8 nowych i potrzebnych umiejętności w zawodzie pracownika ochrony

News

Każdy rok przynosi nowe wyzwania i zagrożenia dla publicznie dostępnych obiektów, takich jak galerie handlowe, centra logistyczne, obiekty przemysłowe, porty lotnicze czy dworce. Wzrasta skokowo przestępczość – np. liczba przestępczości sklepowej wzrosła o 31 proc. w stosunku do roku 2021. Rośnie więc potrzeba dostosowania metod ochrony do tego zjawiska.

Warszawa, 19.04.2023 – Seris Konsalnet zidentyfikował listę cech i umiejętności, które powinni posiadać pracownicy ochrony, począwszy od bieżącego roku, by nadążyć za zmianami w otoczeniu społecznym i technologicznym oraz zmieniającymi się metodami działania przestępców, czy nowymi metodami kradzieży. W 2023 roku branża ochrony zmierza już wyraźnie w kierunku digitalizacji i automatyzacji, a pracownicy ochrony muszą posiadać nowe umiejętności, aby sprostać zmieniającym się oczekiwaniom Klientów. Coraz większy nacisk kładziony jest na szkolenia z obsługi komputerów i systemów ochrony, korzystania z zaawansowanych aplikacji, a także na rozwój tzw. „niewidocznej” ochrony z wykorzystaniem technologii.

- Przyszłością ochrony są wysokie kompetencje pracowników i szacunek społeczny dla ludzi z tego zawodu – mówi Ryszard Podgórski, Wiceprezes Zarządu, Seris Konsalnet. – Zwiększone wykorzystanie technologii i analizy informacji w służbie ochrony pozwoli na zmniejszenie liczebności jej widocznych pracowników. Będą oni obecni, ale częściej jako zarządzający systemami ochrony, a rzadziej – i tylko w niezbędnych sytuacjach – jako fizyczna bariera przed popełnieniem przestępstwa.

Seris Konsalnet planuje rozwój kompetencji pracowników i ewolucję biznesu w tym właśnie kierunku, oferując swoim pracownikom odpowiednie kursy, które podnoszą ich świadomość i kwalifikacje. Są to między innymi: nabycie uprawnień państwowych z zakresu ochrony fizycznej, kursy na operatora drona czy efektywnej pracy z systemami monitoringu.

Oto lista nowych cech i umiejętności, które wytypował Seris Konsalnet:

  1. Ukierunkowanie na samodoskonalenie i osiąganie coraz wyższych kompetencji i kwalifikacji: ta cecha przyczynia się do zwiększenia efektywności i profesjonalizmu pracowników ochrony. Wzbogacanie wiedzy i umiejętności pozwala im na lepsze przewidywanie i reagowanie na różnorodne zagrożenia, co zwiększa bezpieczeństwo powierzonych im osób i obiektów. Ponadto wysoko wykwalifikowani pracownicy ochrony zyskują przewagę konkurencyjną na rynku pracy, co przekłada się na większe możliwości awansu i lepsze wynagrodzenie.
  2. Umiejętność obsługi nowych technologii: pracownicy ochrony powinni być biegli w korzystaniu z systemów monitoringu, obsługi komputerów, systemach rozpoznawania twarzy, wykorzystaniu dronów oraz innych nowoczesnych technologii, stosowanych w ochronie. Ponadto potrafią analizować dane, obserwować trendy oraz wyciągać wnioski dotyczące potencjalnych zagrożeń.
  3. Umiejętność obserwacji, dostrzegania i zapamiętywania szczegółów: jest kluczowa dla skutecznego monitorowania sytuacji i wczesnego wykrywania zagrożeń. Staranne analizowanie otoczenia oraz umiejętność szybkiego reagowania na niepokojące sygnały przyczyniają się do zwiększenia bezpieczeństwa obsługiwanych obiektów i osób. Te cenne umiejętności stanowią fundament profesjonalizmu w branży ochrony i pozwalają na budowanie zaufania wśród klientów.
  4. Analiza i synteza sytuacji oraz przewidywanie jej potencjalnych skutków: to istotne umiejętności pozwalające na podejmowanie trafnych decyzji w trudnych i dynamicznych okolicznościach. Dzięki nim osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo są w stanie szybko ocenić zagrożenia oraz zastosować odpowiednie środki prewencyjne lub interwencyjne. Efektywne wykorzystanie tych kompetencji przyczynia się do ograniczenia ryzyka, zwiększenia kontroli nad sytuacją i ochrony interesów klientów.
  5. Komunikacja: pracownicy ochrony potrafią skutecznie komunikować się z osobami w różnych stanach emocjonalnych, ze współpracownikami oraz innymi osobami, z którymi mogą się kontaktować podczas wykonywania swoich obowiązków. Potrafią łagodzić sytuacje konfliktowe – zatem podstawowe zasady mediacji i negocjacji nie powinny być im obce. Potrafią także pracować zespołowo skuteczna ochrona wymaga często współpracy w zespole ochrony, ze służbami porządkowymi czy strażą pożarną.
  6. Pierwsza pomoc przedmedyczna: w sytuacjach kryzysowych pracownicy ochrony często są pierwszymi osobami, które mogą udzielić pomocy poszkodowanym. Wiedza z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej jest bardzo pożądana.
  7. Wiedza praktyczna z zakresu prawa, dot. ochrony osób i mienia, a także swoich uprawnień i obowiązków w sytuacjach, z którymi mogą zetknąć się podczas pracy.
  8. Odpowiednia kondycja fizyczna: pracownicy ochrony powinni być w takiej kondycji, by poradzić sobie z różnymi sytuacjami, takimi jak długotrwałe patrole, ewakuacja osób w sytuacjach awaryjnych, czy pomoc osobom poszkodowanym.

W 2023 roku pracownicy ochrony powinni wykazywać się szerokim wachlarzem umiejętności, aby sprostać wyzwaniom współczesnego świata i spełnić oczekiwania klientów. Inwestowanie w rozwój tych kompetencji jest kluczowe dla przyszłości branży ochrony.

 

Przypisy