Rynek ochrony osób i mienia w Polsce – wyzwania i szanse w 2024 r.

FACILITY

Rozwój technologiczny ma ogromny wpływ na niemal wszystkie branże usług w Polsce. Rynek ochrony i sposoby świadczeń w tej dziedzinie są przykładem jednego z najbardziej i najszybciej zmieniających się sektorów. Jakie wyzwania stoją przed tą branżą i jak je rozwiązywać? O tym w wywiadzie z redaktor prowadzącą „REM” opowiada Aleksander Wilczewski, dyrektor ZARZĄDZAJĄCY BauWatch Polska.

Maria Bajan: Jakie nowe technologie wprowadzono w branży w ciągu ostatnich lat i jak wpłynęły one na sposób świadczenia usług ochrony?

Aleksander Wilczewski
: Cofnijmy się o krok i przyjrzyjmy się sposobowi świadczenia usług ochrony. Przez wiele lat firmy polegały na tradycyjnych metodach zabezpieczania placów budowy, ale środki te okazały się niewystarczające w zapobieganiu kradzieży cennych materiałów. Czynniki ludzkie i atmosferyczne ograniczają zasoby ochrony, a włamywacze łatwo pokonują bramy i ogrodzenia na budowie. Akty kradzieży stały się bardziej przemyślane, przez co potrzebne było nowe rozwiązanie w zakresie bezpieczeństwa, które chroniłoby obiekty bardziej efektywnie bez dodatkowego budżetu.
Wraz z rozwojem sztucznej inteligencji (AI – Artificial Intelligence) i uczenia maszynowego (ML – Machine Learning) pojawiły się nowe możliwości. Technologia znacząco zmieniła branżę bezpieczeństwa, wprowadzając coraz bardziej inteligentne systemy nadzoru oraz zautomatyzowane mechanizmy wykrywania i reagowania na incydenty. Te innowacje zwiększają wydajność operacyjną środków bezpieczeństwa dzięki wykorzystaniu możliwości analizy obszernych zbiorów danych. Pozwala to na identyfikację skomplikowanych wzorców i zachowań, a także umożliwia z niezwykłą dokładnością przewidywanie potencjalnych zagrożeń.
Co więcej, AI i ML ułatwiają automatyzację wielu rutynowych zadań, usprawniając procesy bezpieczeństwa. W rezultacie zespoły ds. bezpieczeństwa mogą skuteczniej alokować swoje zasoby, koncentrując się na krytycznych kwestiach i minimalizując wpływ fałszywych alarmów.

MB: Jakie zatem wyzwania dotyczące bezpieczeństwa nabrały, a jakie straciły na znaczeniu?

AW:
Według najnowszego raportu BauWatch na temat przestępczości na placach budowy 56% respondentów potwierdza, że stała się ona bardziej zaawansowana w ostatnim roku. Możemy to również zaobserwować po samych przypadkach kradzieży, z którymi nasi klienci mają do czynienia na placach budowy.
Badanie pokazuje ponadto, że w 42% złodziejami okazują się osoby mające dostęp do informacji poufnych. Znają one wszystkie słabości systemu bezpieczeństwa. Sprawia to, że przestępstwu tego rodzaju najtrudniej zapobiec. Na przykład, jeśli firma korzysta z usług strażników lub patroli ochrony, wtajemniczeni pracownicy mogą znać schematy działania i czasu pracy personelu, dzięki czemu łatwiej będzie zaplanować kradzież. Aby temu przeciwdziałać, wymagane są takie rozwiązania, które mogą chronić obiekt 24/7, nie zależą od osób wtajemniczonych i bardzo szybko reagują na intruzów.

Wraz z rozwojem nowych technologii prywatność danych staje się coraz ważniejsza. Wymaga to od podmiotów zajmujących się bezpieczeństwem opracowania zasad zarządzania danymi i solidnej strategii produktowej w celu dostosowania ich do rygorystycznych przepisów dotyczących prywatności, takich jak ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO). Chociaż firmy ochroniarskie mogą używać oprogramowania do wykrywania i klasyfikowania obiektów, zaawansowane technologie, takie jak rozpoznawanie twarzy, są w wielu sytuacjach zabronione.

Innym przykładem są nagrywanie wideo i przechowywanie danych – aby zapewnić zgodność z przepisami, należy wdrożyć określone zasady.

MB: Sztuczna inteligencja z pewnością należy do tych technologii. Czy widzi Pan jakieś konkretne przykłady zastosowania tego narzędzia?
AW:
Sztuczna inteligencja i analiza danych w ogromnym stopniu przekształcają rozwiązania bezpieczeństwa, umożliwiając systemom natychmiastowe monitorowanie i analizowanie ogromnych zbiorów danych. Ewolucja skutkuje znacznie zwiększoną dokładnością i opłacalnością tego rozwiązania, ukazując postęp w sposobie prowadzenia operacji bezpieczeństwa oraz zapewniając optymalne wykorzystanie zasobów.

Integracja AI ułatwia szczegółowe podejście do bezpieczeństwa, w którym wykrywanie i analiza obiektów są stale udoskonalane, by dokładniej identyfikować zagrożenia. Ta precyzja znacząco poprawia czas reakcji, koncentrując wysiłki na rzeczywistych włamaniach, a także optymalizując efektywność operacyjną.
Zaawansowane systemy monitorowania oparte na sztucznej inteligencji zapewniają całodobową ochronę, alarmując policję lub patrole bezpieczeństwa tylko wówczas, gdy jest to absolutnie konieczne. Ta innowacja ogranicza niepotrzebne wydatki związane z fałszywymi alarmami, dając finansowe i operacyjne korzyści płynące z tych technologii.

MB: A co ze szkoleniami personelu? Czy można te technologie zastosować również na tym polu?

AW:
W branży zabezpieczeń innowacje prowadzą do rozwoju nowych technologii, na przykład wykorzystania złożonego i kompleksowego oprogramowania. Zmusza nas to do ciągłego szkolenia i rozwoju naszych pracowników. Aby nadążyć za wszystkimi zmianami, korzystamy z wewnętrznych inicjatyw szkoleniowych, zewnętrznych partnerstw edukacyjnych, staży w BauWatch i różnych działań w zakresie współpracy między instytucjami edukacyjnymi a naszą firmą. Dzięki temu zarówno obecni, jak i nowo zatrudnieni pracownicy mogą pracować z naszą technologią, rozwiązaniami i współpracować z klientami.

MB: Prężnie rozwijacie działalność Bau-Watch, wkrótce pojawicie się na polskim rynku. W jaki sposób ten rynek różni się od innych, na których obecnie działacie?

AW:
BauWatch obecny jest w 10 państwach, w tym w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Holandii, Hiszpanii i Francji. Zaobserwowaliśmy, że polski rynek jest wyjątkowy pod względem wdrażania innowacyjnych technologii. Jak wynika z naszych badań, przedsiębiorstwa budowlane w Polsce nadal stosują ogrodzenia obwodowe, strażników na miejscu i reflektory jako podstawowe środki ochrony swoich placów budowy, podczas gdy niektóre podmioty zaczęły testować stosunkowo proste tymczasowe rozwiązania CCTV (closed circuit television).

Duże firmy budowlane, będące naszymi klientami od 10 lat, zwróciły się do nas z prośbą o zapewnienie takiego samego poziomu bezpieczeństwa dla ich oddziałów w Polsce. Był to wyraźny sygnał, że rynek potrzebuje nowych rozwiązań do ochrony obiektów. Tak więc polski sektor jest dla nas bardzo ważny i widzimy w nim duży potencjał rozwoju.


MB: Jakie są prognozy dotyczące rozwoju branży w Polsce na najbliższe lata? Czy są jakieś kluczowe czynniki, które będą miały wpływ na jej rozwój?

AW:
Podczas gdy tradycyjna ochrona osobowa jest nadal dominującym środkiem bezpieczeństwa, to wielu uczestników rynku ma trudności z zatrudnieniem wystarczającej liczby pracowników ochrony, by sprostać wymaganiom. Jednocześnie wzrósł poziom wynagrodzeń, co wywiera dodatkową presję kosztową na tradycyjne firmy ochroniarskie. W rezultacie niektóre z nich obecnie oferują kombinację wielu środków bezpieczeństwa, w tym eksperymentalne tymczasowe rozwiązania CCTV, aby sprostać tym wyzwaniom. Będziemy świadkami kontynuacji tego trendu w Polsce, ponieważ klienci mogą uzyskać lepszą obsługę za te same lub nawet niższe pieniądze w porównaniu z tradycyjną ochroną.

Poza tym nowe technologie stale się rozwijają i wprowadzają wiele możliwości optymalizacji rozwiązań. Jedną z podstawowych zasad w BauWatch jest wykorzystywanie nowych systemów do optymalizacji operacyjnej, co pozwala naszemu zespołowi skupić się na rozwiązywaniu spraw i dalszym udoskonaleniu naszego rozwiązania. W zeszłym roku wprowadziliśmy usprawnienia w oprogramowaniu do wykrywania zagrożeń, co spowodowało zmniejszenie liczby fałszywych alarmów o 40%. To ulepszenie umożliwiło naszemu zespołowi w centrum monitorowania alarmów, zwiększenie wydajności, a także pozwoliło naszym operatorom poświęcić więcej czasu na zarządzanie rzeczywistymi incydentami, które stanowią realne zagrożenie.

Kolejnym trendem jest personalizacja i elastyczność. Z rozmów z naszymi klientami we wszystkich 10 państwach, w których działamy, wynika, że rośnie zapotrzebowanie na rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa dla różnych typów i rozmiarów obiektów. Dotyczy to również Polski – wraz z rosnącym naciskiem na kwestie klimatyczne, rośnie liczba nowych projektów czystych technologii i farm zielonej energii budowanych w całej Europie. Wziąwszy pod uwagę kosztowne materiały zaangażowane w te projekty, odległe obszary budowy, widać, że istnieje zapotrzebowanie na rozwiązania, które można dostosować do dowolnej wielkości obszaru i które mogą działać bez dostępu do  energii elektrycznej.

Wreszcie, obserwujemy proaktywność naszych klientów. W 2023 roku inflacja znacznie zwiększyła koszty podstawowych materiałów przemysłowych, wpływając na sektor budowlany. Zauważyliśmy, że klienci podejmują proaktywne działania w celu zabezpieczenia swoich placów budowy. Takie podejście pomaga im uniknąć zakłóceń w harmonogramie budowy oraz dodatkowych wydatków związanych ze skradzionymi materiałami.

MB: Dziękuję za rozmowę i życzę samych sukcesów na polskim rynku!

Przypisy