Dołącz do czytelników
Brak wyników

FACILITY , News

10 maja 2021

Zastosowania i korzyści instalacji gazowej na gaz płynny (LPG)

0 97

W Polsce mamy wiele obszarów, które są pozbawione dostępu do gazu ziemnego albo ich zapotrzebowanie na energię przekracza możliwości przesyłowe istniejącej sieci gazowej. W takich sytuacjach alternatywnym rozwiązaniem dla mieszkańców, przedsiębiorców, instytucji publicznych i samorządów jest gaz płynny (LPG). Gaz płynny zapewnia analogiczny komfort i bezobsługowe użytkowanie jak gaz ziemny. Pozwala również skutecznie walczyć ze smogiem.

Gaz płynny to uniwersalne paliwo, które dzięki wysokiej i stabilnej wartości opałowej ma zastosowanie do:

POLECAMY

  • Ogrzewaniu budynków, m.in. domów jednorodzinnych i wielorodzinnych, hal magazynowych i produkcyjnych, budynków inwentarskich, powierzchni usługowo-handlowych, hoteli i pensjonatów.
  • Podgrzewaniu ciepłej wody użytkowej, w tym w hotelach i ośrodkach spa
  • Zasilaniu kuchni
  • Produkcji ciepła i pary technologicznej
  • Różnorodnych procesach w rolnictwie i przemyśle (np. do zasilania suszarni zbóż).

Instalacja gazowa zasilana LPG sprawdza się zarówno przy nowych inwestycjach, jak i w sytuacjach, kiedy konieczna jest wymiana przestarzałych systemów grzewczych. Zbiornik lub park zbiornikowy na paliwo (zbiorniki naziemne lub podziemne) jest instalowany poza budynkiem, na wydzielonej części działki, więc nie ma potrzeby wyodrębniania pomieszczeń na tradycyjną kotłownię i składowanie opału. Ponadto instalacja może być wykonana w takim standardzie, że w przyszłości może służyć do odbioru gazu ziemnego bez konieczności modernizacji instalacji. Zalet instalacji na gaz płynny jest jednak dużo więcej.

Gaz płynny jest już dobrze znanym źródłem energii wśród osób, które planują budowę domu na obszarach niezgazyfikowanych lub rozważają zmianę ogrzewania na bardziej wygodne i przyjazne środowisku. Jednak to medium staje się coraz bardziej popularne również wśród inwestorów biznesowych. Oto kilka powodów, dlaczego inwestorzy biznesowi powinni rozważyć budowę instalacji gazowej na gaz płynny.
 


Oszczędność kosztów

Po pierwsze, inwestor może kupić tańszy grunt pod budowę na terenie bez dostępu do gazu ziemnego z sieci, a zyskuje tak samo komfortowe źródło energii jak gaz ziemny. W związku z tym, że instalacja jest bezobsługowa, nie jest potrzebny pracownik, który będzie odpowiadał za zaopatrzenie w opał, jego składowanie oraz obsługę instalacji. W przypadku, gdy inwestor zdecyduje się na zmianę źródła zasilania z oleju opałowego na gaz płynny, to jego roczne wydatki na paliwo mogą być nawet o 30% niższe. To oznacza, że w niektórych przypadkach inwestycja w wymianę instalacji może się zwrócić już nawet po roku użytkowania.

Oszczędność czasu

Instalacja zbiornikowa na gaz płynny jest bezobsługowa. Jeżeli inwestor wybierze telemetryczny sposób rozliczeń, to dostawca zdalnie monitoruje poziom gazu w zbiorniku i informuje klienta o konieczności uzupełnienia paliwa. Faktury są wystawiane w cyklach miesięcznych, zgodnie z faktycznym zużyciem, na podstawie zdalnych odczytów gazomierza. Zdecydowana większość klientów decyduje się na elektroniczne faktury oraz dostęp do portalu klienta, gdzie widzi wszystkie rozliczenia z dostawcą. Oczywiście klient może też wybrać tradycyjną formę rozliczeń – płatność za dostarczony gaz.

Bezpieczeństwo

Gaz płynny jest paliwem przyjaznym środowisku. Nie przyczynia się do powstawania smogu. Dostawca dba o regularne rewizje i przeglądy zbiorników. Zapewnia również 24-godzinny serwis instalacji.

Minimum zaangażowania inwestora

Inwestycja jest realizowana kompleksowo – od projektu do dostawy gazu. W czasie procesu inwestycyjnego nad przebiegiem prac czuwają doświadczeni specjaliści. Przez cały okres współpracy klient biznesowy ma swojego opiekuna, z którym dokonuje uzgodnień dotyczących cen rozliczeniowych i warunków dostaw paliwa.

https://www.gaspol.pl

Dane do kontaktu
Agnieszka Szostak
Specjalista ds. Rozwoju Rynku i Sprzedaży GASPOL S.A.
Tel. 606 800 585
E-mail:
agnieszka.szostak@gaspol.pl

Przypisy