Spółki celowe do zaraportowania – dyrektywa ATAD3

Administration&Business

Pod koniec 2021 roku Komisja Europejska opublikowała projekt tzw. dyrektywy ATAD 3, określającej zasady zapobiegania nadużywaniu spółek fasadowych do celów podatkowych (tzw. inicjatywa Unshell). Dyrektywa ma wejść w życie 1 stycznia 2024 roku. Wskaźniki, które będą służyły do badania, czy dany podmiot stanie się tzw. podmiotem podwyższonego ryzyka,będą weryfikowane na podstawie danych już z 2022 roku. Tymczasem rynek nieruchomości komercyjnych obfituje w spółki celowe zakładane dla danego projektu. W jaki sposób implementacja dyrektywy wpłynie na rynek i obowiązki sprawozdawcze?

Zakres dyrektywy

Celem dyrektywy jest zmniejszenie luki podatkowej spowodowanej wykorzystywaniem tzw. spółek fasadowych (tzw. shell entities). Dyrektywa jest kontynuacją działań uszczelniających system podatkowy Unii Europejskiej (stąd też jej angielski akronim pochodzący od nazwy: Anti-Tax Avoidance Directive).

POLECAMY

W dużym skrócie ujmując: konsekwencją jej implementacji będzie nałożenie na podmioty, które spełnią określone warunki, dodatkowych obowiązków sprawozdawczych oraz – w określonych przypadkach – także wymiernych konsekwencji podatkowych.

Dyrektywa może wpłynąć na struktury międzynarodowych grup kapitałowych, w których funkcjonują spółki holdingowe, finansowe czy spółki specjalnego przeznaczenia, które prowadzą działalność transgraniczną, a większość ich przychodów stanowią tzw. przychody pasywne. Dochodami pasywnymi w rozumieniu dyrektywy są nie tylko dywidendy, odsetki,...

Czasopismo jest dostępne dla zalogowanych użytkowników.

Jak uzyskać dostęp? Wystarczy, że założysz bezpłatne konto lub zalogujesz się.
Czeka na Ciebie pakiet inspirujących materiałów pokazowych.
Załóż bezpłatne konto Zaloguj się

Przypisy