Własna sieć dystrybucyjna – szanse i zagrożenia dla właścicieli i zarządców nieruchomości

Administration&Business

Aby wynająć powierzchnię, trzeba doprowadzić do niej energię elektryczną. W realiach centrów handlowych, parków przemysłowych i logistycznych, a nawet biurowców, doprowadzenie energii wymaga od inwestora znacznych nakładów. Zorganizowanie własnej sieci dystrybucyjnej otwiera przed właścicielami obiektów nowe możliwości. Działanie to wiąże się jednak z licznymi obciążeniami administracyjnymi.

Wewnętrzna instalacja elektryczna i jej ograniczenia

Niejednokrotnie najemcy powierzchni przyłączeni są do wewnętrznych instalacji elektrycznych. Zużywana przez nich energia elektryczna jest mierzona za pomocą tzw. podliczników. Rozliczenia za energię z najemcami dokonywane są na podstawie refaktury. Pojawia się wówczas problem rozliczenia strat przy dostarczaniu energii elektrycznej do najemców. Na wysokość strat wpływ ma długość linii doprowadzających energię, a także ewentualne wykorzystanie transformatorów.

Sytuację komplikuje jednoznaczne stanowisko Prezesa URE zawarte w komunikacie nr 11/2018 W sprawie zapewnienia realizacji praw przysługujących odbiorcom końcowym na rynku energii elektrycznej. Prezes URE sprzeciwia się doliczaniu jakichkolwiek narzutów do tak dostarczanej energii elektrycznej.

W ocenie Prezesa URE, jeśli dany podmiot nie zamierza prowadzić działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji i w zakresie obrotu energią oraz nie posiada infrastruktury spełniającej warunków sieci elektroenergetycznej, ale jednocześnie chce zapewnić możliwość korzystania z energii elek...

Czasopismo jest dostępne dla zalogowanych użytkowników.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • Dostęp do portalu
  • 6 numerów czasopisma w wersji papierowej
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych numerów
  • ... i wiele więcej!

Przypisy