Dołącz do czytelników
Brak wyników

FACILITY

30 kwietnia 2021

NR 2 (Kwiecień 2021)

Szerokie kompetencje i jakość na międzynarodowym poziomie

66

Wpływ prowadzonej działalności na środowisko i otoczenie oraz jej kontekst społeczny to tematy, o których nie wystarczy już wspomnieć w zakładce: „misja” na stronie internetowej firmy. Obszary te wymagają podjęcia licznych konkretnych działań i opracowania długofalowej strategii. Od skuteczności jej wdrożenia będzie zależał nie tylko wizerunek firmy, ale również jej pozycja na rynku, wartość zasobów czy dostęp do kapitału. Dotyczy to również organizacji, które są uczestnikami rynku nieruchomości komercyjnych.


Początki SPIE sięgają 1900 r., kiedy zostało założone Société Parisienne pour l’Industrie Electrique – SPIE czyli Paryskie Towarzystwo Przemysłu Elektrycznego SPIE. Pierwszym projektem SPIE była elektryfikacja paryskiego metra. Spółka specjalizowała się w sieciach elektrycznych, wodnych, systemach oczyszczania, rurociągach, inżynierii lądowej, usługach dla kolei. Obecnie koncern działa w 600 lokalizacjach na całym świecie zatrudniając tam 46,7 tys. osób.

Działalność w Polsce spółka rozpoczęła w 1998 roku, a do koncernu SPIE należy od 2013 roku.

Wiedza, doświadczenie i skala działania zagranicznych struktur są inspiracją do rozwoju w naszym kraju. Odbywa się to także przez akwizycje i połączenia. W 2017 r. do Grupy SPIE dołączył koncern SAG, obecny we Francji, Niemczech, Czechach, Polsce, na Węgrzech i Słowacji. W naszym kraju SAG posiadał dwie jednostki: Elbud Gdańsk S.A. oraz Elbud Kraków Sp. z o.o. W 2021 r. nowym członkiem w zespole SPIE Deutschland & Zentraleuropa został Energotest Sp. z o.o. Nowo kupiona Spółka wzmocniła zespół ponad 1800 pracowników dywizji Central Europe w Polsce, na Węgrzech, w Czechach i na Słowacji.
Krokiem milowym dla rozwoju firmy było jednak połączenie z AGIS Fire & Security. AGIS to międzynarodowy dostawca rozwiązań w zakresie elektronicznych systemów zabezpieczeń i ochrony przeciwpożarowej obecny w Polsce, Finlandii i na Węgrzech. Proces integracji był wieloetapowy – rozpoczął się w 2016 roku i trwał kilka lat. W roku 2019 przełomowym momentem procesu była zmiana nazwy ze SPIE Polska Sp. z o.o. na „SPIE Building Solutions” Sp. z o.o.

– Połączenie dwóch spółek znacząco wpłynęło na budowę przewagi konkurencyjnej na rynku, a co za tym idzie na coraz większą stabilność i atrakcyjność firmy. To bardzo ważne, bo obecnie czynniki jakościowe np. szybkie rozwiązywanie problemów i szeroka oferta oraz dostępność usługi to najbardziej pożądane na rynku kompetencje. Pozwalają maksymalizować korzyści Klientów i gwarantują sprawne działanie ich obiektów. Teraz jesteśmy unikalni jako lider FM, który dysponuje kompetencjami dawnego AGIS FIRE&SECURITY. To rzadkie na rynku - inne firmy są albo czysto FM albo czysto budowlane – mówi Artur Tomczyk, Prezes Zarządu w SPIE Building Solutions Sp. z o.o.

Z połączenia wymienionych firm powstały trzy działy operacyjne. Obok działów Tech FM i Fire&Security powstał nowy Dział Operacyjny Serwisy w oparciu o kompetencje dwóch integrowanych spółek.
– Taka konstrukcja jednostki serwisowej powoduje, że działa ona na najwyższym możliwym poziomie. Powstanie tak zaawansowanego technicznie i kompetencyjnie zespołu serwisowego, działającego w całym kraju, to największa korzyść z połączenia tych spółek. Efektem tego jest nasza ciągle aktualizowana o potrzeby rynku oferta (np. e-mobilność i fotowoltaika) – Michał Borówek, Dyrektor Operacyjny Serwisy.
 

Źródło: Ghelamco


Unikalne kompetencje dzięki rozwojowi i integracji – klienci otrzymują szeroki zakres usług „z jednej ręki”.

Integracja SPIE Polska i AGIS Fire&Security, oznacza większą liczbę usług dostarczanych „z jednej ręki” dla obsługiwanych/realizowanych nieruchomości – kompleksowe i zintegrowane zarządzanie nieruchomościami.

Po połączeniu SPIE Building Solutions oferuje szeroką usługę w zakresie instalacji: gaśniczych wodnych i gazowych, teletechnicznych, elektrycznych, teleinformatycznych (LAN i IT), automatyki budynkowej i BMS – dedykowanych dla sektora handlu detalicznego.

Każdy z działów operacyjnych może liczyć na wzajemne wsparcie, wymianę doświadczeń oraz wiedzę. Jest to szczególnie widoczne przy projektach, które wymagają kompleksowej obsługi. To zarówno ogromna wartość dla Klienta, jak i duży komfort dla firmy - w odniesieniu do możliwości korzystania z wewnętrznych kompetencji. 

– W 2020 roku zaczęliśmy w pełni wykorzystywać nasze wzajemne powiązania między działami i obecnie jako jedyna firma na rynku oferujemy tak szeroki wachlarz usług. Stosujemy wyłącznie certyfikowane rozwiązania, dostosowane do potrzeb i wysokich wymagań Klientów. Działamy w oparciu o najwyższe standardy etyczne i przemyślaną kulturę organizacyjną. Do bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska podchodzimy systemowo – mówi Robert Wagner, Dyrektor Operacyjny FIRE&SECURITY .

Po integracji spółka posiada kompetencje, aby w jednej firmie stworzyć koncepcję, zaprojektować a następnie wykonać:

 • instalacje elektryczne,
 • instalacje teletechniczne (SSP, SKD, CCTV, SSWiN, DSO, LAN).
 • BMS (Building Managment System),
 • instalacje gaszeniowe (gaszenie mgłą wodną, gaszenie pianą, gaszenie gazem, instalacje tryskaczowe),
 • ochronę antykradzieżową.

Wszystkie wymienione kompetencje Fire&Security są oparte na wieloletnim doświadczeniu eksploatacyjnym.

Korzyści dla Klientów wynikają także z niezależności i współpracy pomiędzy działami jednej firmy na każdym etapie.

PROJEKTOWANIE 
←→KOSZTORYSOWANIE 
←→SPRZEDAŻ  ←→REALIZACJA
←→SERWISOWANIE 
←→OBSŁUGA TECHNICZNA 
←→MODERNIZACJA

Wysokie kompetencje spie – od projektu i budowy po obsługę serwisową

Jako niezależny dostawca technicznej obsługi nieruchomości SPIE angażuje do działania własne, gotowe do natychmiastowej reakcji zespoły specjalistów.

Spółka jest krajowym liderem na rynku multitechnicznej obsługi nieruchomości oraz ochrony przeciwpożarowej. Zatrudnia ponad 600 specjalistów, którzy realizują dla Klientów ponad 300 projektów rocznie. Głównymi obszarami aktywności SPIE w Polsce są sektory: biurowy, przemysłowy, logistyczny i handlowy.

Jednym z najważniejszych założeń działalności jest tworzenie inteligentnych budynków oraz zapewnienie bezpieczeństwa w tych obiektach. Dlatego firma od ponad 20 lat dostarcza skuteczne rozwiązania w zakresie systemów bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej. Specjalizuje się w kompleksowych realizacjach dla sektora publicznego (w tym instytucji państwowych i użyteczności publicznej), deweloperów, zakładów przemysłowych, centrów logistycznych, centrów handlowych i dużych przedsiębiorstw. Zapewnia realizację „pod klucz” instalacji niskoprądowych i teletechnicznych oraz stałych urządzeń gaśniczych.

W ofercie znajdują się m.in.:

 • systemy zarządzania budynkami (BAS/BMS),
 • systemy wykrywania i sygnalizacji pożaru (SSP/SAP),
 • systemy kontroli dostępu (SKD/ACC),
 • systemy nadzoru wizyjnego (CCTV),
 • systemy alarmowe sygnalizacji włamania i napadu (SSWIN),
 • dźwiękowe systemy ostrzegawcze (DSO),
 • instalacje średniego i niskiego napięcia,
 • wodne i gazowe systemy gaszeniowe (stałe urządzenia gaśnicze – SUG).
 • Klienci korzystają ze wsparcia SPIE w następujących obszarach obsługiwanych przez działy:
 • obsługa multitechniczna nieruchomości (Facility Management / TechFM),
 • ochrona przeciwpożarowa (Fire&Security),
 • serwisy specjalistyczne,
 • ochrona przeciw kradzieżowa (Retail),
 • stacje ładowania pojazdów elektrycznych,
 • usługi elektroenergetyczne (realizowane przez SPIE Elbud Gdańsk S.A. i Energotest Sp. z o.o.)
   
Źródło: SPIE Building Solutions


Oferujemy najnowocześniejsze systemy, urządzenia i zapewniamy Klientom pomoc na każdym etapie inwestycji – od wizji lokalnej i analizy, poprzez projektowanie i instalację, aż po serwis i konserwację zainstalowanych systemów – to model działania i wizja SPIE.

Firma przygotowuje projekty zarówno w 2D, jak i 3D – wykorzystując przy tym technologię BIM (Building Information Modeling lub Building Information Management). Dzięki niej, na życzenie klienta, może stworzyć szczegółowe wizualizacje, które pozwalają na dokładną analizę przestrzenną projektu i łatwe wskazanie dodatkowych możliwości technicznych lub usunięcie ewentualnych błędów, już na wczesnym etapie projektu.

Klient ma do dyspozycji profesjonalne zespoły wdrożeniowe. Firma posiada także dedykowane zespoły serwisowe we wszystkich obszarach działania.

– Połączone spółki dysponują także zaawansowanym wsparciem serwisowym. Od kilku lat konsekwentnie rozwijamy specjalistyczne serwisy techniczne. Dziś postępowania przetargowe wygrywają firmy dysponujące wykształconym personelem, zdolnym do podjęcia natychmiastowego działania. Jako firma FM gwarantujemy szybki czas reakcji również w lokalizacjach oddalonych od głównych ośrodków biznesowych. To spotyka się z zainteresowaniem klientów. Wysoka jakość pracy, krótkie czasy reakcji, dostępność kadry, umiejętności obsługi są dziś głównymi parametrami decydującymi o wyborze usługodawcy przez klienta – mówi Mariusz Kisiel, Dyrektor Operacyjny TechFM

Dlaczego SPIE Building Solutions?

 • Nasz zespół tworzą najwyższej klasy specjaliści, inżynierowie projektów, rzeczoznawcy z licencjami, pracownicy ochrony technicznej uprawnieni do projektowania oraz instalowania elektronicznych systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych.
 • Unikalne kompetencje oraz know-how pozwalają nam realizować indywidualnie dopasowane projekty, oparte na rozwiązaniach tworzonych wspólnie z Klientami.
 • Analiza zagrożeń, przygotowanie stosownej koncepcji ochrony, projekt i jego realizacja przeprowadzane są wyłącznie przez wykwalifikowanych i doświadczonych fachowców SPIE Building Solutions.
 • Towarzyszymy Klientom na każdym etapie realizacji projektu (od konsultacji przez planowanie, instalowanie i uruchomienie, po serwis i konserwację) i gwarantujemy niezawodność wykonanych przez nas systemów.
 • Oferowane przez nas rozwiązania oparte są na szerokiej gamie produktów światowych marek.

– Za nadrzędną przyjmujemy zasadę stałego doskonalenia wachlarza usług technicznych w naszej ofercie – dzięki organicznemu wzrostowi oraz akwizycjom. Przykładamy dużą wagę do stałego rozszerzania zakresu kompetencji, dzięki czemu jesteśmy elastyczni w relacjach z Klientami i gwarantujemy im jakość na międzynarodowym poziomie – Artur Tomczyk, Prezes Zarządu w SPIE Building Solutions Sp. z o.o.
 

Przypisy