Zagospodarowanie wody jako antidotum na zmiany klimatyczne

Administration&Business

Zmiana identyfikacji wód opadowych i traktowanie ich jako zasobu, o który należy obligatoryjnie dbać ma charakter prewencyjny w kwestii zagadnień związanych z suszą i powodziami. I jest dziś koniecznością. Szereg dostępnych publikacji naukowych oraz konferencje tematyczne z udziałem ekspertów i specjalistów wskazują kierunki, które pozwalają przystosować się do wciąż zachodzących przemian w otaczającym nas środowisku. W zakresie istotnych obszarów działań, mających wpływ na adaptację miast do zmian klimatycznych, są te związane z zagadnieniem zagospodarowania wód deszczowych.

Cechą charakterystyczną zmian klimatu w naszej strefie klimatycznej jest wzrost temperatur, zmiany sezonowych sum opadów, a także coraz częstsze ekstremalne zjawiska pogodowe jak deszcze nawalne czy wichury. W efekcie mamy do czynienia z powodziami, podtopieniami, ale również z suszą. Miejska wyspa ciepła (MWC), która wprowadza zmiany w lokalnej cyrkulacji powietrza oraz inwersje termiczne to również zagrożenia wynikające z postępujących zmian klimatu. Degradacja cyklu wodnego w obszarze miast jest bezpośrednio związana z uszczelnianiem powierzchni - procentowy udział procesów naturalnie zasilających grunty został w dużym stopniu ograniczony. Przekłada się to na rosnące zaburzenia w funkcjonowaniu gospodarki wodnej, które objawiają się zmniejszeniem zasobów wodnych oraz złą jakością i zanieczyszczeniem wód powierzchniowych, czego przyczyną są zachwiane procesy biologiczne, chemiczne i fizyczne. Ponadto wzmagają się zagrożenia powodziowe jako konsekwencja zmiany sposobu użytkowania gruntów i zagospodarowywania terenów zalewowych.

Woda opadowa jako odnawialne źródło jest zbyt wartościowym dobrem środowiskowym, by nieodwraca...

Czasopismo jest dostępne dla zalogowanych użytkowników.

Jak uzyskać dostęp? Wystarczy, że założysz bezpłatne konto lub zalogujesz się.
Czeka na Ciebie pakiet inspirujących materiałów pokazowych.
Załóż bezpłatne konto Zaloguj się

Przypisy