„Mierz siłę na zamiary”

FACILITY

Tytułowy zwrot pochodzi – jak wiadomo – z „Pieśni filaretów” Adama Mickiewicza, napisanej w 1820 roku. Niektórzy błędnie go interpretują, sądząc, że w omawianym powiedzeniu chodzi o to, że należy dostosować zamiary do możliwości i sił, jakie mamy, a nie porywać się z motyką na słońce, tzn. decydować się na coś, co i tak pozostaje poza naszym zasięgiem. Tymczasem wymowa Mickiewiczowych słów jest zupełnie inna. Zwrot „mierz siły na zamiary” mówi o tym, że trzeba dostosowywać możliwości do zamiarów, czyli stawiać sobie ambitne cele, a potem dążyć do ich zrealizowania, gdyż przy olbrzymiej motywacji zawsze znajdziemy w sobie siłę, by go osiągnąć.

Inny wielki człowiek Johann Wolfgang von Goethe powiedział, że „Kto nie idzie do przodu, ten się cofa”. Te słowa w biznesie dają o osobie znać szczególnie boleśnie. Raz zdobyta pozycja firmy na rynku nigdy nie jest dana na zawsze.

O powodzeniu podejmowanych działań decydują ludzie. Ich gotowość do zmian, doskonalenia umiejętności i wdrażania nowych rozwiązań. Potrzeba wdrażania zmian spoczywa nie tylko na pracodawcach, ale także na pracownikach, którym stawia się coraz wyższe wymagania.

Coraz częściej edukacja to nie etap w życiu, ale niekończący się proces odbywający się w domu, szkole, pracy, wszędzie i zawsze z pomocą różnych ludzi (nauczycieli, rodziców, współpracowników, przełożonych). Współcześnie nie mo...

Czasopismo jest dostępne dla zalogowanych użytkowników.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • Dostęp do portalu
  • 6 numerów czasopisma w wersji papierowej
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych numerów
  • ... i wiele więcej!

Przypisy