Wzrost kosztów eksploatacyjnych jest nieunikniony

PROPERTY

Tematyka związana z kosztami eksploatacyjnymi staje się obecnie jednym z bardziej istotnych zagadnień dla najemców, a tym samym dla właścicieli nieruchomości komercyjnych. Najem powierzchni biurowej i usługowej w nieruchomościach komercyjnych wiąże się z koniecznością ponoszenia opłat na rzecz właściciela, na które składają się: czynsz, opłaty eksploatacyjne (określane często jako czynsz dodatkowy) oraz opłaty za zużycie mediów. 

Wysokość zarówno czynszu, jak i opłat eksploatacyjnych oraz sposób rozliczania kosztów zużycia mediów są zazwyczaj szczegółowo uregulowane w umowie najmu. W przeważającej większości umów najmu zakłada się, że ponoszone przez najemców opłaty eksploatacyjne (finalnie rozliczone) i opłaty za zużycie mediów pokrywają wszystkie koszty eksploatacyjne ponoszone przez właściciela na utrzymanie nieruchomości. 

Gdy analizuje się koszty związane z najmem powierzchni z punktu widzenia najemcy, widać, że decydującą rolę ma dla niego wysokość stawki czynszu i opłat eksploatacyjnych. Przy względnie wyrównanych stawkach czynszu, które są kształtowane przez mechanizmy rynkowe popytu i podaży, coraz częściej zdarza się, że decyzja o najmie powierzchni w danej nieruchomości jest uzależniona od wysokości opłaty eksploatacyjnej. 

Analiza kosztów składających się na opłaty eksploatacyjne pozwala zidentyfikować te składniki, które mają największy wpływ na ich wysokość, a tym samym wskazuje na obszary, na które należy zwracać szczególną uwagę zarówno przy realizacji aktualnego budżetu, jak i przy planowaniu budżetów na lata następne oraz planowaniu racjonalnych działań zmierzających do ograniczenia tych kosztów.

Koszty eksploatacyjne a opłaty eksploatacyjne

Koszty eksploatacyjne stanowią ogół wydatków ponoszonych przez właściciela na utrzymanie nieruchomości. Pokrywane są one przez właściciela, a następnie rozliczane zgodnie z zapisami umów najmu, które w zdecydowanej większości oparte są na zasadzie wpłaty comiesięcznych zaliczek i dokonywania rozliczenia rocznego. 

Opłata eksploatacyjna to ta część kosztów eksploatacyjnych, która jest rozliczana bezpośrednio na najemcę w formie wpłaty comiesięcznej zaliczki, przeliczonej na metr kwadratowy powierzchni wynajmowanej. 

Umowy najmu zawierają listę kosztów eksploatacyjnych pokrywanych w ramach opłat eksploatac...

Czasopismo jest dostępne dla zalogowanych użytkowników.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • Dostęp do portalu
  • 6 numerów czasopisma w wersji papierowej
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych numerów
  • ... i wiele więcej!

Przypisy