Po co inwestorowi nieaktualny BIM?

Pięć problemów ograniczających rozwój BIM w Polsce

Administration&Business

BIM to technologia, wobec której ciężko jest przejść obojętnie, myśląc długofalowo. Bardzo dobre w założeniach narzędzie musi jednak jeszcze zaczekać na wiele zmian, by dawało efektywne czasowo i finansowo korzyści w całym cyklu życia budynku. Jakie dane dostarcza BIM w praktyce? Jak może być wykorzystywany do (nie)transparentnych transakcji sprzedaży nieruchomości? Jakie problemy niesie outsourcing BIM?

Jakie to koszty i dlaczego promotorzy rozwiązania zawężają się do korzystania z BIM na etapie projektowania i budowy, a zapominają o zarządzaniu nieruchomościami w tym modelu. 

BIM nowy wymiar rozumienia inwestycji 

W roczniku „Geodetic” [2] 2018 Aleksander Szerner (prezes Stowarzyszenia BIM dla Polskiego Budownictwa), pisze: „Oczywiście BIM to informacja, która w transparenty sposób ma pokazać przebieg całego procesu budowlanego, od pierwszego szkicu projektu poprzez etap budowy i zarządzania projektem aż do fazy rozbiórki. Przygotowując harmonogram w BIM i łącząc z takimi technologiami, jak maszyny budowlane, drony, VR/AR czy Internet Rzeczy, możemy w znaczący sposób usprawnić przebieg procesu budowlanego oraz zminimalizować potencjalne ryzyka (...)”. Zgadzamy się w pełni, że taka jest idea BIM-u, będącego od kilku lat topowym tematem w zakresie zamówień publicznych na inwestycje drogowe, który staje się istotny w projektowaniu budynków komercyjnych i mieszkaniowych. Jednak i my, i autor powyższego cytatu mówimy jednogłośnie: polskie inwestycje muszą jeszcze poczekać na taki poziom BIM-u, jaki jest w założeniach. To, co aktualnie daje rynek, to kropla w morzu możliwości BIM. 

Przeanalizujmy 5 najistotniejszych, naszym zdaniem, problemów, które ograniczają rozwój BIM. Dokładny model inwestycji zawierający szczegółowe informacje o każdym z użytych elementów jest niezwykle wartościowy przy kosztorysowaniu, a co za tym idzie – przy odpowiednim wyliczeniu potrzebnych materiałów do budowy budynku. Pozwala na wydajniejszą koordynację procesu budowy, minimalizując potencjalne kol...

Czasopismo jest dostępne dla zalogowanych użytkowników.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • Dostęp do portalu
  • 6 numerów czasopisma w wersji papierowej
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych numerów
  • ... i wiele więcej!

Przypisy