Dołącz do czytelników
Brak wyników

Administration&Business

10 października 2020

NR 2 (Kwiecień 2020)

Zrównoważone i certyfikowane budynki

0 236

Zrównoważone budownictwo rozwija się w Polsce w sposób bardzo dynamiczny. Zielone budynki zapełniają mapę naszego kraju z coraz większą intensywnością. Zielony budynek, a dokładniej – budynek zrównoważony, to obiekt oszczędny, komfortowy i stworzony z poszanowaniem środowiska naturalnego. Projektując, wznosząc i użytkując zielone budynki, jednocześnie spełniamy nasze bieżące potrzeby i dbamy o to, aby następne pokolenia mogły zaspokoić swoje. To właśnie zrównoważone budownictwo jest kierunkiem, dzięki któremu Europa i świat są w stanie w znaczący sposób ograniczyć emisję CO2 i zużycie zasobów naturalnych, przyczynić się do poprawy jakości powietrza oraz sytuacji ekonomicznej, zdrowia i samopoczucia ludzi.

Sektor budownictwa, jeden z głównych światowych emitentów CO2, od kilkunastu lat wprowadza narzędzia, które mają na celu przyspieszenie zmian w branży w kierunku budownictwa zielonego. Takimi narzędziami są certyfikacje wielokryterialne. Obserwujemy także coraz większą świadomość dotyczącą zmian klimatycznych i potrzebę budowania w zrównoważony sposób.

POLECAMY

Systemy certyfikacji budynków

Systemy certyfikacji wielokryterialnej funkcjonujące w Polsce są międzynarodowymi metodami oceny budynków i ich wpływu na środowisko, człowieka oraz aspekty ekonomiczne. Ocena taka pozwala określić, w jakim stopniu budynek w całym swoim cyklu życia (od projektu, poprzez budowę, eksploatację, aż po rozbiórkę) oddziałuje na środowisko naturalne. Jego wpływ na człowieka mierzony jest poprawą jakości środowiska wewnętrznego budynku (dzięki czemu zmniejsza się zagrożenie chorobami, które może wywoływać zła jakość powietrza wewnątrz budynku), a także poprawą jakości środowiska pracy ludzi. Taka ocena przekłada się też na rynkową wartość nieruchomości, która z jednej strony staje się bardziej atrakcyjna dla najemców, a z drugiej dla inwestorów (m.in. poprzez standaryzację transakcji na rynku nieruchomości, ponieważ systemy w jasny sposób pokazują te cechy budynku, które w momencie zakupu musiałyby i tak zostać dodatkowo sprawdzone przez inwestora).

Certyfikacja zrównoważonych obiektów koncentruje się na kilku głównych obszarach:

 • efektywności energetycznej,
 • efektywnym gospodarowaniu wodą,
 • jakości środowiska wewnętrznego budynku,
 • redukcji odpadów i maksymalizacji recyklingu,
 • materiałach użytych do wybudowania obiektu,
 • transporcie i lokalizacji.

W Polsce funkcjonuje pięć międzynarodowych systemów oceny wielokryterialnej: BREEAM, DGNB, HQE, LEED i WELL (kolejność alfabetyczna). Pierwsze cztery można podsumować jako koncentrujące się na wymienionych powyżej obszarach, piąty zaś – WELL Building Standard – skupia się na zdrowiu, komforcie i samopoczuciu użytkowników budynku, dzięki czemu może funkcjonować samodzielnie bądź jako uzupełnienie któregoś z pozostałych certyfikatów, podnosząc znaczenie aspektu społecznego w trójkącie zrównoważenia (gospodarka/środowisko/człowiek).

Certyfikacja zrównoważonych obiektów koncentruje się na kilku głównych obszarach:

 • efektywności energetycznej,
 • efektywnym gospodarowaniu wodą,
 • jakości środowiska wewnętrznego budynku,
 • redukcji odpadów i maksymalizacji recyklingu,
 • materiałach użytych do wybudowania obiektu,
 • transporcie i lokalizacji.
   

 

Zielony i certyfikowany budynek

Nie każdy zielony budynek musi być certyfikowany, ale każdy certyfikowany musi być zielony. Szereg inwestorów buduje na własne potrzeby, stosuje zrównoważone rozwiązania, ale nie certyfikuje obiektu. Wiedzą, że ich budynek spełnia wysokie standardy i nie muszą tego nikomu udowadniać. Jednakże zawsze jest potrzebny pewien benchmark dla rynku, szczególnie w tym aspekcie, gdzie aby zweryfikować konkretne rozwiązania, potencjalny wynajmujący czy kupujący musiałby sprawdzić szereg informacji technicznych, aby przekonać się, co oferuje budynek. Funkcję tę spełniają właśnie certyfikaty wydawane przez niezależne organizacje, które potwierdzają, że zostały spełnione konkretne wymogi, które stawiają budynkom.

Polska pozostaje liderem certyfikacji w Europie Środkowo-Wschodniej (według danych PLGBC 51% certyfikowanych obiektów z całego regionu znajduje się na terenie naszego kraju). Inwestorzy dostrzegają namacalne korzyści ekonomiczne, jakie daje zastosowanie zrównoważonych rozwiązań. Rosną także oczekiwania klientów. Są bardziej świadomi znaczenia, wpływu i popularności prośrodowiskowych aspektów budownictwa.

Coraz częściej na siedzibę firmy najemcy poszukują ciekawych przestrzeni w zrównoważonych budynkach. 

Certyfikacja w budownictwie jednorodzinnym 

W sektorze budownictwa jednorodzinnego certyfikacja wielokryterialna nie jest popularna. Statystyczny Kowalski, budując dla siebie dom, raczej nie będzie go certyfikował w którymś z międzynarodowych systemów, bo jest to zbyt duża inwestycja dla pojedynczego domu. Ale już deweloper stawiający całe osiedle domów powinien certyfikację przemyśleć.

Rozwój certyfikacji w branży budownictwa wielorodzinnego nabiera tempa i ...

Czasopismo jest dostępne dla zalogowanych użytkowników.

Jak uzyskać dostęp? Wystarczy, że założysz bezpłatne konto lub zalogujesz się.
Czeka na Ciebie pakiet inspirujących materiałów pokazowych.
Załóż bezpłatne konto Zaloguj się

Przypisy