Dołącz do czytelników
Brak wyników

FACILITY

3 listopada 2021

NR 5 (Październik 2021)

Dobry zarządca? Zarządza cyfrowo

0 88

W dobie nieustannych zmian technologicznych i społecznych, cyfrowa transformacja nie jest już jedynie melodią przyszłości, a ważnym krokiem, od którego może zależeć dalsze powodzenie naszego biznesu. Według najnowszego raportu Gartnera, do 2025 r. cyfryzacja wpłynie na ok. 70% firm (Global market insights report 2019). Zjawisko to dotyka dziś także branżę nieruchomości. Przejście z przestarzałych modelów zarządzania obiektami na nowe – cyfrowe – rozwiązania to jedyny sposób, by zarządca działał wydajniej i rentowniej niż kiedykolwiek. O tym, dlaczego warto przesiąść się na oprogramowanie wspierające zarządzanie, rozmawiamy z Maciejem Tomczakiem, dyrektorem handlowym w EUVIC Solutions S.A. – spółce IT tworzącej oprogramowanie SOLUTIO.

Gdybyś miał określić, z jakimi problemami borykają się dziś zarządcy nieruchomości, na co zwróciłbyś szczególną uwagę?

Poprawne funkcjonowanie obiektów wymaga dziś od zarządcy wiedzy na temat wszystkich dostępnych zasobów, nierzadko rozproszonych w strukturze organizacji. Kontrola tychże zasobów, mnogość dokumentacji, a także zapanowanie nad masą zadań generowanych w procesie zarządzania obiektem, stanowi dziś nie lada wyzwanie. Zarządcy nieruchomości, wspólnoty mieszkaniowe, kierownicy i administratorzy obiektów – wszyscy ci ludzie stoją dziś przed poważną decyzją, gdzie bezpiecznie przechowywać dane. Przestarzałe modele nie tylko nie pozwalają na szybkie ani intuicyjne ich zbieranie, ale i nie dają możliwości pełnej analizy. Bez tych funkcji nie możemy przecież mówić o optymalizacji pracy zarządcy.

W jaki sposób system SOLUTIO wspiera zarządzanie nieruchomościami? Jakie realne korzyści dla zarządcy płyną z systemu SOLUTIO?

SOLUTIO to kompleksowa platforma zaprojektowana dla specjalistów różnych działów, tak by uprościć ich codzienną pracę. Najważniejszą cechą systemu jest zdolność do nadzoru i efektywnego eksploatowania posiadanych zasobów. SOLUTIO ułatwia administrację nieruchomościami na różnych etapach ich rozwoju dzięki gromadzeniu licznych danych i wsparciu w realizacji bieżących powinności. Dostęp do obszernych danych historycznych umożliwia estymowanie i optymalizację kosztów. To oprogramowanie ponadto wspiera przepływ informacji, co ma bezpośrednie przełożenie na szybkość i jakość obsługi użytkownika nieruchomości. SOLUTIO to gwarancja nieprzerwanego funkcjonowania obiektu, oszczędność czasu pracy osób nadzorujących nieruchomość i większa produktywność pracowników. System pozwala także na sprawne zarządzanie automatyką budynkową. W szerszej perspektywie czasowej SOLUTIO umożliwia wprowadzanie optymalizacji, wyciąganie wniosków i ulepszanie obranych procedur.

Dla kogo konkretnie zaprojektowany jest system? Jakie obiekty mogą z niego skorzystać?

Nasz system skierowany jest praktycznie do wszystkich podmiotów, w których gospodaruje się mieniem. SOLUTIO jest więc rozwiązaniem dla uczelni, szpitali, spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot, sklepów, fabryk itd. System będzie także nieocenionym rozwiązaniem dla deweloperów i inwestorów – rozwój spójnej bazy od początku budowy infrastruktury pomaga bowiem w kompleksowy sposób zapanować nad całością operacji.

Czy możemy wziąć na warsztat konkretne aspekty, w obrębie których SOLUTIO wspiera zarządcę?

Oczywiście. System opiera się na 6 modułach. I tak na przykład moduł „nieruchomości” pozwoli zarządcy na prowadzenie i wydruk tzw. Książki Obiektu Budowlanego (zbioru będącego odwzorowaniem wytycznych ustawy). Do KOB automatycznie trafiają protokoły z zarejestrowanych przeglądów czy remontów. Zarządca ma więc łatwy dostęp do wszystkich opracowań technicznych, pozwoleń i protokołów. Co ważne, do każdego obiektu zarządca może przypisać dowolną liczbę zasobów. Moduł „nieruchomości” zbiera informacje na temat historii ich eksploatacji, daje dostęp do załączonych instrukcji, procedur oraz otwiera drogę do inicjowania wszelkich operacji, rejestrowanych następnie w module „zgłoszenia”. Wylistowane zlecenia są odpowiednio grupowane i przekierowywane, co umożliwia nadzór nad terminowością ich realizacji. System pozwala wprowadzać zadania występujące cyklicznie, a o koniecznych działaniach przypomina z określonym wyprzedzeniem. Użytkownik korzysta tutaj z bazy zdefiniowanych wykonawców i kontrahentów.

Zgodnie z najlepszymi praktykami facility management oprogramowanie umożliwia spójne planowanie przeglądów, remontów, modernizacji i tworzenie procedur. Wśród funkcji tego modułu wymienić możemy także alerty dotyczące zbliżających się dat obowiązywania umów najmu, ubezpieczeń, gwarancji, pozwoleń itd. Do zarządzania rezerwacją pomieszczeń i zasobów wspólnych stworzony został z kolei moduł „elektroniczna portiernia”.

SOLUTIO pozwala również monitorować warunki środowiskowe i sterować urządzeniami automatyki budynkowej. Zarządca może kontrolować tu systemy zasilania, oświetlenia, przeciwpożarowe, klimatyzacji, wentylacji i ogrzewania. System pomaga rozliczać media, a także gromadzić, archiwizować i przetwarzać dane związane ze stanem konkretnych instalacji.

SOLUTIO to także wsparcie dla działów zarządzających infrastrukturą techniczną budynku. Aplikacja zapewnia bowiem wizualizacje pomieszczeń technicznych, z uwzględnieniem zajętości szaf rackowych, wizualizacją urządzeń i połączeń kablowych.

Dlaczego zarządca miałby wybrać właśnie wasze rozwiązanie?

Przede wszystkim wybierając nasze rozwiązanie, zarządca stawia na rzetelną i doświadczoną firmę. Jako EUVIC Solutions jesteśmy częścią Grupy Euvic, unikatowej koncepcji biznesowej, stanowiącej największy w Europie Środkowo-Wschodniej konglomerat spółek technologicznych.
Po drugie nasze autorskie oprogramowanie SOLUTIO zostało opracowane we współpracy z osobami, które każdego dnia mają realny wpływ na funkcjonowanie budynków. Połączenie naszych kompetencji z cennymi uwagami praktyków daje możliwość stworzenia nie tylko systemu funkcjonalnego, ale i odpowiadającego potrzebom bardzo specyficznych, wymagających sfer.

Czy korzystający z systemu SOLUTIO muszą mieć specjalistyczną wiedzę i zdolności informatyczne?

System SOLUTIO zaprojektowany został w taki sposób, aby samo korzystanie z niego było proste, intuicyjne i logiczne. Od jego użytkowników nie są wymagane specjalne umiejętności ani rozległa wiedza informatyczna. Platforma zawiera bardzo jasne i czytelne repozytorium posiadanych aktywów i umożliwia skuteczne przemieszczanie się w bazie danych.

Intuicyjny interfejs umożliwia zaawansowane filtrowanie danych i generowanie użytecznych zestawień w formie tabelarycznej oraz prezentacji graficznej. Układ na dashboardzie jest modyfikowany i personalizowany przez użytkowników. Moduł obejmujący dokumentację powiązany jest z modułem zgłoszeń, przeznaczonym do monitorowania zleconych zadań, dzięki czemu wszelkie protokoły są odpowiednio sortowane i łatwe do odnalezienia. Moduł „raporty” zawiera zestawienia złożone z wybranych elementów systemu, które można łatwo filtrować, a następnie generować pliki o powszechnych formatach, typu pdf czy .xls.v.
SOLUTIO samo w sobie jest również w pełni funkcjonalnym systemem BMS, a więc obejmuje prezentację zbieranych odczytów. System wykorzystuje użyteczne wykresy i wizualizacje, często nanoszone na plany obiektów. Użytkownik może więc korzystać z przeróżnych wizualizacji pomagających weryfikować efektywność prowadzonych działań.

Czy SOLUTIO można integrować z innymi systemami?

Jak najbardziej. SOLUTIO można zintegrować z przeróżnymi systemami, takimi jak systemy ERP, HelpDesk, CRM, BMS, ale również z poszczególnymi urządzeniami posiadanymi przez klienta. W aplikacji możliwe jest monitorowe i sterowanie różnymi parametrami – klimatyzacją, oświetleniem czy kontrolą dostępu, sterowanymi często przez odrębne systemy. System pełni również funkcję kontroli parametrów środowiskowych, a także zużycia mediów. SOLUTIO umożliwia integrację danych z wielu źródeł, przy czym to użytkownik definiuje, które dane są dla niego kluczowe i które z pożądanych informacji chce widzieć w pierwszej kolejności.

Dziękuję za rozmowę.

POLECAMY

Kontakt: solutio@euvic.solutions

Przypisy