Dołącz do czytelników
Brak wyników

PROPERTY

23 kwietnia 2018

Zmiana charakteru aranżacji w trakcie budowy

0 159
Czasami już w trakcie budowy pojawia się konieczność wykonania prac wykraczających poza prace przewidziane w uzyskanym przez inwestora pozwoleniu na budowę. Warto zaplanować, jakie kroki należy podjąć w takich przypadkach, żeby zmniejszyć ryzyko opóźnienia prac lub błędów formalnych.

Studium przypadku

POLECAMY

Deweloper uzyskał pozwolenie na budowę i na jego podstawie realizuje budynek biurowy. Samo pozwolenie jest dosyć ogólne. Zostało w nim przewidziane, że wszystkie lokale biurowe w budynku będą miały charakter „open space”.

W trakcie budowy deweloper podpisuje umowę najmu z najemcą, który wymaga innej aranżacji. Z odbiegającego od przewidzianego w istniejącym pozwoleniu na budowę charakteru aranżacji (inny układ stref pożarowych, wewnętrzne schody między piętrami zajmowanymi przez najemcę itp.) wynika, że na prowadzenie prac będzie wymagane uzyskanie dodatkowego pozwolenia na budowę. Jednak ze względu na harmonogram (najemca musi w określonym terminie opuścić zajmowany obecnie lokal w innym budynku) nie będzie możliwe zachowanie najprostszej sekwencji: zakończenie budowy całego budynku, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, wystąpienie o nowe pozwolenie na budowę dotyczące aranżacji dla najemcy, realizacja prac aranżacyjnych.

Kroki formalne

W powyższej sytuacji zasadne jest wystąpienie przez dewelopera o pozwolenie zamienne, zmieniające pierwotne pozwolenie na budowę – w zakresie planowanych prac na wynajmowanych powierzchniach na podstawie opisanej umowy najmu. Nie można wówczas wystąpić o nowe pozwolenie, ponieważ prace przewidziane w pozwoleniu pierwotnym nie zostały zakończone. O pozwolenie zamienne może wystąpić deweloper, ponieważ to on jest adresatem pozwolenia pierwotnego.

Jak uniknąć ryzyka? W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na takie skoordynowanie prac, aby realizacja dodatkowych czynności przy aranżacji nie rozpoczęła się przed uzyskaniem pozwolenia zamiennego obejmującego te prace. W realiach procesu budowy i przenikania się poszczególnych faz robót nie zawsze ta kwestia jest oczywista, a potencjalne negatywne konsekwencje – poważne (włączając kwestie związane ze stwierdzeniem przez organy samowoli budowalnej).

Kolejne ryzyko może się wiązać z opóźnieniem lub utrudnieniami realizacji prac dodatkowych. Ponieważ na podstawie pozwolenia zamiennego prace te zostały „wszczepione” w zakres pozwolenia na budowę wydanego dla całego budynku, ich opóźnienie wpłynie negatywnie na odbiór budynku. Szczególnie ryzykowna może być sytuacja, w której:

a) Deweloper zawarł szereg innych umów najmu (czasem – zaopatrzonych w rygory odszkodowawcze lub zobowiązania do zapłaty kar umownych), w których zobowiązał się do dostarczenia lokali w określonym terminie.

b) Pierwszy najemca nie współpracował przy wyborze materiałów wykorzystywanych przy aranżacji, nie dostarczał niezbędnych informacji, zwlekał z zatwierdzaniem projektów albo innymi działaniami czy zaniechaniami utrudniał prowadzenie prac.

c) Wskutek powyższego terminowa realizacja robót obj...

Czasopismo jest dostępne dla zalogowanych użytkowników.

Jak uzyskać dostęp? Wystarczy, że założysz bezpłatne konto lub zalogujesz się.
Czeka na Ciebie pakiet inspirujących materiałów pokazowych.
Załóż bezpłatne konto Zaloguj się

Przypisy