Perspektywy ograniczenia śladu węglowego budynków dzięki zastosowaniu niskoemisyjnych materiałów budowlanych i analizie ich cyklu życia

INVESTMENT & CONSTRUCTION

Według szacunków ONZ w 2050 roku niemal 70% ludzi będzie mieszkać w miastach, a 60% potrzebnej do tego infrastruktury jeszcze nie powstało [1]. Oznacza to, że następne lata będą czasem wzmożonego budowania nowej infrastruktury – a ze statystyk wynika, że już teraz każdego roku powstaje ponad 6 mld m2 nowych budynków. To mniej więcej 1,2 mln budynków o powierzchni 5 tys. m2.

Jeśli te liczby odnieślibyśmy do wbudowanego śladu węglowego w tych budynkach, czyli ilości całkowitej emisji CO2 podczas ich pełnego cyklu życia, to otrzymalibyśmy ok. 3,7 mld ton CO2. Taka ilość CO2 w przybliżeniu odpowiada emisjom całej Polski w ciągu ponad 10 lat [2]. Aby ograniczyć tę prognozowaną emisję związaną z rosnącym tempem urbanizacji i wynikające z niej zmiany klimatyczne, konieczne jest przyjęcie zrównoważonego podejścia do budownictwa, czego skutkiem ma być dekarbonizacja branży. Jednym z najważniejszych środków prowadzących do tego celu jest produkcja innowacyjnych materiałów budowlanych pomagających ograniczyć CO2 budynku, na przykład dzięki zastosowaniu materiałów z recyklingu lub lepszej izolacji domów, a także obliczeniu ich emisyjności w całym cyklu życia budynku.

POLECAMY

Wymagania regulacyjne w kierunku zrównoważonego rozwoju miast

W celu polepszenia energooszczędności budynków i poprawy istniejącej infrastruktury Unia Europejska wprowadziła Dyrektywę w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD – Energy Performance of Buildings Directive) nr 2010/31/UE, określającą wytyczne do działań dla rządów krajowych w tym zakresie. Zaproponowana w grudniu 2021 roku przez Komisję Europejską nowelizacja tej dyrektywy zawiera szczegółową definicję nowego standardu, jakim są budynki bezemisyjne oraz minimalne normy charakterystyki energetycznej, które dotyczą budynków istniejących. Wprowadza ona zharmonizowany dla całej Unii Europejskiej system klas energetycznych [3]. Z racji tego, że flagowym projektem „zielonego ładu” jest „fala renowacji” (renovation wave), kr...

Czasopismo jest dostępne dla zalogowanych użytkowników.

Jak uzyskać dostęp? Wystarczy, że założysz bezpłatne konto lub zalogujesz się.
Czeka na Ciebie pakiet inspirujących materiałów pokazowych.
Załóż bezpłatne konto Zaloguj się

Przypisy