Autor: Krzysztof Nowak

Ukończył studia na Politechnice Krakowskiej na Wydziale Inżynierii Sanitarnej i Wodnej. Absolwent Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie na Wydziale Inżynierii Lądowej i Geodezji, mgr inż. budownictwa lądowego w zakresie urządzeń i instalacji sanitarnych. Posiada uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie instalacji sanitarnych, a także licencję zarządcy nieruchomości.

Pracował na stanowiskach kierownika robót sanitarnych, inspektora nadzoru, zarządcy obiektów wojskowych, lotniska; zarządcy biurowców, budynków mieszkalnych; menedżera ds. zarządzania obiektami magazynowymi (400 000 m²); kierownika obsługi technicznej, udziałowca firmy projektowej.

Pracował w jednostkach organizacyjnych MON, Est-On Property Management Sp. z o.o. (Echo Investment S.A.), Manufaktura Sp. z o.o., Raben Polska Sp. z o.o., Strabag Property and Facility Services Sp. z o.o., CBRE Sp. z o.o.

Ma doświadczenie w zakresie planowania inwestycji, nadzoru inwestorskiego, projektowania, budowy, eksploatacji, prowadzenia negocjacji umów dotyczących prac budowlanych, usług, zakupów nieruchomości, umów najmu, opracowywania specyfikacji i dokumentacji przetargowych, tworzenia struktur organizacyjnych i procedur wewnętrznych, kierowania zespołami pracowników, zarządzania nieruchomościami magazynowymi, biurowymi i niezabudowanymi.

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Powitaj budżetowy nowy rok

Idzie nowy rok... Coś się kończy, coś się zaczyna? Nie, wszystko pozostaje jak dawniej. Budynki, ludzie, procesy, problemy – były, są i pewnie będą jeszcze jakiś czas. Jednak w powszechnym przekonaniu i zwyczaju jest to czas szczególny, ponieważ jesteśmy zobligowani do wykonania pewnych procedur. W tych miesiącach zamykamy budżet bieżącego roku i wraz z towarzyszącymi temu rozliczeniami przygotowujemy budżet na następny okres. Moim zdaniem, jeśli jest coś szczególnego w tym czasie, to jedynie to, że kolejny raz powinniśmy uświadomić sobie, że dla nieruchomości czas przeszły, teraźniejszość i przyszłość są składowymi jednego ciągu technologicznego, który działa w nieustannie zmieniających się warunkach. Zatem postanowiłem napisać kilka słów o budżecie i rozliczeniach kosztów eksploatacyjnych.

Czytaj więcej

Nowe serwisy – nowe podejście?

Zarządzając nieruchomością, czasami dochodzimy do przekonania, że dobrą opcją na polepszenie efektywności jest wymiana serwisów i operatorów obsługujących nieruchomość. Powodów, dla których chcemy to zrobić, może być wiele. Mogą być one uzasadnione i wynikać z racjonalnych przesłanek, lecz czasem są efektem myślenia życzeniowego oraz roszczeniowej postawy właściciela lub zarządcy (PM). Niekiedy duże znaczenie mają czynniki emocjonalne i niemierzalne, co nie oznacza, że nie są one pragmatyczne. Ważne, by kierować się rzetelną analizą stanu faktycznego, wiedzieć, czego się chce, i jak to zrobić. Warto zastanowić się, jakie mogą być konsekwencje zmiany serwisów oraz czy mamy alternatywę. 

Czytaj więcej

Due diligence – czyli wszystko, co powiesz, może być użyte przeciwko Tobie

Określenie statusu prawnego nieruchomości, stanu technicznego oraz aktualnego i potencjalnego ryzyka związanego z planowaną transakcją kapitałową to cel procedury prowadzonej przez wyspecjalizowane podmioty oraz osoby o wysokich kwalifikacjach. Jest to jeden z ostatnich etapów poprzedzających sprzedaż nieruchomości. Od tego, jakie będą jego ustalenia, zależy, czy dojdzie do transakcji i jaka będzie akceptowalna cena dla kupującego. Strony, a więc sprzedający i kupujący, kierując się najlepiej pojętym własnym interesem, powinny w swoich działaniach być merytoryczne, transparentne i etyczne. Due diligence – należyta staranność – właściwie opisuje istotę tego procesu. 

Czytaj więcej

Tworzenie procedur i standardów korporacyjnych w zakresie zarządzania nieruchomościami

Zarządzanie nieruchomościami to proces złożony i wielobranżowy. Jego wpływ na działanie przedsiębiorstwa jest znaczący i bezpośrednio przekłada się na większość aspektów działalności gospodarczej. Wymaga stosownego wykształcenia, przygotowania, a także doświadczenia. Jego umiejscowienie jako linii technologicznej w działaniu korporacji będzie miało bezpośrednie przełożenie na wynik finansowy. W praktyce nie ma możliwości osiągania racjonalnych wyników bez należytej jego organizacji, to zaś w największym stopniu zależy od merytorycznego przygotowania nie tylko jego realizatorów i planistów, ale, o czym często się zapomina, od decydentów, którzy określają jego miejsce i rolę w strukturach korporacji.   

Czytaj więcej