Co nas czeka w regulacjach eMobility w 2024 roku?

News TEMAT NUMERU

Nadchodzące zmiany prawne w zakresie eMobility przyniosą w Polsce potrzebę szybkiej elektryfikacji parkingów. Dlatego E.ON Polska prezentuje przewodnik po wybranych zagadnieniach dotyczących obowiązujących i przyszłych regulacji w obszarze elektromobilności. Materiał powstał we współpracy z zespołem Dekarbonizacji kancelarii prawnej Osborne Clarke oraz firmą doradztwa podatkowego MDDP. Jest on kierowany do właścicieli i zarządców nieruchomości komercyjnych. Stanowi bazę teoretycznej i praktycznej wiedzy.

Pod koniec zeszłego roku na dziesięć samochodów w pełni elektrycznych przypadał w Polsce tylko jeden punkt ładowania1. Jednocześnie, przy widocznym wzroście popularności elektryków rok do roku oraz tegorocznych regulacjach prawnych, jasna staje się potrzeba szybkiej i efektywnej elektryfikacji parkingów. W związku z tym zarządcy budynków niemieszkalnych2 będą musieli spełnić szereg obowiązków. Z pomocą w ich realizacji przychodzi nowy przewodnik od E.ON Polska, dostępny za darmo na dedykowanej stronie E.ON.

Publikacja ta szczegółowo wyjaśnia m.in.:

  • podstawowe pojęcia pojawiające się w regulacjach prawnych,
  • wymogi dotyczące infrastruktury do ładowania aut elektrycznych,
  • kwestie podatkowe związane z instalacją urządzeń do ładowania elektryków w budynkach niemieszkalnych lub w ich pobliżu.
     

- Wchodzące w życie regulacje znacząco przyspieszą rozbudowę infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych. Warto wiedzieć, jak ważny jest to element całego ekosystemu ładowania – aż 30% energii wykorzystywanej przez samochody elektryczne pochodzi z parkingów biurowych. To ponad trzykrotnie więcej niż ze stacji ogólnodostępnych – tłumaczy Kuba Jedliński, menadżer zespołu eMobility w E.ON Polska. - Dostosowanie się do nowych przepisów wymaga wysiłku od całej branży. Dlatego postanowiliśmy wydać kompleksowy poradnik dla zarządców budynków niemieszkalnych oraz udostępnić go nieodpłatnie wszystkim zainteresowanym.

Dynamic Load Management od E.ON Polska dla siedziby BMW w Warszawie

Efektywne planowanie elektryfikacji parkingu

Przygotowując budowę lub przebudowę budynku, warto nie ograniczać się do minimum wynikającego z obowiązujących przepisów. Szczególnie efektywne kosztowo jest planowanie docelowej infrastruktury ładowania, którą inwestor może tworzyć etapami. Taki model działania pozwala ograniczyć koszty budowy instalacji, a także zwiększy atrakcyjność budynku dla potencjalnych najemców.

- Same ładowarki stanowią zaledwie 20-25% kosztu całej inwestycji. Największą jej część pochłania instalacja elektryczna, a po niej sprawy formalno-projektowe, jak np. ekspertyzy stanu ochrony przeciwpożarowej czy odbiory Urzędu Dozoru Technicznego. Projektując przykładowo dwadzieścia punktów ładowania za jednym razem, osiąga się znacznie lepsze efekty niż w przypadku prac nad każdym z nich oddzielnie. Nie ma natomiast konieczności, aby instalować wszystkie punkty ładowania na raz. Ważne, aby móc je w łatwy sposób dodać do istniejącego systemu – wskazuje Kuba Jedliński.

Przepisy unijne wspierają perspektywiczne planowanie infrastruktury dla eMobility. Za przykład posłużyć może wymóg odpowiedniego zwymiarowania przewodów. Powinny one umożliwiać jednoczesne i wydajne korzystanie z wymaganej liczby punktów ładowania oraz zapewniać możliwość instalacji systemu zarządzania ładowaniem.

- E.ON w swoich projektach wykorzystuje system dynamicznego zarządzania mocą. Pozwala on na instalację ładowarek o nominalnej mocy często wielokrotnie przewyższającej możliwości przyłączeniowe budynku. Takie rozwiązanie jest już powszechnie stosowane w Skandynawii, Wielkiej Brytanii czy w Niemczech. Cieszymy się, że pierwsze tego typu projekty realizujemy również w Polsce. W ten sposób wraz z naszymi klientami możemy wprowadzać na krajowy rynek innowacje związane z elektryfikacją transportu – podsumowuje Kuba Jedliński z E.ON Polska.

Dynamic Load Management od E.ON Polska dla siedziby BMW w Warszawie

Najważniejsze wymogi regulacyjne a infrastruktura ładowania

Punkt wyjścia dla krajowych przepisów związanych z infrastrukturą ładowania aut elektrycznych stanowi ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Zgodnie z jej zapisami najpóźniej do końca 2024 każdy właściciel i zarządca budynku niemieszkalnego z ponad 20 miejscami parkingowymi będzie musiał zainstalować przynajmniej jeden punkt ładowania aut elektrycznych. Wymóg ten obejmuje również tworzenie właściwej infrastruktury kanałowej.

W przypadku nowego budynku, modernizacji jego instalacji elektrycznej lub przebudowy istniejącego parkingu będzie musiał powstać jeden punkt ładowania pojazdów elektrycznych na każde 10 miejsc postojowych. Obowiązek ten nie obejmie jednak m.in. budynków będących własnością małych lub średnich przedsiębiorstw.

Przepisy unijne w praktyce

Od kwietnia 2024 we wszystkich krajach Unii Europejskiej obowiązują regulacje wynikające z rozporządzenia dotyczącego rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych, tzw. AFIR3. Wśród nich znalazł się wymóg zapewnienia możliwości ładowania na zasadzie ad hoc w ogólnodostępnych punktach ładowania. Oznacza to brak konieczności rejestrowania się u danego operatora punktu ładowania czy zawierania z nim szczególnej umowy. Wymogiem jest jednak wyposażenie takich punktów w urządzenia umożliwiające płatności kartą lub kodem QR.

Dynamic Load Management od E.ON Polska dla siedziby BMW w Warszawie

- W praktyce punkt ładowania znajdujący się w biurowcu i dostępny tylko dla jego najemców nie będzie punktem ogólnodostępnym. Jednak sytuacja zmieni się, jeśli zarządca umożliwi ładowanie aut elektrycznych podmiotom trzecim – tłumaczy Sylwia Uziębło-Kowalska z kancelarii Osborne Clarke.

Przygotowywane są także zmiany do unijnej dyrektywy EPBD4. W ich efekcie, z dużym prawdopodobieństwem, pojawią się  jeszcze większe inwestycje w infrastrukturę na potrzeby eMobility. Wszystkie nowe budynki niemieszkalne (mające więcej niż 5 miejsc parkingowych) będą musiały mieć zainstalowany co najmniej 1 punkt ładowania na każde 5 miejsc parkingowych. Obligatoryjne będzie także zapewnienie okablowania dla co najmniej 50 proc. miejsc parkingowych, a także kanałów na przewody elektryczne dla pozostałych miejsc postojowych. Taka procedura umożliwi późniejszą rozbudowę istniejącego systemu o kolejne punkty ładowania. W przypadku budynków biurowych z przynajmniej 5 miejscami parkingowymi wymagana ma być instalacja co najmniej 1 punktu ładowania na każde 2 miejsca parkingowe.

1 „Polish EV Outlook, 2024”, Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych
2 Biurowce, galerie handlowe, hotele, parkingi wielkopowierzchniowe, garaże podziemne, etc.
3 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/1804 z dnia 13 września 2023 r. w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych i uchylenia dyrektywy 2014/94/UE.
4 EPBD – dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (ang. Energy Performance of Buildings Directive)

Przypisy