Dołącz do czytelników
Brak wyników

FACILITY , News

24 czerwca 2021

Nowy pakiet rozwiązań Tork pomaga zarządcom obiektów sprostać zwiększonym wymaganiom w zakresie higieny

21

Wraz ze zmianą standardów higieny w miejscach publicznych, utrzymanie czystości stało się zasadniczym elementem funkcjonowania obiektu. Aby pomóc zarządcom nieruchomości sprostać nowym wymaganiom, Tork, marka firmy Essity, przygotowała pakiet produktów higienicznych Tork dla biur - Tork Office Hygiene Package™. Wsparcie specjalistów, nowe materiały i rozwiązania oraz ich dobór do indywidualnych potrzeb, mogą mieć kluczowe znaczenie w przystosowaniu biur do nowej rzeczywistości.

Według badania przeprowadzonego przez firmę Kantar, 7 na 10 pracowników oczekuje, że ich pracodawca zapewni – poprzez dodatkowe działania - odpowiednią higienę.[1] Ponadto 77% ankietowanych twierdzi, że z powodu pandemii COVID-19 nie czuje się bezpiecznie korzystając z  toalet w miejscach publicznych.[2]

Aby pomóc zapewnić nowy standard higieny, marka Tork stworzyła pakiet produktów higienicznych Tork dla biur. To rozwiązanie dostosowane do potrzeb osób zarządzających obiektami biurowymi i wyzwań jakie przed nimi stoją w różnych miejscach: w recepcji, biurach, salach konferencyjnych, toaletach i pomieszczeniach socjalnych.

Na pakiet produktów higienicznych Tork dla biur składają się produkty, usługi, narzędzia i porady dla kierowników obiektów pomagające sprostać większym oczekiwaniom w zakresie sprzątania. Tork udowadnia, że biuro może być zawsze bezpieczne i czyste, a podejmowane działania - wydajne i zgodne ze zrównoważonym rozwojem.

- Obecnie ważniejsze niż kiedykolwiek jest zajęcie się aktualnymi problemami, z którymi borykają się zarządcy, takimi jak zapewnienie bezpiecznego środowiska pracy, jasno określonych standardów czyszczenia, optymalizacja wydajności sprzątania, a także upewnienie się, że procesy sprzątania i planowane zakupy są zgodne z ideą zrównoważonego rozwoju - mówi Wojciech Nizio, Regional Brand Activation Manager, Tork.

Nowy pakiet Tork opiera się na wynikach badania przeprowadzonego wśród 400 specjalistów ds. zarządzania obiektami w USA, Francji i Niemczech. Dane wskazują, że poprawa jakości sprzątania oraz zapewnienie higienicznego środowiska pracy jest priorytetem dla zarządców nieruchomości.[3] Pakiet produktów higienicznych Tork dla biur jest odpowiedzią na ich potrzeby.

Nowy raport trendów

Dodatkowym narzędziem przygotowanym przez Tork, które pomoże kierownikom obiektów w przygotowaniu się do pracy, jest raport trendów. To niezbędna lektura dla tych, którzy chcą lepiej zrozumieć, w jaki sposób COVID-19 zmienił wymagania dotyczące czystości w biurach i przestrzeniach publicznych oraz dowiedzieć się co ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia nowego standardu higieny i bezpiecznego środowiska pracy.

Dowiedz się więcej i pobierz nowy raport trendów: https://www.tork.pl/higiena-w-biurze

  1. Badanie 2020 przeprowadzone przez  Kantar na zlecenie Essity
  2. Badanie 2020 przeprowadzone przez United Minds we współpracy z CINT w kwietniu 2020
  3. Badanie przeprowadzone przez B2B International we wrześniu 2020. Ankiety online wypełniło 125 osób decyzyjnych we Francji, 125 w Niemczech i 150 w USA

LinkedIn: Tork
Instagram: @Tork_Polska
Facebook: @TorkPolska

Przypisy