Dołącz do czytelników
Brak wyników

INVESTMENT & CONSTRUCTION

28 czerwca 2022

NR 3 (Czerwiec 2022)

Skanska na drodze do osiągnięcia neutralności klimatycznej

0 99

Skanska to jedna z pierwszych, dużych firm budowlanych na świecie, których cel klimatyczny został uznany przez Science-Based Target Initiative jako zgodny z wytycznymi porozumienia paryskiego. Od wielu lat firma raportuje swój ślad węglowy dzięki stale ulepszanym procedurom gromadzenia danych o emisji CO2 do atmosfery. W jaki sposób deweloper śledzi i mierzy efekty realizacji celu klimatycznego? Przedstawiamy inspirujące studium przypadku.

Skanska od kilku lat systematycznie dąży do realizacji celu klimatycznego, określonego dla wszystkich spółek Grupy. Jego główne założenia to redukcja emisji CO2, za który firma jest odpowiedzialna, z uwzględnieniem również inwestycji realizowanych i dostarczanych na rynek – do 2030 roku o 50% (względem 2020 r.) oraz osiągnięcie w tym zakresie neutralności do 2045 roku.

POLECAMY

Czym jest neutralność klimatyczna dla dewelopera?

Według założeń celu klimatycznego Skanska do 2045 roku wszystkie budynki spółki mieszkaniowej będą bliskie zero-emisyjności lub zero-emisyjne – oznacza to, że przy pewnej skali działań kompensacyjnych netto nie będą emitować gazów cieplarnianych do atmosfery. Dzięki wyposażeniu w odpowiednie technologie mają one produkować energię w obrębie samego budynku, zaspokajając możliwie wysoki poziom zapotrzebowania – na energię zarówno cieplną, jak i elektryczną. Ewentualna różnica ma być z kolei kompensowana poprzez biznesowe działania firmy, czyli skupywanie emisji, za które nadal będzie odpowiedzialna.
Neutralność klimatyczna, do której dąży Skanska, oznacza ciągłe obniżanie śladu węglowego, za który odpowiada firma, ponieważ to właśnie CO2 jest głównym źródłem rosnącej globalnie temperatury i tym samym kryzysu klimatycznego.

Pierwsza na świecie istotna certyfikacja Science-Based Target Initiative dla firmy budowlanej

Cel Grupy Skanska został pod koniec minionego roku uznany i potwierdzony przez Science-Based Target Initiative jako zgodny z założeniami klimatycznego porozumienia paryskiego, zmierzającego do ograniczenia globalnego ocieplenia. Co istotne, była to pierwsza na świecie certyfikacja SBTi dla tak dużej firmy budowlanej.

Science-Based Target Initiative to inicjatywa oparta na współpracy pomiędzy CDP, World Resources Institute, WWF oraz założoną przez ONZ organizacją Global Compact, skupiającą liderów zrównoważonego biznesu. Głównym celem Science-Based Target Initiative jest promowanie najlepszych praktyk w zakresie redukcji emisji CO2 oraz pomaganie firmom, które wyznaczają cele klimatyczne, w zgodzie z najnowszymi osiągnięciami wiedzy naukowej.

Uznanie celu klimatycznego Skanska przez Science-Based Target Initiative jest gwarancją tego, że jego określenie i realizacja oparte są na aktualnej wiedzy naukowej i cyklicznie monitorowane. Informacje te stanowią obiektywną formę potwierdzenia tego, że dana firma zgodnie z naukową metodologią określiła cel klimatyczny, mierzy go i wprowadza działania, które mają doprowadzić do jego realizacji.

Aby otrzymać certyfikację Science-Based Target Initiative należy spełnić wiele wymagań proceduralnych i operacyjnych, spójnych z wymaganiami niezależnych instytucji, takich jak Greenhouse Gas Protocol.
 

Platforma, która monitoruje wszystkie emisje spółki mieszkaniowej Skanska

Skanska Residential Development Poland na bieżąco śledzi postępy działań w ramach wyznaczonego celu klimatycznego Grupy, dzięki systematycznemu raportowaniu śladu węglowego całej organizacji.

W ubiegłym roku firma stworzyła cyfrową platformę analityczną, która pozwala na monitorowanie wszystkich naszych emisji CO2. Dzięki temu w jednym miejscu gromadzone są informacje o wskaźnikach z każdego obszaru działalności firmy – zarówno te dotyczące codziennego funkcjonowania biznesu, takie jak zużycie energii w biurach, ogrzewanie budynków biurowych, emisja CO2 spowodowana delegacjami i podróżami służbowymi, zużycie energii na placach budowy, jak i – a właściwie przede wszystkim – wskaźniki efektywności energetycznej naszych projektów. Pozwala to obserwować całościowy obraz sytuacji, w której w danym momencie znajduje się nasza firma, analizować poszczególne okresy oraz prognozować i modelować przyszłość.

Dane zebrane przez spółkę dzielone są na trzy główne kategorie oparte na międzynarodowej metodologii Greenhouse Gas Protocol (GGP), czyli globalnym standardzie pomiarów i zarządzania emisjami gazów cieplarnianych, przeznaczonym zarówno dla biznesu, jak i sektora publicznego.

Kategorie te obejmują: emisje bezpośrednie, czyli te pochodzące z posiadanych lub kontrolowanych źródeł energii, pośrednie – powstałe na skutek używania zakupionej energii elektrycznej i cieplnej oraz emisje pośrednie, nieuwzględnione w poprzedniej kategorii – czyli takie, które wygenerowały na przykład delegacje, podróże służbowe pracowników i użytkowanie produktów sprzedawanych przez organizację.

Certyfikacja BREEAM i cel klimatyczny

Realizacja celu klimatycznego to nadrzędny priorytet spółki mieszkaniowej Skanska. Jego realizacja to przede wszystkim maksymalizacja efektywności energetycznej każdego budynku, który jest projektowany i dostarczany klientom. Między innymi dlatego każda z inwestycji Skanska Residential Development Poland certyfikowana jest w systemie BREEAM, a poziom certyfikacji nowych projektów jest konsekwentnie podnoszony. Oznacza to, że jako deweloper firma musi spełnić wiele pogrupowanych na dziesięć głównych kategorii norm jakościowych, które wykraczają poza obowiązujące wymagania prawne. Wspomniane kryteria to: zarządzanie placem budowy, zdrowie i dobre samopoczucie, energia, transport, woda, użyte materiały, odpady, ekologia i poszanowanie terenu, zanieczyszczenia oraz innowacyjność.

Przypisy