Dołącz do czytelników
Brak wyników

Administration&Business , News

24 maja 2021

Cavatina Holding publikuje wyniki za 2020 r.

0 174

Cavatina Holding S.A. (jednostka dominująca Grupy Kapitałowej Cavatina Holding S.A.), największy polski deweloper biurowy, planujący wejście na rynek główny Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie opublikował skonsolidowane wyniki finansowe za 2020 rok:

  • Skonsolidowany zysk operacyjny wyniósł 246,5 mln zł i był wyższy o 17% r/r
  • Skonsolidowany zysk z nieruchomości inwestycyjnych wyniósł 266,8 mln zł i był wyższy o 14%r/r
  • Skonsolidowane przychody z najmu i aranżacji wzrosły o 68% do 59 mln zł

„Rok 2020 był okresem pełnym wyzwań w związku z pandemią Covid-19, nie przeszkodziło to jednak Grupie Kapitałowej Cavatina Holding S.A. w osiągnięciu sukcesów, o znaczeniu przełomowym dla jej dalszego rozwoju, takich jak sprzedaż trzech budynków kompleksu biurowego Equal Business Park w Krakowie, czy też zakończenie budowy jednego z najbardziej rozpoznawalnych z jej projektów - budynku biurowego przy ulicy Chmielnej 89 w Warszawie i zawarcie transakcji sprzedaży 65% udziałów w spółce Cavatina Office będącej właścicielem biurowca Chmielna 89. Podpisaliśmy ponadto rekordową umowę najmu powierzchni biurowej w kompleksie Global Office Park w Katowicach. Projekty realizujemy zgodnie z założonym harmonogramem i jesteśmy głównym kandydatem to stania się beneficjentem bardzo prawdopodobnej luki podażowej na rynku biurowym, która może powstać na skutek wstrzymania przez część deweloperów rozpoczęcia nowych inwestycji w trakcie pandemii” - mówi Daniel Draga, Wiceprezes Zarządu Cavatina Holding S.A.

POLECAMY

Najważniejsze skonsolidowane dane finansowe za 2020 rok

Dane w [mln zł] 2020 r. 2019 r. Zmiana%
Przychody z najmu i aranżacji 59,0 35,1 68,1%
Wynik z najmu i aranżacji 33,0 16,3 102,4%
Zysk/strata z wyceny i sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych 233,8 218 7,2%
Zysk/strata z nieruchomości inwestycyjnych 266,8 234,3 13,9%
Zysk z działalności operacyjnej 246,5 210,8 17,0%


Na koniec 2020 roku zysk z działalności operacyjnej wyniósł 246,5 mln zł, co oznacza wzrost o17% w stosunku do roku ubiegłego. Na wzrost wyniku wpłynęło przede wszystkim dalsze konsekwentne rozwijanie posiadanego portfela projektów. Wpływy ze sprzedanych projektów w ubiegłym roku przewyższyły kwotę 550 mln zł.

W styczniu 2021 roku Cavatina Holding S.A. zadebiutowała na rynku Catalyst, wprowadzając do obrotu 3,5-letnie obligacje o wartości 20 mln zł, a w marcu 2021 roku złożyła prospekt emisyjny w Komisji Nadzoru Finansowego w związku z planowaną ofertą publiczną akcji (IPO) i wejściem na rynek główny Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

„Nasze wyniki i sytuacja finansowa są bardzo dobre. Kolejny rok z rzędu poprawiliśmy przychody z najmu i aranżacji powierzchni biurowych, co jest związane z uzyskiwaniem pozwoleń na użytkowanie dla kolejnych budynków i bardzo dobrym postępem komercjalizacji. Dzięki konsekwentnej realizacji naszej strategii oraz silnej pozycji finansowej Grupa Kapitałowa Cavatina Holding cieszy się zaufaniem wśród partnerów co pozwala na realizację coraz ambitniejszych planów i umacnianie pozycji Cavatina Holding na rynku” - dodaje Daniel Draga, Wiceprezes Zarządu Cavatina Holding S.A.


Grupa Kapitałowa Cavatina Holding S.A. jest największym polskim deweloperem powierzchni biurowych. Grupa prowadzi działalność w dużych miastach w Polsce. Realizowane przez Grupę projekty wyróżniają się unikalną architekturą, nagradzaną w polskich i międzynarodowych konkursach oraz wysoką jakością wykończenia

Łukasz Zarębski
lukasz.zarebski@cavatina.pl

Magdalena Ossowska
Senior Consultant at Linkleaders
magdalena.ossowska@linkleaders.pl

 

Przypisy