PlanRadar: Biura przyszłości cechować będzie elastyczność oraz troska o środowisko i zdrowie pracowników

News

Pandemia COVID-19 nieodwracalnie zmieniła nasze podejście do przestrzeni biurowych. W wielu firmach praca stacjonarna trwale ustąpiła miejsca pracy zdalnej i hybrydowej. Z badania „Biura przyszłości” – przeprowadzonego przez PlanRadar – wynika, że w najbliższych dekadach trend ten będzie jeszcze silniejszy. Co więcej, eksperci przewidują także znaczny wzrost znaczenia elastycznych biur i przestrzeni coworkingowych oraz zwiększenie nacisku na zrównoważony rozwój oraz komfort pracowników.

W czerwcu 2022 roku PlanRadar przeprowadził projekt badawczy dotyczący przyszłych kierunków, priorytetów i strategii dla architektury. Na jego podstawie zidentyfikowane zostały globalne trendy, za którymi będą podążyć architekci oraz firmy wykonawcze z całego świata. Osobną część analizy poświęcono przestrzeniom biurowym i temu, jakie funkcje będą one pełnić w najbliższej w przyszłości. W badaniu wzięli udział eksperci i przedstawiciele firm z USA, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Austrii, Francji, Hiszpanii, Czech, Słowacji, Węgier, Włoch, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, a także Polski.

Świat w czasach „home office”

Ponad 90 proc. przedstawicieli wszystkich biorących udział w badaniu krajów przewiduje, że w ciągu najbliższych kilkudziesięciu lat praca zdalna jeszcze bardziej się upowszechni. Oznacza to, że przestrzenie biurowe nie będą już w pełni eksploatowane, a możliwe, że w niektórych przypadkach w ogóle nie będą potrzebne. Wyjątek stanowi Hiszpania, w której eksperci i architekci jako jedyni nie spodziewają się wzrostu liczby osób pracujących z domu.

Masowe przechodzenie na pracę zdalną lub hybrydową w trakcie pandemii zmieniło obraz rynku biurowego, jaki znaliśmy do tej pory. Wiele firm odkryło, że nie potrzebuje już tak dużej powierzchni biurowej do prowadzenia swojej działalności, przenosząc część swoich zasobów do przestrzeni coworkingowych, które stają się coraz popularniejszym wyborem wielu korporacji. Zwolennicy tego typu rozwiązań mogą liczyć przede wszystkim na możliwość wynajmu skrojonego na miarę aktualnych potrzeb, co w rezultacie przynosi odczuwalne oszczędności.
 


- Biuro ewidentnie przestało być miejscem, w którym wykonuje się wszelkiego rodzaju prace. Teraz robi się tam głównie te czynności i zadania, które wymagają współpracy i których nie można wykonać zdalnie. Może się więc zdarzyć, że jednego dnia do siedziby firmy nie przyjdzie nikt, a drugiego z jej przestrzeni będzie musiało skorzystać kilka zespołów. Dlatego elastyczny wynajem ma przede wszystkim sens ekonomiczny – mówi Bartek Pietruszewski, Country Manager PlanRadar w Polsce. – Już teraz widzimy, że liczba obiektów coworkingowych w Polsce przyrasta błyskawicznie. W ciągu zaledwie sześciu lat zwiększyła się ona prawie sześciokrotnie. Spodziewamy się dalszego intensywnego rozwoju tego segmentu rynku i utrzymania wspomnianego trendu. – dodaje.

Pracownik i środowisko na pierwszym miejscu

Z raportu PlanRadar wynika, że w najbliższej przyszłości możemy się także spodziewać znacznych zmian obejmujących charakter, układ, wyposażenie i aranżację biurowych wnętrz. Specjaliści uważają też, że zrównoważony rozwój będzie kluczową cechą przestrzeni biurowych przyszłości. W Europie trend ten jest szczególnie istotny z uwagi na dyrektywy UE, które zakładają osiągnięcie całkowitej neutralności klimatycznej do 2050 roku. Nie bez znaczenia są jednak coraz donośniejsze głosy zarządców nieruchomości i pracowników, którzy naciskają, aby oddawane do ich użytku obiekty były jeszcze bardziej ekologiczne.

Co więcej, projektanci z USA, Wielkiej Brytanii, Austrii, Francji i Polski przewidują, że na znaczeniu zyska przyznawana obiektom zapewniającym korzystny wpływ na zdrowie i samopoczucie pracowników certyfikacja WELL. Zdaniem specjalistów rozwiązania sprzyjające komfortowi pracy takie jak czystość powietrza i wody czy zapewnienie strefy do ćwiczeń oraz miejsc do wypoczynku staną się w najbliższej przyszłości normą, a nie jedynie miłym dodatkiem.

- Pandemia, skutki globalnego ocieplenia i kryzys energetyczny znacząco wpłynęły na to jak obecnie postrzegamy nasz świat. Zmiany w tym podejściu nie ominęły budownictwa, które kładzie coraz większy nacisk na ekologię oraz zdrowie człowieka. Spodziewamy się, że w najbliższych dekadach trend ten nabierze jeszcze większego znaczenia, dzięki czemu nowopowstałe przestrzenie biurowe będą przyjazne nie tylko dla ludzi, ale i środowiska – podkreśla Bartek Pietruszewski.
 


Więcej na temat wyników badania „Biura przyszłości” można przeczytać tutaj.

***

PlanRadar to oparte na chmurze oprogramowanie dla branż budowlanej oraz nieruchomości. Powstało w Wiedniu w 2013 roku. Jak dotąd firma pozyskała już ponad 11 tys. klientów w 50 krajach na całym świecie i stabilnie rozwija współpracę z wiodącymi firmami w Polsce.

Aplikacja PlanRadar ma zastosowanie na różnych etapach inwestycji – od fazy projektowej, poprzez budowę, aż po wykończenie i zarządzanie obiektem. Aplikacja gromadzi w jednym miejscu kompletną dokumentację oraz informacje na temat stanu projektu. Umożliwia łatwe zarządzanie zadaniami związanymi z realizacją projektu i usuwaniem usterek. PlanRadar łączy dużą funkcjonalność z łatwością wdrożenia i obsługi. Z aplikacji można korzystać na komputerach oraz urządzeniach z systemami Windows, Android i iOS. Zarówno samo oprogramowanie, jak i wsparcie są dostępne w języku polskim. Pierwsze szkolenie pozwalające na rozpoczęcie efektywnego korzystania z narzędzia trwa tylko 10 minut.

PlanRadar działa w przejrzystym modelu abonamentowym, bez dodatkowych opłat za wdrożenie oraz ukrytych kosztów

Przypisy