W ciągu trzech lat branża budowlana zwiększy wydatki na nowe technologie nawet o 31 proc.

News ARTYKUŁY

Z najnowszego badania PlanRadar wynika, że prawie 8 na 10 specjalistów budowlanych w Polsce ma trudności z wprowadzaniem nowych technologii w swoich firmach. Dla 23 proc. z nich jedną z największych przeszkód w unowocześnieniu sektora jest tradycyjny sposób myślenia przedstawicieli branży. Pomimo tych barier wszyscy respondenci zadeklarowali gotowość do wdrażania innowacji i usprawnień w swoich organizacjach, a co trzeci badany potwierdził, że jego firma zamierza zwiększyć nakłady finansowe w tym obszarze o ponad 31 proc. na przestrzeni najbliższych trzech lat.

PlanRadar, wiodąca platforma cyfrowa do zarządzania budową i nieruchomościami opublikowała swój najnowszy raport „Cyfryzacja w branży budownictwa i nieruchomości”. Publikacja prezentuje dane zebrane wśród ponad 1300 specjalistów z tego sektora i obejmuje opinie przedstawicieli firm z czołowych rynków europejskich, w tym także z Polski, a poza nimi również ekspertów z Australii i Brazylii. Badanie pokazuje, jak wygląda poziom cyfryzacji przedsiębiorstw i ich inwestycji w nowe technologie, a także czego możemy się spodziewać w tym obszarze w najbliższych latach.

Jak na tym tle wypada Polska?

Jednym z głównych wniosków płynących z raportu jest to, że profesjonaliści z sektora budowlanego napotykają wiele trudności w związku z wprowadzeniem nowych narzędzi technologicznych w swoich firmach. Dla 78 proc. ankietowanych w Polsce wdrożenie technologii cyfrowych w ich organizacjach jest trudne lub bardzo trudne. Pod tym względem najlepiej wypadają Niemcy, Austria, Wielka Brytania i Czechy, gdzie łącznie około 29 proc. respondentów uważa ten proces za łatwy lub bardzo łatwy.

Choć przeszkody w rozwoju technologicznym są bardzo zróżnicowane, to w przypadku Polski wyróżniają się dwa główne czynniki. Po pierwsze, aż 23 proc. badanych uważa, że jednym z głównych wyzwań związanych z wprowadzaniem nowoczesnych technologii jest tradycyjne podejście przedstawicieli branży. Drugą poważną barierę stanowi brak szkoleń i wykwalifikowanych pracowników specjalizujących się w nowych technologiach. Taki pogląd podziela 18 proc. respondentów.

Główne czynniki, które spowalniają wprowadzanie nowych technologii
% odpowiedzi wskazujących na główne czynniki blokujące w firmach respondentów z podziałem na kraje

 

Co trzecia polska firma zwiększy inwestycje o ponad 31 proc.

Pomimo trudności z wprowadzaniem nowych technologii w organizacjach, wszystkie firmy budowlane w naszym kraju planują zwiększyć nakłady finansowe na cyfryzację w ciągu najbliższych trzech lat, z czego aż 34 proc. zamierza zwiększyć inwestycje w ten obszar o ponad 31 proc. To drugi najlepszy wynik w całym badaniu – pod tym względem lepiej wypada jedynie Australia (38 proc.).

Wzrost inwestycji w cyfryzację w ciągu najbliższych 3 lat w podziale na kraje
% odpowiedzi na temat oczekiwań dotyczących wzrostu inwestycji w firmach respondentów

Badanie PlanRadar pokazuje również, w jakie technologie firmy z branży budowlanej i nieruchomości inwestują najchętniej. Zdecydowanie najpopularniejszym obszarem w tym zakresie jest oprogramowanie do zarządzania projektami budowlanymi. W Polsce 81 proc. menedżerów zamierza zwiększyć wydatki na ten typ technologii, co stawia nasz kraj na siódmym miejscu tuż po Brazylii (96 proc.), Australii (89 proc.), Hiszpanii (88 proc.) Rumunii (86 proc.), Francji (85 proc.) czy Niemczech (82 proc.), a jednocześnie wyraźnie powyżej średniej światowej wynoszącej 77 proc.

W ostatnich latach wzrosło również zainteresowanie cyfrowymi rozwiązaniami w obszarze efektywności energetycznej, czego powodem jest wzmożona troska sektora o kwestie środowiskowe i coraz bardziej rygorystyczne przepisy europejskie. W ujęciu globalnym tylko 2/3 firm z branży budowlanej planuje zwiększyć wydatki w tym obszarze technologicznym. To mniej niż w przypadku przedsiębiorstw z Polski (74 proc.) i innych krajów takich jak Niemcy (80 proc.), Austria, Francja i Hiszpania (74 proc.).

Metodologia modelowania informacji o budowaniu, znana również jako BIM, jest trzecią technologią o największym potencjale inwestycyjnym wśród badanych ekspertów. W Polsce niemal 70 proc. menedżerów spodziewa się zwiększenia inwestycji w tę technologię, ustępując jedynie Brazylii (93 proc.), Francji (77 proc.) oraz Włochom i Hiszpanii (75 proc.).

W oczekiwaniach inwestycyjnych profesjonalistów budowlanych zaczynają wyróżniać się również inne technologie, takie jak wirtualna rzeczywistość, sztuczna inteligencja, robotyka czy druk 3D. Jednak w przypadku polskich firm tego typu rozwiązania są zdecydowanie mniej popularne.

Cyfryzacja a korzyści finansowe

W ramach badania PlanRadar zapytał profesjonalistów z branży, czy korzystają już z oprogramowania do zarządzania projektami budowlanymi (jest to obszar, w którym najwięcej, bo aż 77 proc. firm z wszystkich krajów spodziewa się wzrostu inwestycji), a jeśli tak, to jakie są szacowane oszczędności, które udało się uzyskać dzięki zastosowaniu tego rodzaju rozwiązania cyfrowego. Wyniki przedstawiają się następująco: 95 proc. respondentów uważa, że korzystanie z oprogramowania pozwoliło ograniczyć koszty realizacji projektów. Aż 35% szacuje, że oszczędność wyniosła  od 10 do 30 proc., a 33 proc., że plasuje się w przedziale 5–10 proc.

– Nie ma wątpliwości, że nowoczesne technologie będą stanowiły nieodłączny element branży budowlanej przyszłości. Ta trasnformacja dzieje się już teraz, a przedsiębiorstwa, które zaczynają inwestować w tego typu rozwiązania, będą osiągać najlepsze wyniki pod względem efektywności i wydajności realizacji projektów, co potwierdzają przeprowadzone przez nas badaniamówi Krzysztof Studziński, Regional Manager PlanRadar w Polsce i dodaje, że wyjście poza tradycyjne schematy oraz otwarcie się na nowe technologie jest więc absolutną koniecznością w drodze do osiągania biznesowych sukcesów.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną wersją badania w tym miejscu.

Przypisy