Nieruchomości premium przyciągają klientów nawet w czasie kryzysu

RESIDENTIAL

Rosnący stabilnie od wielu lat segment nieruchomości premium pozwala na pomnażanie kapitału. Co szczególnie ważne w obecnej sytuacji – długofalowo umożliwia też ochronę zgromadzonych środków przed utratą wartości. Między innymi dlatego świadomi inwestorzy, chcąc zdywersyfikować swój portfel inwestycyjny, lokują średnio 20–30% swoich aktywów w zakup luksusowych, unikalnych nieruchomości.

Bijąca rekordy inflacja i ciągle rosnące stopy procentowe powodują, że sytuacja gospodarcza jest niepewna i trudna do przewidzenia.

Przy obecnie niekorzystnej koniunkturze nasuwa się pytanie, jak w dłuższej perspektywie zabezpieczyć swój kapitał, by nie uległ dewaloryzacji. Doświadczenia z poprzednich lat pozwalają wyróżnić pewne prawidłowości i wskazać instrumenty, które pozostają najbardziej odporne na rynkowe spowolnienie i tym samym mogą stanowić ważny element dywersyfikacji portfela inwestycyjnego w obecnej sytuacji gospodarczej. Do tej grupy należą dobra luksusowe, w tym apartamenty typu premium.

POLECAMY

Portfel na solidnych fundamentach

W czasie kryzysu w latach 2007–2009 wielu inwestorów straciło znaczną część swojego kapitału, w tym nawet do 75% na dotychczas dochodowej ropie naftowej. Z kolei rynek obrotu srebrem i akcjami odnotował spadek do 55%, a Warszawski Indeks Giełdowy (WIG) aż do 70%. Jedną z nielicznych metod na wyjście obronną ręką z tamtego kryzysu okazało się inwestowanie w nieruchomości. Z danych Narodowego Banku Polskiego (NBP) wynika, że ceny transakcyjne co prawda wówczas spadły, ale średnio tylko o niecałe 10% – w stosunku...

Czasopismo jest dostępne dla zalogowanych użytkowników.

Jak uzyskać dostęp? Wystarczy, że założysz bezpłatne konto lub zalogujesz się.
Czeka na Ciebie pakiet inspirujących materiałów pokazowych.
Załóż bezpłatne konto Zaloguj się

Przypisy