Dołącz do czytelników
Brak wyników

INVESTMENT & CONSTRUCTION

12 grudnia 2022

NR 6 (Grudzień 2022)

Budownictwo modułowe. Gdy czas to pieniądz

0 130

Mimo niełatwych warunków gospodarczych inwestycja w nieruchomości to nadal jeden z pewniejszych sposobów na zyskowne ulokowanie oszczędności czy zgromadzonego kapitału. Pytanie nie brzmi zatem „czy?”, tylko „jak?” budować. A z odpowiedzią przychodzi technologia, po którą na polskim rynku sięga coraz więcej inwestorów.

Pewność liczona w złotówkach

„Czas to pieniądz” – powiedzenie równie stare, co uniwersalne, sprawdzające się od wieków w każdym zakątku globu. Są jednak momenty, w których jego sens staje się wyjątkowo aktualny i trafny. Wydaje się, że taki właśnie czas przechodzi nasz rodzimy (choć nie tylko) rynek budowlany. Dynamicznie rosnące ceny materiałów wpływające na nieprzewidywalność budżetu inwestycji, kryzys na rynku paliw, kryzys energetyczny, zaburzenia w łańcuchu dostaw, szalejąca inflacja i niedobory siły roboczej – wszystko to sprawia, że każdy miesiąc trwania budowy generuje nowe komplikacje i najczęściej niemałe, dodatkowe koszty. Nic więc dziwnego, że decyzje o rozpoczęciu inwestycji budowlanych podejmowane są ostatnio z dużą rezerwą. Równocześnie jednak topniejące przez inflację oszczędności skłaniają inwestorów do lokowania kapitału w twarde instrumenty, niosące za sobą wymierną wartość i stabilność.

Jeśli kapitał przejada inflacja, warto rozważyć zainwestowanie go w taki sposób, aby finalny efekt cieszył nas możliwie jak najszybciej, a jego ostateczna cena i termin oddania do użytku były znane już na początku. Okazuje się, że metody i technologie, które oferuje budownictwo modułowe, spełniają wszystkie te warunki. Równocześnie dają też duży spokój i komfort, angażując inwestora w proces budowlany w minimalnym stopniu.

W inwestycjach z wykorzystaniem budownictwa modułowego liczy się przede wszystkim jakość, trwałość i design, ale niezwykle atrakcyjny jest także wspomniany czas ich realizacji. To właśnie ta diametralna redukcja czasu wpisana w technologię modułową realnie wpływa na zmniejszenie kosztów finansowania przedsięwzięcia. W praktyce budowa pojedynczego domu modułowego może być zrealizowana nawet w kilka tygodni. Z kolei czas powstania bardziej złożonej inwestycji, np. hotelu czy akademika, może być skrócony nawet o 50%.

To, co w przypadku budownictwa modułowego daje duże poczucie bezpieczeństwa inwestycyjnego, to także możliwość przeniesienia realizacji w dowolne miejsce. To perspektywa nierealna w takiej skali dla budownictwa tradycyjnego. Prefabrykacja oferuje bowiem funkcjonalną i trwałą ruchomość, którą można użytkować przez kilkadziesiąt lat, ale niekoniecznie w tej samej lokalizacji. Po uzyskaniu zwrotu z inwestycji lub wówczas, gdy biznes w danym miejscu nie wypali, obiekt można przenieść do innej lokalizacji. Działka, na której budujemy, nie musi być więc własnościowa, a jedynie dzierżawiona.

Istotne jest także to, że dzięki prefabrykacji uniezależniamy inwestycję od pogody. W czasie gdy trwa produkcja modułów w fabryce, inwestor zajmuje się pracami ziemnymi, może również przygotowywać garaże czy części wspólne w technologii tradycyjnej.

POLECAMY

Jakość, komfort, ekologia

Ze względu na walory technologii modułowej często nazywa się ją przyszłością budownictwa. Japończycy, Szwedzi, Norwegowie czy Duńczycy już od kilku dekad wznoszą obiekty przy użyciu modułów. Technologia ta coraz szerzej wkracza też na inne rynki, pozwalając na budowanie skomplikowanych, nawet wielopiętrowych budowli. Moduły przeżywają od wielu lat rozkwit w USA, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Holandii czy w krajach azjatyckich.

Obecnie największa grupa inwestorów zainteresowanych budownictwem modułowym myśli o tej technologii w kontekście wznoszenia hoteli, prywatnych akademików czy zaplecza mieszkalnego dla parków rekreacyjnych. Jednak coraz częściej o modułach myślą też inwestorzy indywidualni. Szukają sposobu na ulokowanie pieniędzy w osadach kilku domów wypoczynkowych lub pragną spełnić swoje marzenie o własnym domu za miastem. W przypadku posiadania własnego gruntu wybór tej technologii oznacza niemal błyskawiczną możliwość wprowadzenia się do nowego miejsca lub uruchomienia swojego biznesu. Koszty są porównywalne w stosunku do tradycyjnego budownictwa, ale przewagą jest tempo realizacji, szczególnie w przypadku gdy istotne jest, aby obiekt komercyjny jak najszybciej zaczął na siebie zarabiać.

Modułowe domy opuszczają zakład produkcyjny z gotowym, zaprojektowanym przez architektów wnętrzem i z pełnym wyposażeniem – w elementy instalacji, meble i dekoracje. W przypadku domów jednorodzinnych lub wypoczynkowych ich posadowienie na działce przebiega ekspresowo – zaledwie w kilka godzin – na przygotowanych wcześniej fundamentach. Jedyne, co trzeba zrobić, to podłączyć budynek do mediów i ułożyć poduszki na sofie.

Lista zalet – oprócz ekspresowego czasu produkcji – tej technologii jest długa. Do najważniejszych z nich należą: wspomniane uniezależnienie budowy od warunków atmosferycznych, skrupulatna i dużo bardziej efektywna kontrola jakości przedłużająca żywotność modułu oraz – o czym mówi się coraz głośniej – czynnik ekologiczny.
 

Hala produkcyjna DMDmodular w Skawinie pod Krakowem


Zielona alternatywa

Budownictwo to branża, która mimo upływu lat zdominowana jest przez tradycyjne technologie. Dzięki utrzymanie się tego status quo, przemysł budowlany odpowiada dziś za ok. 38% emisji CO2 na świecie (wg danych ONZ z 2020 r.) – 28% z tej sumy to tzw. ślad węglowy operacyjny, generowany w wyniku zużycia energii przez budynki. Pozostałe 10% to efekt działalności przemysłu budowlanego, do którego wlicza się wydobycie surowców, produkcję materiałów i ich transport, a także sam proces budowy i późniejszej rozbiórki budynków.

Zamiana przestarzałych metod na odpowiadające wyzwaniom naszych czasów technologie jest zatem ważna również ze względu na przyszłość naszej planety. Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego we współpracy z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju w swoim raporcie zatytułowanym Zerowy ślad węglowy. Mapa drogowa dekarbonizacji budownictwa do roku 2050 wskazuje, że zmniejszanie śladu węglowego polskiego budownictwa to wyzwanie, które należy jak najszybciej podjąć. A ograniczanie emisji CO2 to jedna z najbardziej opłacalnych metod walki z negatywnymi skutkami zmiany klimatu.

W obliczu tak realnych wyzwań oraz przy zmieniającej się świadomości społecznej i coraz wyższym stanie wiedzy na temat grożących nam konsekwencji klimatycznych przyszedł czas na zdecydowane ruchy. Odpowiedzią w budownictwie może być właśnie prefabrykacja.

Budowa w technologii modułowej 3D pozwala na szczegółowo zaplanowany proces produkcji. Dzięki temu diametralnie ograniczany jest czas jej trwania, zużycie surowców, ilość wyprodukowanych odpadów, a także poziom ich ponownego recyklingu (sięgający blisko 100%). Wszystko to umożliwia redukcję śladu węglowego generowanego przez inwestycję i zmniejszenie jej szkodliwego wpływu na środowisko. Przy produkcji budynku w fabryce, z listy kosztów (zarówno finansowych, jak i środowiskowych) skreślamy też transport materiałów budowlanych i pracowników na miejsce tradycyjnej budowy oraz jej uciążliwość dla otoczenia (hałas, utrudnienia i nieporządek na placu budowy, niekiedy również konieczne zmiany w ruchu). Tak zaprojektowany proces budowlany pozwala na precyzyjną optymalizację etapów budowy, skrócenie jej czasu nawet o połowę i redukcję kosztów o 20% (dane pochodzą z raportu McKinsey & Company z 2019 r. pt. Modular construction: From projects to products).

Dla wielu klientów zielony aspekt prefabrykacji staje się coraz istotniejszy. Dzięki temu ekologiczna modułowa osada domów na skraju lasu rozpoczyna swoją zieloną misję już w fabryce. Z kolei właściciel może wprowadzić się do swojego nowego modułowego domu ze świadomością wyjątkowo niewielkiego wpływu jego inwestycji na środowisko naturalne. To aspekt, który staje się szczególnie ważny w przypadku terenu objętego ochroną.

Do licznych zielonych technologii, które możliwe są do zastosowania w budownictwie modułowym, należy m.in. pozyskiwanie i magazynowanie energii z gruntu i słońca, odzyskiwanie energii cieplnej ze zużytego powietrza, gospodarowanie wodą opadową i szarą oraz retencja wody opadowej, użycie paneli fotowoltaicznych, najwyższej klasy izolacyjność czy inteligentne systemy sterowania (BMS czy systemy smart home).

Modułowa przyszłość

Polskie firmy rozwinęły przez lata swoje know how w zakresie budownictwa modułowego 3D i wyrastają na światowych liderów tej technologii. Pozwala im to oddawać do użytku zarówno kameralne obiekty, jak i projekty na zlecenie wielkich sieci hotelowych czy dużych deweloperów, coraz częściej też na rodzimym rynku.
Dzięki modułom bardzo szybkie, a do tego bezpieczne i ekologiczne inwestowanie w nieruchomości staje się osiągalne nawet w dzisiejszych warunkach ekonomicznych. Zaprojektowany ze smakiem i kompleksowo wyposażony dom wypoczynkowy? Wyprowadzka za miasto w epoce pracy zdalnej? Założenie gotowego do szybkiego zarabiania biznesu turystycznego na Mazurach, Pomorzu czy w górach? Budownictwo modułowe pozwala na błyskawiczną – w porównaniu z metodami tradycyjnymi – realizację takich marzeń i projektów bez niespodzianek.

Przypisy