Dołącz do czytelników
Brak wyników

Administration&Business

20 listopada 2022

NR 5 (Październik 2022)

Użytkowanie wieczyste jako element składowy kosztów i opłat eksploatacyjnych

0 266

Wydatki związane z użytkowaniem wieczystym stanowią zwykle od 8% do 15% budżetu kosztów i opłat eksploatacyjnych nieruchomości objętych tą formą władania. Czym jest i na czym polega użytkowanie wieczyste? jakie koszty są z nim związane oraz czy istnieją możliwości ich optymalizacji? – na te pytania spróbuję odpowiedzieć w niniejszej publikacji.

Skąd wzięło się użytkowanie wieczyste, czyli krótki rys historyczny

Instytucja użytkowania wieczystego swoimi początkami sięga początku połowy XX wieku. Usankcjonowana prawnie została na mocy przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1961 roku o gospodarce terenami w miastach i osiedlach. Wprowadzenie użytkowania wieczystego miało na celu przede wszystkim uporządkowanie istniejących różnych form prawnych gospodarowania nieruchomościami państwowymi. Innym powodem wprowadzenia użytkowania wieczystego była potrzeba udostępnienia terenów na cele budownictwa jednorodzinnego i mieszkaniowego, choć mechanizm użytkowania wieczystego wykorzystywano także na potrzeby budownictwa gospodarczego, rekreacyjnego czy produkcji rolniczej. Użytkowanie wieczyste jest najczęściej spotykaną w dużych miastach (popularną zwłaszcza w Warszawie) formą władania gruntem, a obecnie ten rodzaj prawa regulują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (UGN).

POLECAMY

Użytkowanie wieczyste – czym jest i na czym polega?

Użytkowanie wieczyste jest jedną z form prawnych władania gruntem. Jest to prawo na rzeczy cudzej (właściciela nieruchomości), a przyjmuje się, że użytkownik wieczysty jest posiadaczem zależnym nieruchomości. W praktyce zakres praw przysługujących użytkownikowi wieczystemu jest zbliżony do uprawnień właściciela nieruchomości. Granice wykonywania użytkowania wieczystego określone są przez ustawy, zasady współżycia społecznego i umowę o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste. Warto jednak wskazać, że nieruchomość może zostać oddana w użytkowanie wieczyste także w drodze decyzji administracyjnej.

 

 

Do oddania gruntu w użytkowanie wieczyste stosuje się odpowiednio przepisy o przeniesieniu własności nieruchomości. Oznacza to, że do oddania nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste, a także przeniesienia tego prawa, ko...

Czasopismo jest dostępne dla zalogowanych użytkowników.

Jak uzyskać dostęp? Wystarczy, że założysz bezpłatne konto lub zalogujesz się.
Czeka na Ciebie pakiet inspirujących materiałów pokazowych.
Załóż bezpłatne konto Zaloguj się

Przypisy