Dołącz do czytelników
Brak wyników

PROPERTY

3 listopada 2021

NR 5 (Październik 2021)

General Property: Wzmacniamy siły. Otwieramy się na nowe potrzeby i segmenty rozwoju biznesu

0 165

Co nowego w General Property?

Piotr Górnicki:
Bieżący rok okazał się rokiem zmian – zarówno personalnych w strukturach General Property, jak i planów rozwoju firmy na najbliższe miesiące – mówi Piotr Górnicki, prezes General Property, firmy FM obsługującej obecnie ponad 11 tys. nieruchomości komercyjnych w Polsce, o łącznej powierzchni ponad 6 mln m2. I skupiającej w swoich strukturach blisko 800 pracowników.

Zacznijmy od tego, że na wiosnę br. do naszego zespołu dołączył Piotr Maciąg – doświadczony ekspert z ponad 20-letnim stażem w rozwoju i zarządzaniu projektami biurowymi, handlowymi i mieszkaniowymi z sektora Real Estate. Pełniąc obowiązki wiceprezesa spółki będzie odpowiadał za działania operacyjne dwóch spółek, tj. General Property i OPCO, a dodatkowo za ekspansję usług na nowe sektory Real Estate.

Czy nowy podział ról zmienił perspektywę działań General Property i OPCO?

Piotr Górnicki:
Tak. W ramach prowadzonej reorganizacji obydwu spółek podzieliliśmy zakresy ich działań. General Property kieruje swoją ofertę do właścicieli i zarządców budynków biurowych, logistycznych i handlowych zapewniając im bieżącą obecność służb technicznych. OPCO natomiast skupi się na klientach sieciowych, dla których świadczy usługi poprzez serwisy mobilne.

Jasny podział zadań pomiędzy spółkami pozwala na lepszą organizację pracy, przejrzystość struktur organizacyjnych, a także sprawne zarządzanie zespołem, co w konsekwencji ma istotny wpływ na jakość i efektywność świadczonych usług. Stanowi też bardzo dobry potencjał do dalszego rozwoju obydwu spółek – dodał Górnicki

General Property staje przed nowymi wyzwaniami i chęcią szerszej eksploracji rynku FM. Jakie macie konkretne plany na zbliżające się kwartały?

Piotr Górnicki:
Planów mamy zawsze dużo- ale w bieżących miesiącach skupimy się zdecydowanie na realizacji tych dwóch najważniejszych, czyli otwarciu nowego działu Project Management, a także rozbudowaniu portfolio usług o rozwiązania z zakresu poprawy parametrów zdrowotnych pracy w biurach i pomieszczeniach zamkniętych.

Nowy dział i jego wyzwania? To przede wszystkim wsparcie obecnych projektów obsługiwanych przez obie spółki (General Property i OPCO) o rozwiązania projektowe i inżynieryjne w obszarze modernizacji i remontów, fit-outów, czy też prowadzenia niedużych projektów budowlanych. Tworząc nowy dział z jednej strony myślimy o usprawnieniach, które pozwolą naszym klientom (czyt. zarządcom i właścicielom nieruchomości) ograniczyć koszty eksploatacji budynku i podnieść wartość nieruchomości. Z drugiej strony wiemy, że wraz z eksploatacją budynku jego atrakcyjność spada. Stąd w ofercie General Property stawiamy na profesjonalne usługi fit-out oraz modernizacji – aby zwiększyć estetykę i funkcjonalność przestrzeni, czyniąc ją bardziej nowoczesną i pełną udogodnień.

Nowy dział Project Management będzie skupiał doświadczonych specjalistów z zakresu instalacji przeciwpożarowych, wentylacji i klimatyzacji, a także sanitarnych i elektrycznych. Szeroki know how zespołów wielobranżowych i ich projektowe doświadczenie pozwoli nam wzmocnić potencjał wykonawczy naszych spółek – dotrzeć do nowych klientów i obszarów działania, dodał Górnicki. 

Drugim wyzwaniem dla General Property jest poprawa zdrowotnych parametrów pracy w pomieszczeniach zamkniętych (biura, galerie handlowe, restauracje, hotele…) poprzez instalację filtrów HEPA i technologii oczyszczania powietrza w systemach wentylacyjnych i klimatyzacji. Czyste powietrze – pozbawione drobnoustrojów chorobotwórczych, w tych cząstek smogu, wirusa SARS-CoV-2, pleśni, grzybów, a nawet alergenów bez wątpienia wpływa na zdrowie i samopoczucie pracowników. To z kolei przekłada się na mniejszą absencję chorobową i możliwość utrzymania pracy stacjonarnej – co w dobie pandemii stanowi istotny czynnik, który wpływa m.in. na popyt wynajmu powierzchni biurowej.

Problem wzmożonej transmisji zagrożeń bakteriologicznych drogą kropelkową wzrasta szczególnie w sezonie jesienno-zimowym. Z tego względu, aby pomóc właścicielom i zarządcom nieruchomości zwiększyć poziom higienizacji ich budynków zdecydowaliśmy się na ofertę systemów oczyszczania powietrza – w oparciu o najwyższej klasy technologię NASA. Technologia promieniowej Jonizacji Katalitycznej RCI®ActivePure, o której mowa wykazuje skuteczność w neutralizacji drobnoustrojów na poziomie niemal 99,9% – i to zaledwie w ciągu 30 minut od uruchomienia urządzenia. Technologię możemy montować m.in. w pomieszczeniach z podwieszanymi sufitami, gdzie ingerencja z systemami wentylacyjnymi w budynku jest zwyczajnie utrudniona – dodał Górnicki.
 

POLECAMY


Rynek technicznej obsługi nieruchomości zmienia się, nabiera coraz większego znaczenia i tempa. Przyczyniła się do tego z pewnością pandemia koronawirusa. Czym jest FM dziś według General Property?

Piotr Maciąg:
Pandemia przyśpieszyła pewien trend związany ze zdalnym funkcjonowaniem i zarządzaniem pewnych obszarów nieruchomości. W codziennej pracy – również tej związanej z techniczną obsługą nieruchomości – upowszechniły się e-narzędzia do komunikacji online z klientem.

Nie przebywając bezpośrednio na terenie obiektu – jesteśmy w stanie ocenić m.in. sprawność urządzeń - czy działają, są wyłączone lub gromadzone dane zapowiadają awarię.

Jednak bez względu na udoskonalenia cyfrowe – człowiek/specjalista jest niezbędny na miejscu w budynku. Codziennie dokonuje obchodu budynku, kontroluje stan całej infrastruktury technicznej, wszystkich urządzeń i instalacji. Ocenia ich kondycję i w razie zagrożenia może od razu podjąć działania naprawcze – co zapobiega stratom i przestojom w funkcjonowaniu nieruchomości.

W branży technicznej obsługi nieruchomości nie możemy zupełnie wyeliminować czynnika ludzkiego, który odpowiada za pełną koordynację systemów i instalacji budynkowych. Obecność pracownika fizycznego na terenie obiektu jest niezbędna.

A jak będzie się kształtowała branża w najbliższych miesiącach, latach? Macie jakieś swoje przewidywania?

Piotr Górnicki:
Przyszłość branży FM jest niezachwiana. W moim odczuciu FM stanie się integralną częścią zarządzania nieruchomością – bowiem z perspektywy zarządcy nieruchomości ścisła współpraca z jedną firmą, odpowiedzialną za kompleksową obsługę techniczną budynku jest dla niego lepszym rozwiązaniem, aniżeli kontrola pracy wielu podwykonawców. Facility Manager ma swój zespół specjalistów z wielu branż, zna budynek, jego stan techniczny, kontroluje jakość pracy systemów i urządzeń budynkowych. Na bieżąco śledzi potrzeby budynku – jednym słowem ma realny wpływ na zwiększanie wartości nieruchomości i kontrolę kosztów jej utrzymania – co jest bliskie strategii Asset Managera.

W tym znaczeniu myślę, że możemy się zatem spodziewać zmian w modelu zarządzania nieruchomością. Część kompetencji Property Managera przejmą działy AM – bo już obecnie obserwujemy, że te relacje się zacieśniają. A doradztwem i wsparciem technicznym dla AM będą firmy Facility Management.

Dziękuję za rozmowę

"Dowiedz się więcej o General Property"

Przypisy