Umowa deweloperska – waloryzacja ceny w czasach inflacji

RESIDENTIAL

Okazuje się, że zainteresowanie postanowieniami waloryzacyjnymi wśród klientów deweloperów w ostatnim czasie znacząco wzrosło. Jak nietrudno się domyślić, wynika to przede wszystkim z wysokiej inflacji i szybkiego wzrostu cen materiałów budowlanych.

Inwestorzy zawierają często umowy deweloperskie na bardzo początkowym etapie realizacji inwestycji, na przykład przed wszczęciem jakichkolwiek prac, a moment zbycia następuje po ukończeniu inwestycji (np. za dwa lata). Jednocześnie w umowach z generalnymi wykonawcami znajdują się klauzule waloryzacyjne, na przykład na wypadek wzrostu cen materiałów budowlanych, co może skutkować zwiększeniem kwoty końcowego wynagrodzenia dla generalnego wykonawcy. Aktualnie w czasach inflacji takie klauzule zyskują na aktualności. W rezultacie deweloper ponosi wyższy koszt realizacji inwestycji, który siłą rzeczy winduje ceny lokali i determinuje wprowadzanie podobnych postanowień do umów z nabywcami lokali. Niemniej wprowadzenie klauzuli waloryzacyjnej do umowy deweloperskiej, a więc zawieranej z konsumentem, budzi większe kontrowersje i nie jest takie proste jak w przypadku umowy o generalne wykonawstwo (relacja przedsiębiorca–przedsiębiorca). Problematyka jest o wiele bardziej złożona na płaszczyźnie konstruowania takiej klauzuli.

REKLAMA

Wziąwszy pod uwagę, że umowa deweloperska t...

Czasopismo jest dostępne dla zalogowanych użytkowników.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • Dostęp do portalu
  • 6 numerów czasopisma w wersji papierowej
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych numerów
  • ... i wiele więcej!

Przypisy