Nowe technologie na rozdrożu?

Administration&Business

Nowe technologie w branży nieruchomości określane zbiorczą nazwą Property Technologies, w skrócie prop-tech, całkowicie zmieniają sposób, w jaki funkcjonował tradycyjny rynek. Największym problemem sektora prop-tech, a jednocześnie wyzwaniem, przed jakim stoi rynek nieruchomości XXI w., jest brak jednolitych standardów oraz odpowiedniej przejrzystości we wdrażaniu nowych technologii.

Tymczasem, jak podkreślają eksperci: – Standaryzacja przyczyniłaby się do wzrostu zaufania dla rodzącego się sektora prop-tech. Sektor ten rozkwita na naszych oczach, ale nadal kluczowymi problemami hamującymi cyfrową transformację pozostają fragmentaryzacja branży oraz brak odpowiedniej transparentności – przyznaje Andrew Knight, dyrektor ds. międzynarodowych standardów Królewskiej Rady Dyplomowanych Rzeczoznawców RICS. – Naszym zadaniem jest ustanowienie jednolitych standardów globalnych, w celu radzenia sobie z wyzwaniami nowej ery rynku nieruchomości – dodaje. 

O potrzebie dalszego zrównoważonego rozwoju sektora prop-tech mówi także Sean Tompkins, dyrektor generalny RICS: – Wspólne standardy mają teraz kluczowe znaczenie w zapewnieniu trwałego wzrostu dla rozwijającego się sektora prop-tech – ocenia. Według dyrektora generalnego RICS ważnym wyzwaniem przy ustalaniu nowych standardów dla wysoce innowacyjnych start-upów technologicznych jest tworzenie takich wymagań i obostrzeń, które nie powodują uszczerbku na kreatywności i indywidualnej kulturze pracy twórców sektora prop-tech. Standaryzacja nie powinna zabijać innowacyjności. – Na tym etapie digitalizacji rynku nieruchomości w Europie ważne jest, aby wszystkie europejskie start-upy zabierały gł...

Czasopismo jest dostępne dla zalogowanych użytkowników.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • Dostęp do portalu
  • 6 numerów czasopisma w wersji papierowej
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych numerów
  • ... i wiele więcej!

Przypisy