji. Te dwa aspekty będą istotnymi czynnikami wpływającymi na decyzje zarządców co do kolejnych modernizacji i certyfikacji.

Rosnące zainteresowanie well being

Wkroczyliśmy już w erę koncentracji na zdrowiu i potrzebach pracowników. Biura dopasowane są do kultury organizacyjnej firmy. Ich układ i wyposażenie mają ułatwiać pracownikom wykonywanie codziennych zadań. Jednocześnie dba się o odpowiednią cyrkulację i wilgotność powietrza, prawidłowe oświetlenie czy ergonomiczne meble.

Modernizacji związanych z przywracaniem blasku, unowocześnianiem i ekologicznym certyfikowaniem biurowców, które powstały dwie dekady temu, z roku na rok przybywa i trend ten się utrzyma. Jednak warto tu zatrzymać się na chwilę na certyfikacji, takiej jak WELL, która skupia się na komforcie i dobrostanie ludzi. Nowe biurowce są już coraz częściej projektowane z jego uwzględnieniem. Można więc prognozować, że będzie się pojawiał także przy wspomnianych rewitalizacjach.

Pod koniec 2021 roku firma konsultingowa JLL, której Tétris jest spółką zależną, przeprowadziła ankietę wśród ponad 3300 pracowników biurowych w 10 krajach, aby poznać ich oczekiwania dotyczące zdrowia i dobrego samopoczucia. Wyniki pokazały, że w kształtującej się postpandemicznej rzeczywistości pracownicy oczekują od pracodawców uwzględnienia ich potrzeb w zakresie tzw. well being, czyli dobrego samopoczucia psychicznego, społecznego i fizycznego.

Pandemia postawiła dobrostan człowieka w centrum zainteresowania. A certyfikacje WELL czy też najnowsza WELL health-safety rating doskonale się w ten trend wpisują. To system wytycznych, których spełnienie sprawia, że budynek jest lepszy pod kątem zdrowia, bezpieczeństwa oraz komfortu osób w nim przebywających. Na ten moment na te certyfikacje decydują się największe firmy, ale obserwacje rynku wskazują, że to tylko kwestia czasu, by certyfikat ten częściej pojawiał się jako standard, także przy okazji modernizacji.
 

O Tétris
Tétris jest spółką zależną JLL, firmy z listy Fortune 500. To wiodąca firma projektująca i wykonawcza. Jej misją jest projektowanie i budowanie tętniących życiem przestrzeni, które inspirują ludzi do lepszego myślenia, lepszej pracy i lepszego życia. Z globalnym zespołem inżynierów, architektów i projektantów Tétris jest w stanie dostarczyć pełen zakres usług, aby zaspokoić potrzeby klientów od projektu, po budowę i wybór mebli (FF&E). W skali globalnej, od momentu powstania w 2003 roku firma rozwinęła się w 18 krajach na trzech kontynentach, z zespołem ponad 820 osób zlokalizowanych w 35 biurach. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź tetris-db.com.

 

Modernizacja biura pod nowe modele pracy

Mówiąc tyle o komforcie pracowników, który faktycznie jest teraz na fali popularności, nie sposób nie zauważyć, że transformacje w biurowcach zachodzą również na mniejszą, ale nie mniej istotą skalę. Najemcy podejmują się rearanżacji swoich powierzchni biurowych pod nowy, elastyczny model pracy, który ukształtował się po okresach pracy zdalnej w czasie pandemii.

Rola biura zmieniła się – obecnie to miejsca pracy zespołowej, spotkań z klientami i współpracownikami. W przestrzeniach pojawiają się więc hot deski i liczne salki spotkań z systemami rezerwacji, lockersy, strefy z komfortowymi sofami, które służą nie tylko do relaksu, ale i stwarzają ciekawsze warunki do pracy kreatywnej. Biuro ma się kojarzyć z domem, więc projektanci stosują więcej miękkich wykładzin, welurowe elementy w meblach, tekstylia w postaci zasłon i poduszek podkreślających przytulny klimat. Wiele uwagi poświęca się częściom socjalnym, kuchennym, które przypominają bardziej restauracje czy kawiarnie. Stawkę zamykają zielone rośliny, które nie tylko dopełniają wnętrza wizualnie, ale między innymi podnoszą też wilgotność powietrza.

Wśród takich ciekawych przemian zrealizowanych przez Tétris w ciągu ostatniego roku można wymienić siedzibę firmy Unilever, rezydującej od 2014 roku w warszawskim biurowcu Eurocentrum, krakowskie biuro globalnej firmy farmaceutycznej Lundbeck zlokalizowane w Quattro Business Park, centralę Circle K w Warszawie. Dwa ostatnie projekty zrealizowane zostały w promowanym przez Tétris modelu Design and Build, czyli kompleksowym podejściu obejmującym przygotowanie designu i przeprowadzenie klienta przez etap budowlano-wykończeniowy.

Oczekiwania najemców oraz sytuacja rynkowa i prawna wpływają na jakość przestrzeni biurowej. Pozytywnym aspektem obecnej sytuacji jest to, że wszystkie strony biorą pod uwagę kwestie zrównoważonego rozwoju, zdrowia i komfortu użytkowników. A modernizacje są doskonałym momentem do wdrażania wszelkich zmian i z pewnością podążają za nieustannie ewoluującymi potrzebami użytkowników.

Przypisy